Hierochloë odorata ssp. odorata Ängsmyskgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Lomviken (Ny för DLr!), (16C 3b , [68654, 13098] ), kärrartad strandäng,trol.f.d.slåtteräng, 1986 (JEd)

Dalarnes Flora