Hippuris vulgaris    Hästsvans


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), täml.sällsynt 5 lokaler , 1987 (PDm)
Rudö, Rudusjön (12G 4h , [66739, 15360] ), slamstrnd, 1995 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [6675, 1538] ), bäckfåra, rikligt , 1995 (PDm)
Rosse (DFl), (12G 5h , [66759, 15381] ), torrlagd damm, 1995 (PDm)
Nylandet (12G 5h , [6678, 1536] ), 1995 (PDm)
Årängsåns strand (12G 5h , [66784, 15363] ), 1995 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15339] ), 1995 (PDm)
Fäbodviken (12G 7g , [66883, 15339] ), dike efter väg, 1995 (PDm)
Västersjön (12G 8g , [66942, 15306] ), kärr vid gammalt gruvhål, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [666258, 152256] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [667825, 152684] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ), strand, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [669370, 151370] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [669675, 151472] ), näringsrik, grund sjö, sparsam , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [669733, 151485] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [669941, 150321] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [670009, 150393] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [668911, 149733] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), strandkant, rikligt , 1987 (SJa)
STORA TUNA

Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), på lertippen, rikligt , 1980 (Bengt Oldhammer)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67088, 14924] ), ~refl~ ,dräneringskanal längs västra kanten, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [671124, 149535] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ), strandkärr, 1991 (JEd)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ), kärrveg.i vägdik, 1990 (JEd)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Främbyviken, fl. (13F 3i , [6718, 1491] ), stränder, 1988 (JEd)
Gamla bergsdammen vid vägkorset (artp.), (13F 4h , [6720149, 1487925] ), sand/grusstrand i näringsfattig sjö, 2015 (Per Johansson)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ), sumpmark vid åker, 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

L:a Rotsjön (11F 9i , [6648453, 1493484] ), vatten, 2013 (GJn)
Myren 500 m S Abborrtjärnen (12F 0g , [66504, 14846] ), stor vattengöl, 1982 (RNo)
Skäkttjärnsbäcken (12F 0h , [6652, 1486] ), 1981 (RNo)
V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Halldammen (12F 1h , [6659, 1486] ), 1982 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), rikligt , 1982 (RNo)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67100, 14539] ), liten vik av älven,under vatten, enstaka , 2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [671464, 146238] ), skogskärr, rikligt , 2003 (IPt)
LEKSAND

Limsjön (13F 7b , [67354, 14570] ), grunt vatten, ca 10 ex. , 1989 (MKp)
limsjön (artp.), (13F 7b , [6735435, 1456539] ), rikligt , 2016 (Bengt Oldhammer)
Middagsbodarna (13F 8d , [674334, 146927] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Sjurberg (14F 0c , [67543, 14601] ), vägdike i vatten (riksvägen), få ex , 1985 (MKp)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675583, 146048] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675758, 146146] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [676324, 146794] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, rikligt , 2008 (GHa)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ), damm, flertal , 2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14680] ), reningsdammar, t.riklig , 1985 (TLj)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [676306, 147064] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxdammen (14F 3d , [676648, 146740] ), damm, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [676711, 146826] ), damm, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Silvberg - Änderåsen,nära Sinksjöån (14F 3d , [67682, 14675] ), jordgravar intill ån, riklig , 1985 (TLj)
Sinksjöbadet (14F 3d , [676897, 146779] ), damm, enorma mängder ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ), liten å uppdämd av traktorväg, fåtal , 2010 (GHa)
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ), liten göl skapad vid vägbygge, fåtal , 2009 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), sumpmark, enst. , 1999 (GHa)
600 m N Uggeltjärn (14F 4f , [677312, 147723] ), ~refl~ ,liten bäck som gjorts bred av traktorspår, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Ockerån (14F 5d , [677677, 146883] ), meandrande å, flertal , 2013 (GHa)
Furudals bruk,N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ), grunt vatten i dämda gölar o sanka stränder, flerst. , 1985 (TLj)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [680333, 147200] ), skogså vid myr, sparsamt , 2007 (LBr)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776694, 1436183] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777174, 1436243] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora ( i kraftledn.gata) (14E 6h , [67807, 14391] ), litet starrkärr, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven vid o.ovan Kallholen fl" (DF), (14E 6i , [6783, 1440] ), sandiga lugnvatten, 1987 (JEd)
Åbergtjärn (FÄRJE 73), (14E 6i , [6783, 1443] ), 1/2-eutrof tjärn bl.gul näckros, 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ), eutroft skogskärr, 1985 (JEd)
Oreälven vid o.ovan Kallholen fl" (DF), (14E 6i , [6784, 1440] ), sandiga lugnvatten, 1987 (JEd)
Grönklitt (artp.), (14E 7g , [6788701, 1431958] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Kallbolsfloten (artp.), (14E 8f , [6792976, 1429122] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (artp.), (14E 1h , [6757901, 1435516] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken utlopp i Ryssån (14E 0d , [675417, 141966] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 450 m S Aborrtjärn (14E 0e , [675175, 142022] ), tjärn, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Kratersjön (14E 0e , [675310, 142119] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssån 450-350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [675431, 142070] ), 1982 (Göran Thor)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Gäddtjärnsbäcken S Oradtjärnberg (15E 3d , [68173, 14170] ), myrbäck, sparsamt , 1985 (LBr)
VENJAN

Knås, lokar 800 m öster om (artp.), (14D 2j , [6761993, 1399055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Turlok, lokar 200m s om (artp.), (14D 3j , [6767047, 1397939] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok (14D 5g , [677681, 138256] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ), bäck, 1995 (DABS)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
HAMRA

Oresjön (artp.), (15E 7g , [6839032, 1431909] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66697, 14197] ), i vattenfyllda kalkbrott, t.rikl. , 1991 (GEn & HEn)
JÄRNA

Kvarnbäcken vid Kvarnsjön (12E 7b , [66887, 14092] ), bäck, 1998 (IJo)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ), bäck, ca 20 ex , 1995 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ), bäck, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Roddarheden,V-Dalälven (13E 1a , [67069, 14038] ), älv, 1997 (IJo)
Noret (13E 1a , [67090, 14013] ), i ån, 1997 (IJo)
MALUNG

1,5 km nedströms Kvien (även i Östra Länsviken) (12D 8h , [66926, 13891] ), grunt vatten #, 1989 (OSt)
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ), sumpig strand, enstaka , 1997 (OSt)
Vallen (13D 2i , [67102, 13925] ), i vattnet, ca 25 ex , 2002 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67207, 13854] ), sjökant, ett flertal , 1997 (BGM)
Västerdalälven (13D 6g , [67325, 13845] ), älvstranden och en bit ut i älven, 100-tals , 1996 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ), älvstrand, 2013 (MNo)
Söder om Tällboren (13D 7e , [67398, 13746] ), i vattnet, rikligt , 2004 (BGM)
LIMA

Västansjö (14D 2d , [67644, 13654] ), pöl i skogen, några kvm , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Grundforsens camping , Ljöran (14C 9i , [6798821, 1341430] ), älvbotten, 2010 (IPt & RCa)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), på grunt vatten i älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)
200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ), kanten av en vik från älven, fåtal , 1982 (PEr)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nedre Tangsjön (lst. Rapp 2008:15), (15C 5h , [682952, 133722] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Garsjön S-ände (15C 8i , [6844, 1341] ), sjöstrand, 1989 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rensjön (15C 9e , [6846, 1324] ), veg.vikar, åar etc., riklig , 1994 (JEd)
Rensjöbrunnan (15C 9f , [6846, 1326] ), veg.vikar, åar etc., riklig , 1994 (JEd)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bäcken N om Garsjön (15C 9i , [6845, 1340] ), bäck, rikligt , 1989 (DABS)
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ), örtrik bäck, mindre allmän , 2006 (HLe)
Kimbäcken, NO Hornberget (15D 8d , [6842, 1369] ), myrbäck, sparsamt , 1992 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), strandkärr, sparsam , 1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), dyig strandäng, sparsam , 1992 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), skogsbäck, 1989 (DABS)
600 m S Ringbo (16D 1a , [6855, 1350] ), skogsbäck, 1989 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684876, 130813] ), 1996 (DABS)
Byggningaån (16C 0h , [685358, 133920] ), frodig vattenveg på åbotten, riklig , 2009 (LBr)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Vegån nedom Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ), lugnvatten i å, sparsamt , 1995 (DABS)
Vegaråsen, pöl i SV (artp.), (16C 1i , [6856233, 1341293] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.), (16C 1i , [6856381, 1342647] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685653, 134259] ), uttorkad lok, riklig , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), liten myrbäck, sparsamt , 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [685628, 134814] ), liten lok, spridd , 2008 (LBr)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13112] ), vät i rikkärrkant (m.fjälligenknopp), 1988 (LNo & JEd)
Sv Storbo v.'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ), liten bäck på rikare mark, 1988 (JEd & ANi)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13112] ), skogsvät i granskog (m.rostnate), 1988 (LNo & JEd)
Karmoråsen v. Skäråsgrubban (16C 2f , [6863, 1328] ), bäckhå, 1988 (DABS)
1 km SO S Tranuberget (16C 2f , [6864, 1325] ), i skogstjärn (m.fjälligelknopp o jordrnanunkel), 1988 (DABS)
Deltanäset (16C 2h , [68639, 13373] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ), blöthåla, riklig , 1990 (CAl)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867643, 1342654] ), fattigkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867643, 1342654] ), källkärr i tallskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Mellan Gränjåsen och Brunnan 680 m.ö.h. (16C 3j , [68678, 13461] ), grunt vatten i liten lok, sparsamt , 1989 (DABS)
Klingforsen (artp.), (16C 4h , [6870294, 1335696] ), noterad , 2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nedre parkering Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873574, 1343481] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Lomtjärnen N om Gröveldalsvallen 540 m.ö.h. (16C 5f , [68769, 13298] ), strand, rikligt , 1990 (DABS)
2 km SO Floåsen vid skjutbana (16C 5f , [68798, 13265] ), stranden av göl, t.riklig , 1990 (DABS)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [6875, 1330] ), vattenveg.rik skogstjärn, rikl! , 1988 (JEd)
1 km NO Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ), dylok, riklig , 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [688668, 131786] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Ca 600 m SO Juttulsjön, i bäck (16C 8i , [68930, 13410] ), sakta rinnande vatten, 10-tal ex , 1989 (BCa)
Bäcken från Klutsjön (16C 8j , [6890, 1345] ), fl. i sakta rinnande bäck, 100-tals , 1988 (BCa)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), rinnande vatten, t.rikligt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), grunt strömmande vatten, rikligt , 1994 (DABS)
Lillfjäten, 600 m NV byn (korsvägen) (16D 5a , [68770, 13519] ), vattengrop i fjällsluttningen, rikl. , 1987 (TLj)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), videstrandkärr, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora