Hierochloë hirta ssp. hirta Älvmyskgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [66746, 15398] ), sumpäng,översvämningsorråde vid Bysjön (best G.Weimark), rikligt , 1988 (PDm)
Fullsta , Bysjön (12G 4i , [66743, 15400] ), sjö, rikligt , 1985 (PDm)
Björk ,vid Österviken (12G 5i , [66771, 15429] ), strandäng, mer än 100 ex , 1996 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66758, 15492] ), vägdike, spridda ex , 1996 (PDm)
TORSÅNG

Dalälven vid Kanotstadion (13F 0h , [67024, 14869] ), ängsmark n.älven, 1986 (JEd)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,vid öppen myrvattenyta (13F 1i , [67058, 14917] ), kärräng, riklig , 1996 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn v.fågeltornet (13F 2j , [67116, 14954] ), strandäng, 1987 (TLj)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
SOLLERÖ

Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769550, 1431100] ), på fuktigare parti på sandstrand, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

JÄRNA

Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [671694, 141162] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)

Dalarnes Flora