Hippophaë rhamnoides    Havtorn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ), gammalt järnvägsspår, ett 20 tal buskar , 1985 (PDm)
HEDEMORA

Åsgatan 156 (artp.), (12G 6c , [6683220, 1510836] ), 2015 (Kerstin Hellstrom, Ingmar Hellström)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättvik (artp.), (14F 0c , [6751692, 1462642] ), ett stort ex som spridit sig flera meter längs staketet och cykelvägen. vissa år röjdes det ner., 2005 (Bengt Oldhammer)
Enåns utlopp i Rättviken (14F 0c , [675177, 146265] ), vid cykelväg intill järnvägen, under spridning sedan många år , 2008 (BOr)
Västerdalarna

JÄRNA

Flatbodarna V Flinttjärnen (13E 3c , [671785, 141166] ), ~refl~ ,kulturmarker, spridd från tomt, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)

Dalarnes Flora