Hordeum vulgare    Korn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Dalviks by, vägskälet mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), kvarstående , 2015 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [673521, 150534] ), ruderat ,gårdsplan & skräphögar, rel. rikligt , 2009 (JWk)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora