Hieracium x peterianum    Nickfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Fallsbjörken 1, 595 m V (artp.), (13F 7c , [6739218, 1464267] ), torr betesmark, 10 plantor/tuvor , 2016 (Anders Svenson)
ÄLVDALEN

Dåråberg, norra delen (artp.), (14D 8j , [6793296, 1399781] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803816, 1399936] ), torr-frisk slåttermark, 2016 (Anders Svenson)

Dalarnes Flora