Hordeum jubatum    Ekorrkorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hedemora jnvs.-station (artp.), (12G 6b , [6683909, 1509736] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
SILVBERG

Vägen till Lisselgårds , Dammsjön (12F 8h , [66908, 14856] ), grusväg / skogsflygfält, 313 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästbergs gruva (12F 8d , [6691670, 1465400] ), på slagghögar, sparsamt , 1990 (IPt)
Borlänge bangårdar (1-4-) (13F 1f , [6706, 1478] ), jvg-grus, rikl. , 1987 (TLj)
Borlänge ,bangården (13F 1f , [6706, 1478] ), riklig hela bangården , 1988 (BJn)
Borlänge bangårdar (13F 1f , [6706, 1479] ), jvg-grus, rikl. , 1987 (TLj)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge bangård. (artp.), (13F 1f , [6707181, 1479102] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [6707210, 1479120] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67075, 14800] ), längs jv.spår, ymnig! , 1987 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ), schaktöken m.grus,slagg m.m, spridd , 1987 (TLj)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6708241, 1481322] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), 5 m˛ , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708691, 1481796] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708715, 1481630] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Borlänge inom SSAB (13F 1g , [67089, 14809] ), järnvägsspår, vägkanter,slänter, massvis inom stora delar av området , 1998 (IPt)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67090, 14810] ), längs jv.spår, ymnig! , 1987 (SNy)
VIKA

Korsningen Hedemora-Gävlevägen (13F 3j , [67188, 14979] ), vägkant med gles gräsväxt, ca 5 ex. , 1988 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen SV (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), gräsmark, 2010 (Per Johansson)
Falun, ruderatmarker (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), 2014 (Henrik Weibull)
Faluån (artp.), (13F 4i , [6721135, 1490274] ), på några ställen i muren längs ån.ä, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lugnets västra entré, Falun (artp.), (13F 4i , [6722298, 1491772] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), spårområde, 1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), grusplan vid affären, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

LEKSAND

Vägavdelare söder om gamla bron (13F 6b , [6734750, 1455980] ), stensatt vägkant, ett tiotal , 2018 (MNo)
RÄTTVIK

Storgatan (artp.), (14F 0c , [6751988, 1462804] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Kalkverket vid spårändan (14F 0d , [67525, 14654] ), torr bangård, enst-85/ ~10 ex -86 , 1986 (TLj)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754512, 1465283] ), 2014 (Henrik Weibull)
MORA

Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ), dike, nga ex. , 1988 (BOr)
Mora, på ICA-parkeringen (14E 3g , [67660, 14314] ), kant i asfaltsplan, enstaka , 1986 (JEd)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 5-8 ex vid majstången/bystugan, 1991 (Bengt Oldhammer)
Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6767030, 1434360] ), i dike, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora