Hieracium gr. Alpina    Fjällfibblor


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Östra Granfjället, V-sluttning (artp.), (14C 9j , [6795340, 1346640] ), kalfjäll, vid göl, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6794260, 1352970] ), slänt, glänta i granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795340, 1351050] ), fjällsluttning, bäckravin, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (artp.), (16C 0f , [6853943, 1329014] ), barrskog i branter blockmark med diabasblock nedanför klippor, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850119, 1331717] ), granskog i branter hög kalkig diabas klippa, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 5i , [6875370, 1344850] ), kalfjäll., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.), (16C 5i , [6875761, 1344882] ), alpin hed, 2015 (Per Johansson)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6875439, 1345249] ), noterad , 2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), öppen myrkant, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Långfjällets naturreservat, nära Digerbäcken (artp.), (16C 8c , [6894478, 1314997] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893061, 1316758] ), fjällbjörkskog, intill myrmark och strand., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6893335, 1318251] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6893335, 1318251] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893650, 1318464] ), 2015 (Anders Haglund)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, ett tiotal , 2007 (MNo)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ), fjälläng, 2014 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora