Hierochloë odorata ssp. baltica Strandmyskgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lisselängsdammen (ny för Dalarna!), (12G 5i , [66797, 15403] ), kärrmark vid bäck (best G.Weimark), mkt.rikligt , 1988 (PDm)

Dalarnes Flora