Humulus lupulus    Humle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), 8 lokaler , 1987 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66754, 15477] ), ödetomt, 1995 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15494] ), ödetomt, 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66826, 15309] ), efter ån, 1995 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684, 1533] ), efter ån, både hon- och hanex. , 1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [66828, 15381] ), vid raserad husgrund, 1995 (PDm)
Bagghyttan (12G 7f , [6687, 1529] ), efter ån, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Svensbo NV Vansjön (12G 2e , [66640, 15223] ), klippig betesmark, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, sparsam , 1987 (LBr)
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ), dälja på båda sidor av ån, massor , 2008 (Henrik Holmström)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ), bäckravin, 2016 (DABS)
GARPENBERG

S om Vikhyttesjön (12G 8d , [66906, 15183] ), fuktig lövskog, några , 1988 (MDv)
Dormsjö ,vid bäcken ovan Tapphusdammen (12G 8e , [66945, 15217] ), bäcksänka vid gml.dammanläggn., 1991 (JEd)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ), ladubacke, 2011 (DABS)
Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ), snårskog, spridd , 1990 (HPe)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683584, 1511799] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Fågeltornet Hovran (artp.), (12G 6c , [6683750, 1511938] ), 2014 (Eva Johanssonkalle källebrink)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683777, 1511719] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hovran, p-plats till tornet (artp.), (12G 6c , [6683800, 1511717] ), 2014 (Ulf JohanssonRoger Kaufmann)
Skrasselforsen, Vikmanshyttan (DF), (12G 7a , [66862, 15017] ), bäckkanter, rikligt , 1986 (HPe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Sörbo, Hovran i strandskog utanför Uddnäs nära fågeltornet (12G 7c , [6685700, 1514210] ), ymnig, 2002- , 2005 (TLj)
SV om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66862, 15137] ), fuktig lövskog, några ex , 1988 (MDv)
Trollbosjöns utlopp i Dalälven (12G 7c , [66883, 15146] ), strandskog, några ex , 1988 (MDv)
Trollbo (12G 7d , [66879, 15161] ), betad lövskog, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Vikbyn,vid "Vikby Museum",ladan (12G 7d , [66887, 15150] ), lummig lövskog, några ex , 1988 (BBr)
HUSBY

Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Klosterån nära utloppet i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15184] ), strandskog, många , 1988 (MDv)
Kloster (artp.), (12G 8d , [6694900, 1519788] ), utmed ån, 2014 (Ralf Lundmark)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark omgivande herrgården, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), dammkant, 2013 (JJa)
N om Berga vid älven (12G 9b , [66996, 15088] ), strandskog, några , 1988 (MDv)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Holmar' i Flinssjöns vassar (12G 9d , [66967, 15154] ), lövskog, ymnig! , 1988 (TLj & LBr)
N om Flinssjön mot vägen (12G 9d , [6697, 1515] ), lövdungar,bryn,ledningsgata, riklig, endast 5 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Hansbyn (12G 9d , [66974, 15164] ), strandskog, 1989 (MDv)
Bysjön,Västerby (13G 0d , [67029, 15188] ), strandskog, enstaka , 1990 (MDv)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), igenväxande hagmark, 1989 (JEd & LBr)
St. Klingsbo , udde i Öv. Klingen (13G 1a , [67066, 15015] ), busksnår, 1989 (SJa)
SÄTER

Ljusterns sydspets, nära åmynningen, mella två ågrenar (12F 7j , [66897, 14971] ), igenvuxen odlingsmark, på några av alarna, några ex , 1994 (ÖSp)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497531] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6693002, 1497737] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Norddalen v.lilla bron nedon reningsverket (12F 8j , [66947, 14951] ), klängande i buskskiktet, t.rikl. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Ljusterbro (artp.), (12F 9i , [6695636, 1494886] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Ljusterbro (artp.), (12F 9i , [6695667, 1494793] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ), gammal boplats,vid bäcken, sälls. , 1989 (THe)
Smedsbo gamla tomt (artp.), (12F 8h , [6690772, 1488947] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
VIKA

Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stämshöjden, naturreservat 200 m N Stämshöjden (artp.), (13F 4j , [6721656, 1498750] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjden naturreservat (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498610] ), bäckdal, 2010 (Urban Gunnarsson)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721886, 1498618] ), 2011 (Margareta Edqvist)
Trostbäcken (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2015 (Henrik Weibull)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2013 (Bengt Westman)
Stämshöjden (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498611] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ), längs bäck i lövdäld med al o sälg samt besksöta, riklig blommande , både han och honplantor !! , 2004 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721814, 1498774] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [6735760, 1505700] ), skuggig strandlänt invid högar med trädgårdsavfall, 2008 (JWk)
Gammelfäboden, östra delen (artp.), (13G 7c , [6739832, 1513701] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), kvarst.vid gammalt uthus, några , 2001 (BFo)
Övre Oppsveten (12F 1g , [6656, 1480] ), 1982 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), i gran, stor grupp , 1982 (RNo)
Hemshyttan v,hyttruinerna (DF), (12F 2i , [66606, 14912] ), v.gråal på hyttbacen .m.lövbinda, rikl. , 1990 (ALu & o.a.)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Ca 1,5 km NV Resmora (12F 3i , [66672, 14937] ), gammal hyttplats vid bäcken, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Gläfse (12F 4i , [66710, 14932] ), vid bäck N o vägen, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Gläfse ,v.bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ), bäckstrand, några ex. , 1987 (TPe)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), röse, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget (artp.), (12F 3d , [6668515, 1465513] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
Persbo mot Håksberg, längs väg 50 (12F 5d , [6675165, 1467222] ), björksumpskog, ymnig, 1980- , 2006 (TLj)
Malån (artp.), (12F 5d , [6675384, 1467547] ), sumplövskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Malån (artp.), (12F 5d , [6675533, 1467596] ), sumplövskog, 2013 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
N Kullgärdets by, fäbod (13F 7f , [67350, 14792] ), vid gammal husgrund "stenröse", 1 ex , 1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ), igenväxande fäbodmark, 2000 (JJa)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737261, 1455462] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749247, 1460631] ), noterad , 2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, enstaka, klängande i skogstry , 2019 (GHa)
Västbjörka, vid "Tosstugu" (14F 1b , [67566, 14550] ), vid ladvägg, enstaka , 2013 (GHa)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
ORE

Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, en krafig planta , 2017 (GHa)
ORSA

Sundbäck (artp.), (14E 4h , [67747, 14371] ), på buskar och telefonstolpe vid skeer, men på norra sidan av vägen vid dike. hona., 2006 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallholen S om brottet (14E 6i , [67838, 14412] ), åkerholme/odl.röse m.brännässla o. spirea, 1987 (JEd & TLj)
Hornberga (14E 7h , [6786, 1436] ), buskage i vägkant n.gård, 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794534, 1448558] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), kvarstående vid gammalt fjus, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Torsmo (14F 7b , [67872, 14557] ), gammal husgrund, ett rätt stort bestånd även med "kottar" , 2010 (GHa)
MORA

O Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763685, 1436128] ), dikeskant, noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6768651, 1431057] ), snärjande i nässlor, 1988 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665502, 1430415] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
FLODA

Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696040, 1446901] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
ÄPPELBO

Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), vid gården, 1997 (IJo)
MALUNG

Södra Västerfall (artp.), (12D 7i , [6687657, 1392780] ), noterad , 2016 (Lennart Didrik)

Dalarnes Flora