Hieracium gr. Nigrescentia    Svartfibblor


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Vid Grövlan nära utloppet ur Grövelsjön (16C 8d , [68931, 13166] ), sandmark, ett par m2 , 1990 (LAr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, ett tiotal , 2007 (MNo)
Hovdbäcken (16C 9g , [689891, 133006] ), källflöde, 2007 (NGu)

Dalarnes Flora