Hierochloë hirta ssp. arctica Nordmyskgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Flinssjön (artp.), (12G 9d , [6695914, 1516796] ), noterad , 1987 (Uno Unger)
GUSTAFS

Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ), fuktig betesmark, >10 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Holbacken (13F 2f , [6713353, 1475916] ), fuktig ängsmark, 2018 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ), ängsmark och myr, 2018 (SNy)
ASPEBODA

Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
S om Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ), vägkant ca 20 m, rikligt , 1987 (GRo)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v.Hyttjärn (13F 6j , [67343, 14970] ), kärräng, 1986 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
GRANGÄRDE

Sågudden Sunnansjö (12F 5a , [66768, 14538] ), i strandsnår på sandmark, enstaka ex , 1989 (HWk)
Österdalarna

ÅL

Brenäsudden (13F 5c , [67298, 14635] ), betad strandäng, 1987 (TLj)
BJURSÅS

Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Sätra vid badplatsen (artp.), (13F 8b , [6742181, 1458956] ), fuktig gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ), ängsmark, 1986 (TLj)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762048, 1470341] ), fuktig slåttermark, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6773841, 1435230] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
V,Stackmora, fl. (åtm. 2 lok.) (14E 6h , [6780, 1438] ), ängsmark o.igenvuxen ängsmark, 1986 (JEd)
Born v.lv. (14E 6h , [67811, 14376] ), torräng på kalkpåv. sand/mjäla, 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783994, 1440419] ), precis vid älvkanten, 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786570, 1443473] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67851, 14451] ), frisk f.d.slåtteräng, 1986 (JEd)
Vägen Furudal-Skattungbyn,nära Gravbergs-avfarten (14F 6c , [6782, 1460] ), på myrstack, 1987 (LBr)
MORA

Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora camping (artp.), (14E 3g , [6766781, 1431063] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769579, 1431109] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VÅMHUS

SSO om Kumbelnäs (14E 5f , [6776, 1428] ), frisk ängsmark, 1985 (JEd)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
FLODA

Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
JÄRNA

Storby hagen (artp.), (13E 3d , [6715487, 1419546] ), noterad , 2016 (Janolof Granberg)
MALUNG

Vimyren (13D 1i , [67084, 13936] ), fuktig öppen granskog, rikligt , 2010 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), standbrinken, 2018 (MNo)
Yttermalung västra älvstranden 800m norr om bron (13D 4i , [6720080, 1390960] ), frodig älvstrand, några tiotal strån , 1997 (MNo)
Älvstranden (13D 6g , [6732210, 1384630] ), älvstrand, 50 ex , 1998 (MNo)
Älvstranden (13D 6g , [6732380, 1384480] ), älvstrand, 50 ex , 1998 (MNo)
Älvstranden (13D 6g , [6732690, 1384120] ), älvstrand, 100 ex , 1998 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [6733370, 1383560] ), strandkant mot Mosjön, 25 ex , 1998 (MNo)
Malung Mellanmon (13D 6g , [6733390, 1383570] ), strandkanten mot Mosjöarna vid inloppet i nordväst, några tiotal strån , 1998 (MNo)
Malung Vallerås (13D 6g , [6733790, 1382650] ), fuktig strandskog, c:a 50 strån , 2017 (MNo)
Strax öster Kölssjön (13D 6g , [6733840, 1382700] ), gångstig genom gles frodig björkskog, flera hundra ex , 2005 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731610, 1385370] ), torr sandig gräsbacke mot järnvägen, några tiotal strån , 1998 (MNo)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), artificiell miljö skogsvägkanter, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Hygge öster om Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740813, 1392282] ), 4 m2 , 2016 (Sonja Olsson, Agneta Olsson)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), skogsmark, rikligt , 1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67409, 13922] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ), vägkant, 2015 (MNo)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), frodigt hygge, rikligt , 2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ), frisk blandskog, c:a 25 strån , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Janishuset, Västra Gussjön (artp.), (14D 4d , [6771409, 1366167] ), på gårdstunet, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ), nedom diabasbrant, enstaka , 2012 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), sank strandrevel, (belägg), t.riklig , 1992 (DABS)
Myr 300 m SO Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), gräskärr intill källbäck, sparsam , 2002 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), örtrik granskog, strandäng mot bäck , 1992 (DABS)
IDRE

Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Storgjotkölen mot SO (16C 2c , [68618, 13121] ), rikkärrdråg m. bl.a.myrstarr, 1986 (JEd)
Foskan 1,5 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883370, 1333310] ), gräsmyr, spridd , 2020 (LBr)
Storån NO Hällsjövåla (16C 8g , [6894, 1331] ), strandäng, 1987 (JEd)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), strandbrink, spridd men fåtalig , 1994 (DABS)
500 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), på block, 2 ex , 1989 (BCa)
S om vägen i Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13478] ), ängsmark, ca 10 ex , 1989 (BCa)
Töfsingsån n.utloppet i Storån (Töfsingsdalen) (16C 9f , [6897, 1327] ), örtrik strandvegetation, 1986 (LBr)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjätan m.Strömmen o.Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1352] ), strandkärräng, 1987 (JEd)
Strömmen 500 m NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr i högört-granskog, 1987 (JEd)
Lillfjätan 2.5 km uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [68874, 13505] ), videkärr vid åstrand, t.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora