Huperzia selago    Lopplumer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66745, 15410] ), sumpskog, mindre förekomst , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66823, 15298] ), sumpskog, rikligt , 1985 (PDm)
Hede (12G 6g , [66811, 15327] ), skogskärr, mindre förekomst , 1984 (PDm)
Fornby (12G 6g , [66842, 15346] ), sumpskog, mindre förekomst , 1986 (PDm)
Smalskissen (12G 7i , [66873, 15416] ), sumpskog, mindre förekomst , 1985 (PDm)
Kamhavet (12G 8f , [66909, 15281] ), gammal gruvinfart, mindre förekomst , 1985 (PDm)
Sör Dalkarlssjön (12G 8h , [66931, 15357] ), fuktig granskog, rikligt , 1981 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Svarttjärn vid bäcken (12F 6j , [66816, 14985] ), fuktig skogsmark, 1 bestånd , 1991 (HPe)
Munkboberget (12G 5a , [66774, 15004] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
NNO Nyhyttan (12G 6a , [66834, 15014] ), skogsdike I fuktig blandskog, 1litet bestånd , 1989 (HPe)
Lilla Entjärn (12G 6a , [66834, 15036] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
NV Stora Entjärn efter f.d. jvg (12G 6a , [66835, 15029] ), berg, 2 mindre bestånd , 1988 (HPe)
Ö om Acktjärn intill Acktjärnsbäcken (12G 6a , [66837, 15002] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67034, 15191] ), hällmark, riklig , 1991 (SJa)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Skyberget N (artp.), (13G 1d , [6707827, 1518070] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,sumpskog, vid bäck, 2003 (NGu)
SÄTER

Ån mellan Nedre Rishyttesjön och Ljustern, vid vägen till Aspnäs (12F 8i , [66909, 14923] ), åkant/ gammal slaggblandad ruderatmark, ca 10 ex , 1991 (SJa)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ), fuktig skogsmark, ~5 ex , 1989 (SJa)
V om Simshyttesjön (12F 8i , [66914, 14930] ), kalkbrott, t.rikligt , 1994 (ÖSp)
Atlasruta (12F 8j , [66929, 14953] ), blåbärsgranskog, 10 ex , 1986 (SJa)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14840] ), 1988 (SNy)
Risshytte hage NR, strax SV (artp.), (12F 8h , [6690920, 1488930] ), frisk-fuktig granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ), granskog nedom rasmarken, enst. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ), skogsmark, 2013 (SNy)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.), (12F 9c , [6697562, 1461937] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), myrkant, 2014 (SNy)
ASPEBODA

Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
500 mSV Gnupen (14G 0b , [675016, 150934] ), ~refl~ ,vägdike, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, S om L. Rotsjön, ej långt från Västmanslandsgränsen (11F 9i , [6648, 1493] ), klipphylla, högs uppe, många ex , 1982 (RNo)
Kvarnbergets västbrant mot vägen (11F 9i , [66484, 14932] ), branten, flera grupper , 1989 (LNo)
Högåsen (12F 0i , [6653571, 1491375] ), skog, 2012 (GJn)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ), blockrik NO-brant, rikligt , 1986 (ALu)
Mäsbergets N-sluttning (12F 1i , [66566, 14929] ), N-sluttning blockrik, rikl. , 1990 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [666202, 148184] ), klippor och blockslänt, spridd , 2013 (LBr)
Sundsbergets nordsluttning, nära Hjortstjärn (söder om Saxehammar) (12F 3h , [6666, 1485] ), 1 liten tuva , 1980 (RNo)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14929] ), örtrik granskog, enstaka , 1986 (ALu)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14936] ), på hällar, 3 lokaler , 1986 (ALu)
Alviksberget (halvö i Jörken, N om Larsbo) (12F 3i , [6669, 1490] ), dalsänka, S om Alv, 1 ex , 1982 (RNo)
S-Trollberget (12F 3j , [6669963, 1495145] ), i ravin med bla. trolldruva,vårärt,nattviol mm., rikligt , 2003 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14905] ), blockrik granskog, enstaka , 1986 (ALu & LNo)
NORRBÄRKE

Hägnsnäset (artp.), (12F 2d , [6662660, 1468517] ), blåbärsblandskog gles lövrik barrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [667343, 147887] ), gräsrik skogsmark, 2013 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [668351, 147077] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
GRANGÄRDE

Nittälvens naturreservat (artp.), (12E 1i , [6658564, 1440550] ), ravinliknande formation kring strömmande å, 2014 (Janolof Hermansson)
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ), skogsmark, 2012 (DABS)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668531, 1445478] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Norsån, NO om Åltjärnen (artp.), (12E 5j , [6679000, 1447314] ), kantzon mot ån, 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679220, 1449476] ), lågörtgranskog mix av friskt och fuktig mark, 1 planta , 2014 (Janolof Hermansson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.), (12E 6i , [6680352, 1442302] ), 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Gänsån, Gänsens kvarn (artp.), (12E 6i , [6680641, 1442222] ), blåbärsbarrskog på häll, 2014 (Janolof Hermansson)
V om Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6684141, 1442199] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.), (12E 8j , [6692236, 1446598] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.), (12F 6c , [6684993, 1461610] ), lågörtgranskog granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6694440, 1459436] ), lågörtgranskog l, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6694913, 1459396] ), lågörtgranskog, ,frekvens m.allm. 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
600 m S om Björkagården (13F 2c , [671257, 146164] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6716260, 1467950] ), stenskrovel, 2011 (Urban Gunnarsson)
ÅL

Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [672852, 147245] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
LEKSAND

Draggsberget (13E 5h , [672552, 143990] ), surdråg i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [672672, 143916] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [674734, 148954] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Bondbodarna (14F 5g , [67785, 14803] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [677814, 149072] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
BODA

Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ), på dy o täktgropar, t.riklig , 1986 (TLj)
Nyänget (14F 4c , [67724, 14634] ), grov granskog längs liten bäck, enstaka , 2009 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Västanbäcksmyren (14F 4d , [67727, 14656] ), dy o bar mossjord nära vägen, t.riklig , 1986 (TLj)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [677295, 147601] ), ~refl~ ,utmed bäck, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ), bäckravin, flerrst. , 1985 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ), rikkärr i torvgravar, t.riklig , 1985 (TLj)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), vid källa i f.d. fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), blockmark, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), enstaka i blockmark, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), blockmark, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ), enstaka i blockmark, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [683126, 143603] ), bäckdal, sparsam , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [673269, 141445] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735920, 1423946] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärnarna, den mindre norra (artp.), (13E 7e , [6738843, 1421064] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,370 m NNO Rådlösavägens infart från Davalsvägen (14E 0e , [675150, 142253] ), fuktig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m VSV Kratersjön (14E 0e , [675300, 142091] ), fuktig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hällbäcken 300 m SSO dess utlopp i Ryssån (14E 0e , [675376, 142323] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,700 m OSO Leksbergsvägens infart,30 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [675418, 142152] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,150 m V Lavadammens N ände (14E 0e , [675438, 142145] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,930 m N landsvägsbron över Ryssån , 200 m O kärret mellan Leksberget o Nickobacken (14E 1e , [675507, 142274] ), fuktig -sumpig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Åsmyren, 300 m SE (artp.), (14E 5c , [6775533, 1414128] ), granskog, 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Räppen, V om (artp.), (15D 2i , [6814694, 1394482] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Lillbodtjärn, O om (artp.), (15D 3i , [6819653, 1392811] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Järvfljoten (artp.), (15D 4h , [6824584, 1387464] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ), öppen myr med flarkar, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Eskilsberget (artp.), (12E 1e , [6658282, 1423149] ), trögväxande granskog med tallöverståndare, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6662275, 1431177] ), mossigt stenblock i ån, 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6666929, 1417761] ), ca 5 m hög klippa i skogen, 2014 (Janolof Hermansson)
Kampberget (artp.), (12E 3f , [6665609, 1429584] ), stort mossigt stenblock i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Röälven, N om Tyberget (artp.), (12E 4c , [6674506, 1412282] ), lågörtgranskog källdråg på hylla parallelt med ån, 2014 (Janolof Hermansson)
Ol-Jansbäcken (artp.), (12E 4d , [6673320, 1417832] ), fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta, 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6676355, 1417345] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
NÅS

SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [669549, 142440] ), naturskog, 2007 (DABS)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [670864, 141089] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Bäck S Hällsjöberget (13E 3b , [6716123, 1406478] ), ~refl~ ,bäck i björksumpskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Bäck från Lissflån. (13E 4b , [6721252, 1406778] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724835, 1411562] ), grandominerad rasbrant, 2010 (Bo Karlsson)
Stora Gnupen (artp.), (13E 5c , [6726002, 1411409] ), hällmarkstallskog sluttande hällmarken, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ), ~refl~ ,forssträcka mellan myrar, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Västra Utsjö (13D 5h , [67255, 13868] ), gammal ängsmark, några bestånd , 2009 (AOl)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [6726398, 1388931] ), skogsmark, rikligt , 2016 (MNo)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasklippor, 2015 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [674222, 139098] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [674555, 137876] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), strandkant, en tuva , 2009 (MNo)
Mellan Gnupen och Sälklitten (14D 0g , [67505, 13848] ), ravin, rikligt på några kvm , 2008 (BGM)
LIMA

Horstomyren, 12 km N Sysslebäck (artp.), (14C 1j , [6755100, 1345000] ), 1980 (Louise Grundeus)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791470, 1347500] ), dalgång, gles fjällskog, 3 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791810, 1347400] ), dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll, 6 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ), ~refl~ ,frodig granskog vid bäck, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, enstaka , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [676634, 137014] ), klippor, 2 , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792980, 1346490] ), kalfjäll, fjällhed, 2 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776560, 1360290] ), skogstomt, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777900, 1362990] ), gran- och björkskog, sank, 13 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777910, 1363000] ), gran- och björkskog, sank, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783580, 1360230] ), granskog, sluttande, 1 m2 , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.), (14D 6c , [6783607, 1364847] ), 2014 (Lennart Iselius)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.), (14D 8a , [6790670, 1353230] ), kalfjällsluttning, myr, 18 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [679222, 136175] ), översilad granskog, riklig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), diabasbrant, en tuva , 2009 (BGM)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ), översilade diabasklippor, c:a 10 ex. , 2009 (MNo)
Norra Holmen (artp.), (14D 9b , [6797437, 1359033] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [682348, 135390] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, enstaka , 2015 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [685303, 133363] ), källdråg och rikmyr, ett fåtal , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
N om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ), ~refl~ ,liten skogstjärn med omgivande myr och sumpskog, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [685109, 130802] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [685392, 132943] ), rikkärr i sluttning, sparsamt , 2008 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [685026, 133193] ), åstrand, sparsamt , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [685569, 131770] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), 2 , 2016 (Matthis Kaby)
NV Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6879467, 1344159] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Sluttning nedanför Hästvrån (artp.), (16C 5j , [6876278, 1345102] ), 10 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Djupgravstöten (artp.), (16C 6f , [6884473, 1325717] ), 2015 (Göran Toss)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ), ~refl~ ,litet fattigkärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688833, 131975] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889306, 1316648] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshågna nordsluttning, dalgång (artp.), (16C 7e , [6888084, 1323659] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [688748, 134675] ), källkärr, 2003 (TLj)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8c , [6892224, 1314450] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [689314, 133406] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Lillfjäten (16D 5a , ), mindre allmän (åtm 3 lok) , 1987 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [690302, 133974] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålens topp (artp.), (17C 1f , [6905592, 1327365] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora