Hordeum murinum    Vildkorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Mora centrum,vid S:t Mikael o drakenstayn (14E 3g , ), (best.Thomas Karlsson, belägg i Lund), 3 ex , 1989 (BOr)
Tingshusparken (14E 3g , [67662, 14316] ), vägdike, (kontr.TKa) , 1989 (BOr)

Dalarnes Flora