Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, Tre fläckar à några dm2 , 2003 (NGu)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Gammbögen (artp.), (15D 4e , [6823757, 1371288] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Summelfjäll (artp.), (15C 4h , [6821070, 1339308] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838710, 1335780] ), liten snölega, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ), 1996 (DABS)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, enstaka , 2018 (LBr)
Bälgen (artp.), (16C 7f , [6887298, 1326856] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Blåkläppen, skrevan (artp.), (16C 8d , [6891178, 1319683] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6894288, 1319253] ), noterad , 2018 (Jan Kuylenstierna, Albin Kuylenstierna)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ), mager fjällhed, rikligt , 2007 (MNo)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr ,(ff ej heltigenom typisk, snarast utgörande mellanff mot ssp. selago, dock genomgående rikligt utstyrd med groddknoppar), 2003 (TLj)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora