Hyoscyamus niger    Bolmört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Björk N landsvägen (12G 5i , [6677, 1543] ), på ladugårdsbacke, 1 stort fjolårsex , 1987 (JEd & RLu)
HEDEMORA

Hamre, ca 1930-t (Lr, Isr) * vid gård (12G 7c , [66866, 15116] ), i f d svinhage, ca 25 ex , 1988 (LBr & TLj)
STORA TUNA

Tunaån ( , ), schaktmark, några ex , 1994 (JJa)
Idkerberget, Idtjärns V-sida (12F 9d , [66951, 14679] ), på varphögar täckta av bioslam och insådda, ca 15 ex , 1989 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Främby ( , ), brandtomt, 2 stora ex , 1998 (LLq)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ), schaktade tippmassor, nu ca 50 ex , 1989 (JEd)
Ingarvets f d soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), vid avschaktad kant, ca 30 ex 1987 (JEd) * ca 60 ex varav 30 sterila 1988-89 (TLj) * ca 30 ex 1990- , 1992 (JEd o a)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Falun, Rv 60 vid utfarten mot Rättvik (13F 4h , [6723941, 1488415] ), norra vägslänten, 2 stora ex , 2008 (TLj)
Falun ,Norra Järnvägsgatan (13F 4i , [6722, 1490] ), på verkstadsbakgård, 1 stort ex. , 1995 (L.Lagerkvist)
SVÄRDSJÖ

Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660, 1491] ), gammal gödselstad, 4 bl.ex. 20 vinterstånd , 1980 (RNo)
Hemshyttan vid uthusgrund, 24 ex 1980 (RNo) * bakom uthus SO bron (12F 2i , [66606, 14913] ), 8 ex 1989 (LBr&TLj) * 0 ex , 1990 (ALu)
GRANGÄRDE

Sunnansjö vid våghuset (12F 5a , [66776, 14532] ), på grusmark, 3 ex , 1992 (OSt)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , ), brandtomt, 1 stort ex på utgrävd jor vid gammalt hus , 1998 (AÖg)
Brötjärna (13F 1b , [67096, 14569] ), trädgårdsland, sällsynt , 2004 (AÖg)
BJURSÅS

Atlasruta (13F 6e ), ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Winbergs kompost, 50 m sydväst om anslagstavlan i Prosbodarna (13F 6e , [67343, 14742] ), solig näringsrik mark, 1 ex , 1996 (MBe)
Vid reningsverket vid Övre Ärtsjön (13F 6f , [67344, 14791] ), på schaktmassor, 1 ex , 1991 (H. Ljungqvist o a)
SILJANSNÄS

Fornby (DFl), (13F 7a , [6739022, 1451993] ), "En flicka i granngården grävde och gjorde en liten rabatt.Då kom en bolmört upp", "fröna har nog legat och väntat i 100 år" , 2004 (KLe)
RÄTTVIK

Röjeråsen (14F 1b , [6759, 1455] ), på jordhög, 4 ex , 1993 (ABj)
Backa vid vägkorsningen SV byn (14F 1c , [67558, 14633] ), på utkasthög, några ex , 1990 (ABj)
Backa (14F 1c , [67570, 14625] ), i rabatt, 1 ex sedermera bortrensat , 1985 (I. Jernefalk)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13998] ), i kantn av potatisland, 1 ex. , 1995 (IJo)
MALUNG

Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 1 ex , 2014 (MNo)

Dalarnes Flora