Huperzia selago ssp. arctica    Groddlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Lushavet (14G 1b , [675983, 150706] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, Tre fläckar några dm2 , 2003 (NGu)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Summelfjäll (artp.), (15C 4h , [6821070, 1339308] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Björbäcken, högt (15C 7h , [683871, 133578] ), liten snölega, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Härjehågna (16C 0b , [685094, 130707] ), 1996 (DABS)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ), mager fjällhed, rikligt , 2007 (MNo)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [690323, 133996] ), rikkärr ,(ff ej heltigenom typisk, snarast utgörande mellanff mot ssp. selago, dock genomgående rikligt utstyrd med groddknoppar), 2003 (TLj)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora