Hydrocharis morsus-ranae    Dyblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66739, 15360] ), övervämmad åkerkant, mycket rikligt , 1986 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Lumsen (12G 7g , [66868, 15330] ), sjö, rikligt , 1997 (PDm)
Horndal vid Lumsen (12G 7g , [66870, 15335] ), slamstrand, enstaka , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen vid Erik Larsgården och Kärrsjön (12G 2f , [6663752, 1527991] ), näringsrik åsgravssjö, sparsamt , 2015 (LBr)
Jäder i Jädersjön (12G 4f , [6670, 1527] ), eutrof strand, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Lustån nedom dammen vid Nås (12G 5c , [66792, 15106] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Munkbosjön (12G 6b , [66849, 15094] ), liten näringsrik sjö med dyiga stränder, fl. , 1984 (MDv)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.), (12G 6c , [6683698, 1511760] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683779, 1511719] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), strandkant, 30-tal , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), blottad dy, riklig , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ), lerslättsjö, riklig , 1988 (MDv)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), i vatten, 30-tal , 1988 (HPe)
Norshyttedammen,NV hörnet (12G 8b , [66935, 15065] ), betade stränder, t.rikl. , 1987 (TLj)
Norshyttan i ån N om dammen (12G 8b , [66940, 15065] ), näringsrik å, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, sparsamt , 2011 (LBr)
Djusa.Hönsan (DFl), (12G 9b , [66968, 15080] ), dyig sjöstrand, sparsam , 1990 (MDv)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ), grund strand, t.riklig , 1990 (JEd)
GUSTAFS

Enbacka (artp.), (12F 9h , [6699619, 1489294] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
St.Holmsjökanalens utlopp intill vägen (v.älven) (13F 0h , [67017, 14870] ), grund näringsrik kanal, t.rikl. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ), strandområden, 2019 (SNy)
Ovandal i sundet (13F 1g , [67061, 14835] ), grund älvvik, rikl. , 1987 (TLj)
Skomsarbymyren (artp.), (13F 1h , [67052, 14866] ), myren inventerades 1981 av tunabygdens naturvårdsförening och tunabygdens fältbiologer., 1981 (Bengt Oldhammer)
Skomsarbymyren (artp.), (13F 1h , [6705221, 1486643] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), sjö, 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Kålsjön (artp.), (13F 0h , [6704752, 1486775] ), 4 mē , 1981 (Bengt Oldhammer)
Torsång,viken S fotbollsplanen (13F 1h , [67051, 14867] ), grund vassvik, rikl. , 1987 (TLj)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ), vid vattnet, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Österdalarna

MORA

Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ), tjärnkant, 2011 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lilla Lejen (artp.), (12E 5d , [6678273, 1418908] ), höljor, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)

Dalarnes Flora