Hieracium cymosum    Kvastfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr gräsmark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, både styvhåriga och mjukhåriga varianter , 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [6670500, 1522010] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, mjukhårig variant , 2009 (Anna Knöppel)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702500, 1496490] ), torrbacke, 2014 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ), vägkant och diken, 2015 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Början av stigen mot Grönåsberget (12F 6j , [66825, 14967] ), ängsmark, ca 10 ex (namn i Rapport grupp Stiptolepidia) , 1990 (SJa)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ), järnvägsbank, vägplan mot skog, 2015 (IPt)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ), vägkant, 2018 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, styvhårig variant , 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, styvhårig variant , 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710268, 1479895] ), torr skärning i silt, 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6711970, 1478120] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ), kulturmarker, 2013 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), torr ängsbacke, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715083, 1475454] ), vägkant, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

SV om Åsen, 100-200 m SV vägskälet (13F 1i , [67075, 14934] ), vägkant, rikligt , 1996 (SBm)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ), vägkant, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718548, 1492670] ), glänta i blandskog, 2011 (Crister Albinsson)
Hemmingsbo, övre hagen södra delen (artp.), (13F 4g , [6722469, 1484233] ), frisk gräsmark betad hagmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.), (13F 4h , [6720420, 1487289] ), vägkant, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, styvhårig variant , 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729280, 1484400] ), vägkant, 2011 (JJa)
Studsarvet (13F 5g , [6729300, 1484350] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ), längs fäbodgata och fritidshustomter, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, rikligt spridd , 2012 (IPt)
Bron över sundet N om hembygsgården , brofästet (13G 7b , [6738200, 1506650] ), vägkant, 2008 (JWk)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Lamborn (14F 2i , [6763040, 1494970] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ), skogsbryn vid fritidstomt, (belägg= Pilosella cymosum ssp.paaerita ?), 2 ex , 2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66495, 14935] ), nygrävd dikesren-vägkant, 40-tal , 2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.), (12F 6d , [6683190, 1468540] ), vägslänt, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
ABB industriområde (12F 3c , [6669960, 1464800] ), vägkant och torr öppen gräsmark, > 50 ex , 2004 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, mjukhårig variant , 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 6i , [6680317, 1444354] ), vägkant, 2015 (Janolof Hermansson)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ), ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687290, 1462410] ), ängsmark, fåtal ex , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), ~refl~ ,gräsmark, 1996 (JMa)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Jvgstation (13F 4c , [67204, 14602] ), spårområde, t.rikligt ,storvuxen styvhårig art, , 2005 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720132, 1466079] ), vägkant skogsbilväg, 2012 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ), ängsmark, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Bjursås Coop (13F 7g , [6735820, 1480450] ), vägkant vid parkeringsplats, 2016 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14409] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
LEKSAND

Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ), vägslänt, strävhårig , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ), vägkant/dike, 2018 (IPt)
Styrsjöbo i väster (artp.), (13F 6a , [6732342, 1453224] ), äng, 2012 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ), vägkant, vändplan, 2016 (JJa)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ), torra lindor, 1998 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, spridd , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [67531, 14616] ), vägslänt, enstaka , 2017 (GHa)
Ingels, stora vägkorsningen (14F 1d , [67588, 14689] ), torr vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Östbjörka, längs vägen mot Boda (14F 2c , [67612, 14638] ), dike/vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ), igenvuxen fäbodvall, 2001 (PSö)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ), ängsmark, vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Ingels (14F 1d , [67599, 14687] ), f.d. grustäkt, väl spridd , 2010 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763710, 1468000] ), vägrenar, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ), ~refl~ ,vägren/dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Ö om Osmunsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ~refl~ ,ruderatmark, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Digerhol (14F 5d , [6779560, 1467600] ), uppställningsplats för sopkärl, 2008 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ), ~refl~ ,vändplan, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67803, 14637] ), vägren, 2008 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67810, 14697] ), vägrenar, enstaka men spridd längs hela vägen , 2009 (GHa)
Lusboheden (14F 6e , [67817, 14709] ), vägrenar, enstaka men spridd längs hela vägen , 2009 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792212, 1488644] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), gårdmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ), ~refl~ ,vägkant trekorsväg, 2010 (SJo)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775444, 1390585] ), potatisland, träda, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blybergsdammen´, vägkant/bergbrant (artp.), (14E 6c , [6782420, 1410661] ), vägkant torr vägkant mot bergbrant, sydläge, noterad , 2017 (Per Johansson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ), igenväxande fäbodmark, 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant diken mot blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696541, 1438773] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699244, 1447691] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714100, 1440960] ), fäbodvall, rikligt , 2008 (IPt)
NÅS

vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ), ~refl~ ,vägkant/dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696920, 1419030] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
ÄPPELBO

Bron över Granan (13E 0a , [6702320, 1400660] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
MALUNG

Västra Bredsjönäs (12D 6i , [66812, 13942] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 2015 (MNo)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ), ~refl~ ,järnväg, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Södra Mon, Karlssons Motor (13D 6h , [67320, 13851] ), järnvägsövergång, 3 ex , 1999 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ), skogsbilväg, 2017 (MNo)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [67410, 13923] ), vägkant, rikligt , 2017 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), vägkant, 2015 (MNo)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Västagården (14D 2d , [67649, 13658] ), vägkant, 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Mornäs (14D 4d , [6774433, 1365920] ), vägkant, 2017 (MNo)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, några ex på p-platsen , 2008 (MNo)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnstugan, 100 m N om Hälltjärnen (artp.), (15D 5d , [6826583, 1369629] ), ängsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), torräng, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.), (15D 7b , [6837636, 1358301] ), vägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
IDRE

Ollarsliden (artp.), (16C 7d , [6888891, 1317047] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)

Dalarnes Flora