Hierochloë hirta    Myskgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Slåtterängsån v.kraftedningen (12G 4f , [66730, 15278] ), betad strandäng, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Dickasjöns V strand (12G 4f , [66736, 15274] ), strandbetesmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Långtjärn (12G 5c , [66777, 15132] ), grusås, spridd , 1988 (HPe)
Runt fågeltornet på Stockharen (12G 6c , ), rikligt , 1984 (BDr)
Atlasruta (12G 6c , [6683, 1513] ), betesmark, riklig , 1984 (BDr)
Hundkullen ,mln Västerbyvägen o Rv.70 (12G 7b , [66870, 15090] ), hagmark-gravkullar som slåttras, enstaka , 1988 (MDv)
S om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66857, 15140] ), vid stig i luckig lövskog, riklig , 1988 (MDv)
Bergbacken mot Bältarbo (12G 7c , [66874, 15108] ), dike i åkerkant, enst , 1988 (TLj & LBr)
Bergbacken (DFl), (12G 7c , [66877, 15102] ), vägkant, spridd , 1989 (MDv)
HUSBY

Rånkholmen (12G 8d , [66939, 15165] ), strandäng,tidvis översvämmad, riklig , 1989 (MDv)
N om Klosteråns utlopp i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15183] ), betesmark, några , 1988 (MDv)
S om Lisselsjön, N om Duvåker (12G 9c , [66961, 15148] ), längs åkerväg, sparsam , 1990 (MDv)
Amungen,Myckelby (13G 0b , [67003, 15083] ), gräsmark, flertal , 1988 (MDv)
Lången vid Långsbyn (13G 0c , [67040, 15141] ), dyig sjöstrand, spridd , 1990 (MDv)
STORA TUNA

Idkerberget ,ankdammen V sidan (12F 9d , [6695, 1468] ), 1989 (IAn)
Idkerberget ,N om Idtjärn (12F 9d , [66953, 14680] ), ett fåtal , 1989 (IAn)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Lennheden vid vägen mot Arvslindan (13F 2e , [67121, 14708] ), skogskant mot vägslänt, rikl. på en sträcka av ca 200 m , 2000 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
S älvstranden N om Mellstabron (13F 2f , [67108, 14768] ), lundartad veg.lövblandskog, enstaka , 1988 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ), mellan sjön o.älven, 1986 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,myrens NV del (13F 1i , [67059, 14918] ), kärräng, riklig , 1996 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn v.fågeltornet i N änden (13F 2j , [67116, 14954] ), strandfuktäng, rikl. (underart ej ang.!) , 1987 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Ön , Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506880] ), strandskog ( upg. strandmyskgräs ??), rel fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Palahöjden, Övre Lövtjärn (artp.), (12E 1h , [6658710, 1438185] ), frisk kalkgräsmark svagt sluttande lieslåttrad äng och gammal körväg på fuktig mark, 2015 (Janolof Hermansson)
Loforsen (12F 5a , [66779, 14512] ), f.d. Slåttermark, rikligt , 1985 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713710, 1452370] ), kärr, ymnigt , 2004 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714310, 1462440] ), gräsmark nära älven, t.rikligt , 2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ), Carex vesicaria kärr, rikligt , 2004 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
S om Gagnefs k:a (13F 3b , [67191, 14590] ), älvstrand, rikligt , 2004 (IPt)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Österviken ,Sundet (13F 6a , [67333, 14549] ), gräsmark nära vatten, 5 ex. , 1989 (MKp)
Leksand norra stranden av älven (13F 7b , [67351, 14554] ), längs med älven på strandplanet, spridda bestånd , 1988 (MKp)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67461, 14551] ), sandig gräsmark, enstaka , 1991 (MKp)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ), gräsmark ca 10 m från stranden, litet bestånd , 1989 (MKp)
Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.), (13F 9b , [6746372, 1458489] ), strandkant, noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746436, 1458532] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753303, 1463391] ), 1989 (Henrik Weibull)
Enån (artp.), (14F 0c , [6753795, 1463343] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
BODA

Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), hävdad äng, enstaka , 2015 (GHa)
Lenåsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762300, 1470400] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
ORE

Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ), längs gammal körväg, enstaka , 2015 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Vid fiskodlingen (14E 1g , [67566, 14339] ), vägkant, massvis , 1989 (BOr)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Vid fiskodlingen (14E 1g , [6758, 1434] ), vägkant, några ex , 1989 (BOr)
MORA

Siljansfors försökspark, Jugåns Ö strand 350 m S masugnen (14E 0e , [6753040, 1422280] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Jugåns Ö strand 60 m NNV Nybruket (14E 0e , [6753660, 1422390] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Älsjöns södra strand vid utloppet (14E 0e , [6754450, 1420300] ), 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åränget (artp.), (14E 3f , [67672, 14297] ), 100-tals längs stigen , 2011 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (14E 3g , [67660, 14328] ), strandäng, några ex , 1986 (BOr)
Kråkberg v.badet (Orsasjön) (14E 3g , [6769, 1431] ), på sand bland viden o.brunrör, 1986 (LBr)
Alderängarnas källor (14E 4f , [6770, 1426] ), hygge, 100-tals , 1986 (BOr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770825, 1425556] ), några 100 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), torr gräsmak, 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Storrymdammen (15E 3b , [6816, 1409] ), myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb., några ex , 1986 (BOr)
VENJAN

Venjan (artp.), (14D 1j , [6759, 1398] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ), övergiven myrslog samt uttorkad lok, spridd , 2016 (LBr)
HAMRA

Hornsjöbäcken vid Hornsjön (15E 7h , [68360, 14360] ), bäckstrand, 1980 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), 1997 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), 1997 (GEn)
FLODA

Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
JÄRNA

Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ), ~refl~ ,älvstrand, 2001 (HLe)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.), (13E 2d , [6714536, 1419340] ), noterad nära att slå ut , 2020 (Anders Lindholm)
Götgården, Äppelholn, öppna ängsytan (artp.), (13E 2d , [6714536, 1419340] ), noterad , 2016 (Anders Lindholm)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vägen öster om Olarsvallen (13E 4b , [6723138, 1409148] ), vägkant i anslutning till sumpskog, enstaka , 2006 (HLe)
LIMA

Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Källmyren vid Särkån ca 5 km NV Sörsjön (15D 3a , [68180, 13528] ), g:a silängar, 1980 (SSv)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vid vägen N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835601, 1353983] ), vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843862, 1361369] ), fuktig gräsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), strand mot väg, 1989 (DABS)
IDRE

Guttan (artp.), (16C 4e , [6870954, 1324492] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8f , [68920, 13288] ), fuktig äng längs bäck, 1 ex. , 1987 (HLe & UGn)
Myr 1,5 km N Storbäcktjärnen (NV Hällsjövålen) (16C 8f , [68934, 13287] ), fuktig äng, ~20 ex. , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora