Hieracium gr. Alpina    Fjällfibblor


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Östra Granfjället, V-sluttning (artp.), (14C 9j , [6795340, 1346640] ), kalfjäll, vid göl, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (artp.), (16C 0f , [6853943, 1329014] ), barrskog i branter blockmark med diabasblock nedanför klippor, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850119, 1331717] ), granskog i branter hög kalkig diabas klippa, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 5i , [6875370, 1344850] ), kalfjäll., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.), (16C 5i , [6875761, 1344882] ), alpin hed, 2015 (Per Johansson)
Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6875439, 1345249] ), noterad , 2018 (Elsie-Britt Bäckstrand)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), öppen myrkant, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Långfjällets naturreservat, nära Digerbäcken (artp.), (16C 8c , [6894478, 1314997] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893061, 1316758] ), fjällbjörkskog, intill myrmark och strand., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893650, 1318464] ), 2015 (Anders Haglund)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, ett tiotal , 2007 (MNo)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ), fjälläng, 2014 (MNo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora