Huperzia selago    Lopplumer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66745, 15410] ), sumpskog, mindre förekomst , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66823, 15298] ), sumpskog, rikligt , 1985 (PDm)
Hede (12G 6g , [66811, 15327] ), skogskärr, mindre förekomst , 1984 (PDm)
Fornby (12G 6g , [66842, 15346] ), sumpskog, mindre förekomst , 1986 (PDm)
Smalskissen (12G 7i , [66873, 15416] ), sumpskog, mindre förekomst , 1985 (PDm)
Kamhavet (12G 8f , [66909, 15281] ), gammal gruvinfart, mindre förekomst , 1985 (PDm)
Sör Dalkarlssjön (12G 8h , [66931, 15357] ), fuktig granskog, rikligt , 1981 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Svarttjärn vid bäcken (12F 6j , [66816, 14985] ), fuktig skogsmark, 1 bestånd , 1991 (HPe)
Munkboberget (12G 5a , [66774, 15004] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
NNO Nyhyttan (12G 6a , [66834, 15014] ), skogsdike I fuktig blandskog, 1litet bestånd , 1989 (HPe)
Lilla Entjärn (12G 6a , [66834, 15036] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
NV Stora Entjärn efter f.d. jvg (12G 6a , [66835, 15029] ), berg, 2 mindre bestånd , 1988 (HPe)
Ö om Acktjärn intill Acktjärnsbäcken (12G 6a , [66837, 15002] ), fuktig barrskog, 2 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67034, 15191] ), hällmark, riklig , 1991 (SJa)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Skyberget N (artp.), (13G 1d , [6707827, 1518070] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,sumpskog, vid bäck, 2003 (NGu)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Ån mellan Nedre Rishyttesjön och Ljustern, vid vägen till Aspnäs (12F 8i , [66909, 14923] ), åkant/ gammal slaggblandad ruderatmark, ca 10 ex , 1991 (SJa)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ), fuktig skogsmark, ~5 ex , 1989 (SJa)
V om Simshyttesjön (12F 8i , [66914, 14930] ), kalkbrott, t.rikligt , 1994 (ÖSp)
Atlasruta (12F 8j , [66929, 14953] ), blåbärsgranskog, 10 ex , 1986 (SJa)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14840] ), 1988 (SNy)
Kutbo Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687821, 1484445] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshytte hage NR, strax SV (artp.), (12F 8h , [6690920, 1488930] ), frisk-fuktig granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ), granskog nedom rasmarken, enst. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ), skogsmark, 2013 (SNy)
Dragbergsgata, Gyllbergen NR (artp.), (12F 9c , [6697562, 1461937] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.), (12F 9d , [6697106, 1467486] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697118, 1467476] ), blåbärsgranskog bäckravin/klyfta, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Dragån (artp.), (12F 9d , [6699172, 1467089] ), 5 , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), myrkant, 2014 (SNy)
Dragån (artp.), (13F 0d , [6700063, 1467149] ), 6 , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
ASPEBODA

Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
500 mSV Gnupen (14G 0b , [6750160, 1509340] ), ~refl~ ,vägdike, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lilla Trehörningen SV om (artp.), (11F 9h , [6648883, 1487664] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.), (11F 9h , [6648902, 1486813] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6649223, 1489538] ), 30 dm˛ , 2020 (Tony Svensson)
Kvarnberget, S om L. Rotsjön, ej långt från Västmanslandsgränsen (11F 9i , [6648, 1493] ), klipphylla, högs uppe, många ex , 1982 (RNo)
Billsjön NV om (artp.), (11F 9i , [6648112, 1490114] ), gransumpskog, 3 m˛ , 2020 (Sofia Lund)
Kvarnbergets västbrant mot vägen (11F 9i , [66484, 14932] ), branten, flera grupper , 1989 (LNo)
Högåsen (12F 0i , [6653571, 1491375] ), skog, 2012 (GJn)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ), blockrik NO-brant, rikligt , 1986 (ALu)
Mäsbergets N-sluttning (12F 1i , [66566, 14929] ), N-sluttning blockrik, rikl. , 1990 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt nordost (12F 2g , [6662020, 1481840] ), klippor och blockslänt, spridd , 2013 (LBr)
Sundsbergets nordsluttning, nära Hjortstjärn (söder om Saxehammar) (12F 3h , [6666, 1485] ), 1 liten tuva , 1980 (RNo)
Flingselberget (12F 3i , [66661, 14929] ), örtrik granskog, enstaka , 1986 (ALu)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14936] ), på hällar, 3 lokaler , 1986 (ALu)
Alviksberget (halvö i Jörken, N om Larsbo) (12F 3i , [6669, 1490] ), dalsänka, S om Alv, 1 ex , 1982 (RNo)
S-Trollberget (12F 3j , [6669963, 1495145] ), i ravin med bla. trolldruva,vårärt,nattviol mm., rikligt , 2003 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14905] ), blockrik granskog, enstaka , 1986 (ALu & LNo)
NORRBÄRKE

Hägnsnäset (artp.), (12F 2d , [6662660, 1468517] ), blåbärsblandskog gles lövrik barrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), gräsrik skogsmark, 2013 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
LUDVIKA

Norra Gussjön, kalkbrottet (artp.), (12F 5c , [6679462, 1464444] ), lågörtbarrskog kalkmarkskog mellan kalkbrott, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Nittälvens naturreservat (artp.), (12E 1i , [6658564, 1440550] ), ravinliknande formation kring strömmande å, 2014 (Janolof Hermansson)
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ), skogsmark, 2012 (DABS)
Djupa dalen (artp.), (12E 3i , [6669045, 1442108] ), bäckdal, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668531, 1445478] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Norsån, NO om Åltjärnen (artp.), (12E 5j , [6679000, 1447314] ), kantzon mot ån, 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679220, 1449476] ), lågörtgranskog mix av friskt och fuktig mark, 1 planta , 2014 (Janolof Hermansson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.), (12E 6i , [6680352, 1442302] ), 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Gänsån, Gänsens kvarn (artp.), (12E 6i , [6680641, 1442222] ), blåbärsbarrskog på häll, 2014 (Janolof Hermansson)
V om Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6684141, 1442199] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.), (12E 8j , [6692236, 1446598] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Malingerna, Stora Malingen (artp.), (12E 8j , [6693218, 1449047] ), hällmarkstallskog trädfri häll mot sjöstranden, 50 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.), (12F 6c , [6684993, 1461610] ), lågörtgranskog granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689054, 1455500] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6694440, 1459436] ), lågörtgranskog l, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6694913, 1459396] ), lågörtgranskog, ,frekvens m.allm. 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
600 m S om Björkagården (13F 2c , [6712570, 1461640] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Holtäppsvägen (artp.), (13F 2d , [6714129, 1468567] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Charlotte Lindqvist, Matilda Elgerud)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6716260, 1467950] ), stenskrovel, 2011 (Urban Gunnarsson)
ÅL

Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
LEKSAND

Långtjärnen (13E 5g , [6728479, 1431651] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ), surdråg i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751134, 1490093] ), gråalkärr efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1i , [6758571, 1490015] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Bondbodarna (14F 5g , [67785, 14803] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
BODA

Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ), på dy o täktgropar, t.riklig , 1986 (TLj)
Nyänget (14F 4c , [67724, 14634] ), grov granskog längs liten bäck, enstaka , 2009 (GHa)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
S delen av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), ~refl~ ,"Södra Bysjön". strand,sumpmark vid åutflöde, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Västanbäcksmyren (14F 4d , [67727, 14656] ), dy o bar mossjord nära vägen, t.riklig , 1986 (TLj)
Öradtjärnsbäcken (14F 4f , [6772950, 1476010] ), ~refl~ ,utmed bäck, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ), bäckravin, flerrst. , 1985 (TLj)
Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ), rikkärr i torvgravar, t.riklig , 1985 (TLj)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), vid källa i f.d. fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), blockmark, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), enstaka i blockmark, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), blockmark, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0f , [6800, 1475] ), enstaka i blockmark, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Rensjövasseln (15E 3f , [6817330, 1428160] ), bäckstränder, spridd , 2018 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ), bäckdal, sparsam , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735920, 1423946] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Brändtjärnarna, den mindre norra (artp.), (13E 7e , [6738843, 1421064] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,370 m NNO Rådlösavägens infart från Davalsvägen (14E 0e , [6751500, 1422530] ), fuktig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m VSV Kratersjön (14E 0e , [6753000, 1420910] ), fuktig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hällbäcken 300 m SSO dess utlopp i Ryssån (14E 0e , [6753760, 1423230] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,700 m OSO Leksbergsvägens infart,30 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754180, 1421520] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,150 m V Lavadammens N ände (14E 0e , [6754380, 1421450] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,930 m N landsvägsbron över Ryssån , 200 m O kärret mellan Leksberget o Nickobacken (14E 1e , [6755070, 1422740] ), fuktig -sumpig skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Budasmyren Mora (artp.), (14E 2h , [6762715, 1438120] ), noterad , 2017 (Thomas Westin)
Grundsjöberg, 200m NO (artp.), (14E 4b , [6773206, 1407140] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Åsmyren, 300 m SE (artp.), (14E 5c , [6775533, 1414128] ), granskog, 2009 (Ralf Lundmark)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829832, 1421697] ), myr, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
VENJAN

Myckelmyrbäcken (artp.), (13E 7a , [6738373, 1403734] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.), (13E 7a , [6739972, 1401989] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Skålmyr V om (artp.), (14D 6i , [6780642, 1393086] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6786414, 1386363] ), översilad blandskog, dike och vägren, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hackstensklitt (artp.), (14D 7j , [6787434, 1398360] ), klippbrant i barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786234, 1401540] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Räppen, V om (artp.), (15D 2i , [6814694, 1394482] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Lillbodtjärn, O om (artp.), (15D 3i , [6819653, 1392811] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Järvfljoten (artp.), (15D 4h , [6824584, 1387464] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13968] ), öppen myr med flarkar, 2003 (LBr)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803247, 1401023] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), skogsbäck och kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Torpberget (artp.), (15E 9i , [6849666, 1440416] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (artp.), (16E 0i , [6851787, 1441207] ), 1 , 2017 (Magnus Lundström)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.), (12E 1e , [6657876, 1424131] ), vägskärning med sippervatten, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Eskilsberget (artp.), (12E 1e , [6658282, 1423149] ), trögväxande granskog med tallöverståndare, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Björntjärnen i SO (artp.), (12E 2e , [6663790, 1423020] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6662275, 1431177] ), mossigt stenblock i ån, 2013 (Janolof Hermansson)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.), (12E 3c , [6667647, 1412012] ), gräsbevuxen skogsbilväg, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6666929, 1417761] ), ca 5 m hög klippa i skogen, 2014 (Janolof Hermansson)
Kampberget (artp.), (12E 3f , [6665609, 1429584] ), stort mossigt stenblock i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Röälven, N om Tyberget (artp.), (12E 4c , [6674506, 1412282] ), lågörtgranskog källdråg på hylla parallelt med ån, 2014 (Janolof Hermansson)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.), (12E 4d , [6673070, 1417320] ), myr, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Ol-Jansbäcken (artp.), (12E 4d , [6673320, 1417832] ), fuktig gles granskog i några meter djup bäckklyfta, 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6676355, 1417345] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681911, 1418485] ), 2013 (Janolof Hermansson)
NÅS

SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Bäck S Hällsjöberget (13E 3b , [6716123, 1406478] ), ~refl~ ,bäck i björksumpskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bäck från Lissflån. (13E 4b , [6721252, 1406778] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Flögsjöberget (artp.), (13E 4b , [6723543, 1406791] ), dikeskant, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724835, 1411562] ), grandominerad rasbrant, 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stora Gnupen (artp.), (13E 5c , [6726002, 1411409] ), hällmarkstallskog sluttande hällmarken, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Vårtberg (artp.), (13E 5d , [6729027, 1419103] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Södra Brudskogen S (artp.), (12D 9j , [6696853, 1399252] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Ärten SV (12E 7a , [6686177, 1403140] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ), ~refl~ ,forssträcka mellan myrar, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), bäckkant, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Västra Utsjö (13D 5h , [67255, 13868] ), gammal ängsmark, några bestånd , 2009 (AOl)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [6726398, 1388931] ), skogsmark, rikligt , 2016 (MNo)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Lissbumyran (artp.), (13D 8f , [6743191, 1377488] ), rikkärr - myrkant., noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasklippor, 2015 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742220, 1390980] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), strandkant, en tuva , 2009 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Mellan Gnupen och Sälklitten (14D 0g , [67505, 13848] ), ravin, rikligt på några kvm , 2008 (BGM)
LIMA

Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6777860, 1342580] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791470, 1347500] ), dalgång, gles fjällskog, 3 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
V Närfjällsgraven (artp.), (14C 8j , [6791810, 1347400] ), dalbotten, vid uttorkad bäck, fjäll, 6 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [6751560, 1355500] ), ~refl~ ,frodig granskog vid bäck, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, enstaka , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766340, 1370140] ), klippor, 2 , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342090] ), bäckravin, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792980, 1346490] ), kalfjäll, fjällhed, 2 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.), (14C 9j , [6796340, 1345550] ), blåbärshed, fjällsluttning, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Bolheden, SSV om (artp.), (14D 4d , [6772470, 1366130] ), blandskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776560, 1360290] ), skogstomt, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777900, 1362990] ), gran- och björkskog, sank, 13 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777910, 1363000] ), gran- och björkskog, sank, 1 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6782356, 1356925] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783580, 1360230] ), granskog, sluttande, 1 m2 , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.), (14D 6c , [6783607, 1364847] ), 2014 (Lennart Iselius)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788480, 1357510] ), sankskog, 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets östsluttning (artp.), (14D 8a , [6790670, 1353230] ), kalfjällsluttning, myr, 18 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791300, 1350560] ), moränkulle, vid damm och myr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793850, 1355640] ), myr, sluttande, trädbevuxen, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794430, 1355400] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [6792220, 1361750] ), översilad granskog, riklig , 2001 (LBr)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), diabasbrant, en tuva , 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352430] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352350] ), granskog, slänt, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ), översilade diabasklippor, c:a 10 ex. , 2009 (MNo)
Norra Holmen (artp.), (14D 9b , [6797437, 1359033] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6800800, 1357753] ), sandstenklippa, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Torsbergets västsluttning (artp.), (15C 7j , [6837338, 1345250] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Ca 2 km Ö om Mörkret (artp.), (15C 8i , [6841439, 1340811] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, enstaka , 2015 (LBr)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835601, 1353983] ), vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbäckmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, ett fåtal , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
N om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ), ~refl~ ,liten skogstjärn med omgivande myr och sumpskog, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, sparsamt , 2008 (LBr)
Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), åstrand, sparsamt , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850260, 1336260] ), källmark i skog, sparsamt , 2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Stenloken S (artp.), (16C 3h , [6865893, 1338568] ), noterad , 2020 (Magnus Stenmark, Daniel Segerlind)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), 2 , 2016 (Matthis Kaby)
NV Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6879467, 1344159] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Sluttning nedanför Hästvrån (artp.), (16C 5j , [6876278, 1345102] ), 10 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ), blockmark med insprängd gräshed, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Djupgravstöten (artp.), (16C 6f , [6884473, 1325717] ), 2015 (Göran Toss)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ), klippor vid vattenfall, spridd , 2019 (LBr)
V om Dyllens topp (16C 7c , [68874, 13147] ), ~refl~ ,litet fattigkärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889306, 1316648] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshågna nordsluttning, dalgång (artp.), (16C 7e , [6888084, 1323659] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), myrlindor, spridd , 2020 (LBr)
Yttre Fosksjön 12 km OSO (artp.), (16C 7f , [6888613, 1326548] ), rished, noterad plantor/tuvor , 2019 (Ole Tryggeson)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [6887480, 1346750] ), källkärr, 2003 (TLj)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, ett fåtal , 2018 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8c , [6892224, 1314450] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890309, 1318877] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.), (16C 8e , [6893944, 1324673] ), alpin hed, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Storvätteshågna topplatå (16C 8f , [6894290, 1325040] ), fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Lillfjäten (16D 5a , ), mindre allmän (åtm 3 lok) , 1987 (DABS)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålens topp (artp.), (17C 1f , [6905592, 1327365] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora