Hieracium aurantiacum    Rödfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15365] ), skogsbacke (inplanterad), 3 kvm , 1986 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683349, 1535535] ), vägkant, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
Sonnboviken (artp.), (12G 3f , [6667871, 1527181] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
GARPENBERG

Fransbo (12G 6e , [66847, 15226] ), beteshage, 50-tal ex , 1990 (MDv)
HEDEMORA

Lomtjärnsberget (12G 4a , [66738, 15047] ), vägkant, ~20 m , 1989 (KJo)
Västkusten (12G 6b , [66833, 15087] ), f.d.ängsbacke, 5 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Bya, Ö om Vikmanshyttan (12G 7a , [66866, 15032] ), dikeskant, 8 ex , 1986 (HPe)
Nordansjö (12G 8b , [66921, 15071] ), vägkant,gräsmatta, 1 m2 , 1989 (KJo)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704590, 1513360] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66920, 14965] ), kanten av gångväg i ravinskog, enst. , 1994 (ÖSp)
Säterdalen , ("teaterslänten") (12F 8j , [66922, 14977] ), gräsmark, ~200 ex , 1988 (SJa)
GUSTAFS

Säfta (artp.), (12F 9i , [6695315, 1491787] ), fd slåttermark i utmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682474, 1483246] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682474, 1483246] ), 10000 , 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rusgården (12F 7h , [66891, 14861] ), ängsmark, 9 ex , 1988 (SPe)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66891, 14862] ), vägkant, 36 ex , 1989 (SJa)
Rusgården (artp.), (12F 7h , [6689117, 1486289] ), rikligt längsmed vägkant., noterad , 2020 (Maja Wressel)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Grängshammar (12F 8g , [6693440, 1483000] ), gräsbevuxen gårdsplan, 5 ex. , 2006 (THe)
Magnilbo (12F 8h , [66912, 14885] ), gammal åker, 1 ex , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg (artp.), (12F 8c , [6690883, 1464539] ), noterad , 2020 (Kristina Åkesdotter Andersson)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Lundvalls äng (artp.), (12F 8d , [6690926, 1465665] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Dammsjön vägen (artp.), (12F 8f , [6694736, 1478412] ), 16 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Landsvägen 29, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), i granhäck, ca 5 ex. , 1988 (IAn)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.), (13F 0f , [6701479, 1476762] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Rommeholen (artp.), (13F 0g , [6702500, 1483810] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Romme industriområde (artp.), (13F 0g , [6702820, 1483176] ), noterad, enstaka mellan industriområdet och rv 70. , 2019 (Håkan Sandin)
Länsan,södra (artp.), (13F 1e , [6707500, 1470300] ), 50 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Länsan (13F 1e , [6707936, 1470385] ), vägkant, 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Mjälgavägen 45 (artp.), (13F 1g , [6706910, 1480930] ), torrslänt övergång, 2011 (Ralf Lundmark)
Kälarvet (artp.), (13F 1g , [6707442, 1481326] ), dikeskant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
V kanten av Islingbyvägen nära viadukt under Rv60 (13F 1g , [67075, 14812] ), vägslänt i ansl.till rondell, 25-30 ex. , 1987 (LNi)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Duvnäs (13F 2e , [67140, 14712] ), natur-tomtmark, spridd , 2003 (IPt)
Vägen till Fågelmyren (13F 2g , [6710, 1484] ), dike, 50 ex , 1988 (GRo)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2g , [6710542, 1480926] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Vägen till Fågelmyren (13F 2g , [6711, 1483] ), dike, 20 ex , 1988 (GRo)
Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6711706, 1481375] ), 2 , 2017 (Krister Fredriksson)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2g , [6711991, 1481337] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), 1 , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Milsbo S, väg W804 (artp.), (13F 0i , [6702672, 1491207] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67104, 14862] ), vägkant,ev.utkommen fr.sommarbebyggelse, ca 10 ex. , 1988 (TLj)
1 km N Storsund mln jvg o skogsbilväg (13F 2h , [67113, 14880] ), gräsbeväxt fyllnadsgrus, enst. , 1987 (TLj)
VIKA

Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ), omgivande tomtmark, 10-tal ex , 1998 (SBm)
Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ), vägkant, 3 ex , 1998 (SBm)
Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ), torr vägslänt, 1989 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Karlslund (artp.), (13F 3j , [6717473, 1497951] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Uddnäsvägen (artp.), (13F 3j , [6717609, 1497948] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Uddnäsvägen (artp.), (13F 3j , [6718131, 1497626] ), 50 , 2018 (Kajsa Wejryd)
Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.), (13F 4j , [6720914, 1498018] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Nedre Grönbo (artp.), (13F 4g , [6721060, 1480640] ), noterad , 2017 (Gun Ingmansson)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset fl. (13F 3h , [67184, 14889] ), torr ängsmark,hällar i älde åkervallar, 1988 (JEd)
Källviken S, väg W840 (artp.), (13F 3i , [6716053, 1490419] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), 2015 (Glenn Costello)
Nedre Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719698, 1493071] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Haraldsbovägen i villaområdet (13F 3i , [67198, 14931] ), vägkant, 1 ex , 1986 (TLj)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723214, 1481575] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723308, 1481471] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Harmsarvet (13F 4h , [6720352, 1487612] ), ängsmark mot vägdike, t.rikligt , 2011 (DABS)
Önsbacken. vägslänten 293an (artp.), (13F 4h , [6720353, 1486498] ), ett litet bestånd , 2016 (Per Johansson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Rörosvägen (artp.), (13F 4i , [6720343, 1492780] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun ,Myran (13F 4i , [67213, 14922] ), gräsmark, 1 ex , 1988 (SJa)
Villastaden (13F 4i , [6721594, 1491042] ), igenvuxen trädgård, 10-tlal , 2013 (Näs Olle Tranberg)
Lugnet (artp.), (13F 4i , [6722793, 1491594] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
naturreservat lugnet (artp.), (13F 4i , [6724758, 1492040] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycks bo n.lv. (DF), (13F 6g , [6730, 1482] ), villagräsmattor o.vägkanter, mkt.rikl. , 1988 (JEd)
SUNDBORN

Grånäs, ängsmark läng stig (artp.), (13F 5j , [6727055, 1499251] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Nära Österkvarn (13G 7b , [6736360, 1508920] ), Vägkant och ängsmark ,torräng, rel många ex , 2008 (JWk)
Ödetomt vid kyrkan (13G 7b , [6737130, 1506350] ), tomtmark, rel många ex , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, rikligt , flera bestånd , 2012 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.), (14G 2d , [6760705, 1515557] ), ängsmark ner mot sjön, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14935] ), nyrensat vägdike på tomt till bostadshus, 2 ex , 2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), fritidstomt oklippt gräs ,kvarst.o förvild., rätt många , 2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649410, 1493536] ), vägkant, 2008 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), äng, 2011 (GJn)
Brustorpet (12F 2h , [6660, 1485] ), vid buskage, 1985 (RNo)
Kyrkbyn (12F 2h , [6661, 1486] ), dikeskant, några få ex. , 1986 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660769, 1492028] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Knapptjärn ca 5 km N om Larsbo (12F 4h , [66731, 14897] ), bredvid ett torp, 100-tals, en gång odlad vid torpet , 1988 (TPe & ALu)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Vanhäll (artp.), (12F 3g , [6666934, 1481724] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672696, 1484362] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677150, 1481880] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Ludvika,Notgården (12F 3c , [66683, 14645] ), vägkant, enstaka , 1981 (TLj)
Våghalsen (12F 3c , [6669051, 1462729] ), grusplan intill större grustasg, 2012 (GEn)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666492, 1466556] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ), brant sydvänd gräsmark, ca 10 ex , 2006 (HWk)
Brunsvik (artp.), (12F 5c , [6676753, 1461322] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ), 2001 (DABS)
Grängesberg (artp.), (12F 2b , [6662592, 1455542] ), lövskog/ruderatmark, blomning , 2011 (Ulf Sperens)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ), vägdike, 2008 (IPt)
Södra vägkanten (artp.), (12F 4b , [6670799, 1455575] ), 18 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), vägkant, 2004 (GWm)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.), (12F 6a , [6681976, 1452826] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, rikligt , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.), (12F 7a , [6685758, 1453687] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, rikligt spridd över stora delar av vallen , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Säl (13F 1b , [67092, 14586] ), gräsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Rista (13F 2a , [6710210, 1453490] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Högsveden (13F 2a , [6710900, 1453650] ), vägslänt, enstaka , 2003 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712830, 1457140] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Lindan (13F 2b , [6713900, 1459820] ), vägslänt i ravin, enstaka , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712810, 1460040] ), vägdike samt slänter, rikligt , 2006 (IPt)
Björka ,(Kvarsveden) (13F 2c , [67129, 14612] ), ängsmark, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (DF60), (13F 2c , [67130, 14603] ), ängsmark,gammal tomtmark, flera lokaler , 2001 (IPt)
200 m O om Björkagården (13F 2c , [6713190, 1461820] ), stig genom lövskog, några ex , 2008 (IPt)
Björka (DF 60), (13F 2c , [67132, 14601] ), äng, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14629] ), gräsmattor, skogsdungar, flera lokaler , 2001 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6713260, 1463150] ), bäckslänt mot tomtmark, 2009 (IPt)
Björka, nära reningsbasäng (13F 2c , [6713322, 1460361] ), vägslänt, rikligt , 2018 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67146, 14636] ), vägslänt, fåtalig , 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712900, 1466730] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
S om Djurmo (13F 2d , [67145, 14663] ), f.d.åkerväg i igenv.odlingsmark, ca 10 ex. , 1993 (ÖSp)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
N om Himmelslätta (13F 3b , [6715894, 1459385] ), vägkant, 40-tal , 2013 (Näs Olle Tranberg)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Dammen söder om Näset (artp.), (13F 3c , [6715596, 1462416] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Näset (13F 3c , [6715930, 1462275] ), ängsmark, rikligt spridd , 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ), igenvuxen linda, 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ), skogsmark efter stig, enstaka , 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda (privat tomt) (13F 4b , [67210, 14582] ), gles, vildvuxen och frisk gräsmatta, enstaka , 1989 (JNi)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67208, 14603] ), vägkant mot åker, enstaka , 2006 (RNy)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6720809, 1461949] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
N om Larssveden (13F 4c , [6722100, 1460950] ), slänt vid sommarstuga, några ex. , 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Åhls kyrka (artp.), (13F 5c , [6729760, 1461740] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Bredvid liten bod ovan Olle Näs (13F 6e , [67344, 14744] ), soligt dike med högt gräs, 15 ex , 1996 (MBe)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (artp.), (13F 7e , [6739325, 1472001] ), noterad , 2016 (Pär Karlsson)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), gammal igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsmark längs gammal byväg, flera ex , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ), gräsmark längs liten skogsväg, 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ), vägkant, 2016 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), strandkant, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo/Limån (13E 7i , [6736880, 1441810] ), grässvål vid badplats, enstaka , 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437851] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739339, 1451192] ), stig mot strand, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458346] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Styrsjöbo i väster (artp.), (13F 6a , [6732342, 1453224] ), äng, 2012 (Pär Dahlström)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Knäckebrödsfabriken Leksand (artp.), (13F 6b , [6732268, 1458406] ), 100 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Ullvi mot Hälla (13F 6b , [6733, 1459] ), vägkant, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464445] ), skogsbilväg / ängsmark, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Lima (bytipp) (artp.), (13F 7b , [6737330, 1456720] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Högåkern, vallen (artp.), (13F 7d , [6736661, 1465101] ), 10 , 2017 (Ulf Humlesjö)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Säterbodarna (artp.), (13F 7d , [6739275, 1468798] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), igenväxt gräsmark, 2008 (JJa)
Opplimen, Sätra (13F 8b , [67425, 14590] ), vägkant, ca 20 ex , 1984 (MKp)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, rikligt , 2013 (IPt)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Risholen (13F 8d , [6741860, 1466020] ), vägslänt, rikligt , 2004 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
S om Tina (14F 0c , [67538, 14606] ), åkerren, 25-50 ex. , 1986 (OAb)
Vikarbyn, eft.vägen mot Stensbäcken (14F 1b , [67554, 14570] ), tomtmark med slåttad ängsrest,"Rödfibbleäng!" (insådd??), ~50 m2 , 1987 (TLj)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ), bymiljö, tiotals , 2017 (GHa)
Röjeråsen v.gamla skolan (14F 1b , [67584, 14551] ), vägdike mot hästhage, ~15 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ), vägkant, 2008 (IPt)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ), runt kyrkogården, spridd , 2018 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ), ängsmark, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra, vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ), gammal ängsmark/vägkant, enstaka , 1985 (TLj)
"Bodahus" (14F 3d , [67659, 14681] ), grässlänt, ett tiotal , 2010 (GHa)
Lenåsvägen (artp.), (14F 3d , [6766011, 1468870] ), vägren, 15 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Öst-i-gålom (14F 3d , [6766220, 1468360] ), grässvål i trevägskäl, rikligt , 2012 (GHa)
Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14673] ), ~refl~ ,kyrkogård, ,frekvens ej bedömd 2006 (GHa)
300 m SV Grönockran,eft.vägen till S.Ockran (14F 3e , [67682, 14703] ), vägkant,skogsnbilväg, enstaka , 1985 (TLj)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hågå-änget (14F 4c , [6772610, 1463930] ), jord uppbökad vid vägbygge, enstaka , 2010 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), grässlänt nedaför övergiven sommarstuga, 1 ex. , 1999 (GHa)
Västabäcken, Skarpgatu (14F 4d , [67724, 14659] ), vägren, något tiotal , 2014 (GHa)
Västabäcken (14F 4d , [67725, 14660] ), gräsmattor, rikligt , 2015 (GHa)
ORE

Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ), utkanten av gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, rikligt , 2018 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778053, 1438350] ), 500 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora n.g:la skolan (14E 7i , [67854, 14444] ), vägkant (ej sedd i trädg men väl? ändå gammal trädg.flykting, enst! , 1987 (JEd)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, rikligt , 2018 (GHa)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ), förvildad i ängsmark, drygt 1000 , 1986 (BOr)
Untorp (artp.), (15E 1f , [6808432, 1425476] ), förvildad, fler än 1000 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar (artp.), (13E 9g , [6749430, 1433804] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
400 m O om Långtora (14E 0g , [6751960, 1433120] ), dike, många , 2008 (AAd)
300 m O om Långtora ,vid lada (14E 0g , [6751990, 1433170] ), vägkant, många , 2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), gårdmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769560, 1430930] ), i vägkant, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), trädgård (vild), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant vid dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803717, 1399734] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), tomtmark, bl.a. med jordhög, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697019, 1441573] ), fäbodvall, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447970] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699659, 1447345] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704426, 1440809] ), spårområde, 2013 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
JÄRNA

Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ), vägkant, 2010 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2009 (HLe)
Äppelbovägen västra utfarten (13E 2c , [6711260, 1412790] ), vägkant, 2003 (HLe)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714110, 1420364] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714241, 1420395] ), 15 , 2020 (Anders Lindholm)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
ÄPPELBO

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683004, 1406342] ), tomtmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Näset (13E 1a , [67082, 14035] ), övergiven åker, 1995 (IJo)
Ovanheden vid Hanegården (13E 1a , [67089, 14012] ), slänt, 1997 (IJo)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), gårdsmiljö, gräsmark , införd, 10 m2 , 1996 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ), gårdsplan,införd o spridd, 1988 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Elgsjöselen,fäbod (13D 5e , [67257, 13734] ), vägkant, flera ex , 1987 (PEr)
Södra Böle by (13D 5h , [6727800, 1386370] ), vägkant, mycket , 2006 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ), gräsmark mellan hus, 2020 (MNo)
500m norr soptippen (13D 6h , [67326, 13876] ), ruderatmark jordhögar, 3 ex , 2005 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67411, 13909] ), ängsmark, 10 ex , 1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.), (14C 6h , [6783970, 1338530] ), vägslänt, villabebyggelse, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Ö.Lillmon Lima Rödfibbla (artp.), (14D 0e , [6751499, 1370239] ), 400 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Limedsforsen vid Bu (14D 1d , [6755900, 1368750] ), älvslänt mot V.dalälven, ca: 400 ex , 1993 (KPe)
Lima Kyrka Slåtteräng (artp.), (14D 1d , [6759776, 1367604] ), 40 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
Norrbäcken (artp.), (14D 2d , [6760092, 1367840] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Ungärde,N om skolan vid väg 297 (14D 2d , [67604, 13675] ), vägslänt, rikligt , 1984 (PEr)
TRANSTRAND

Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Gruven, SV om (artp.), (14D 7a , [6786490, 1354220] ), vägslänt, hävdad, fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälen (14D 7c , [6785, 1363] ), vägkant i samh., spars. , 1989 (TLj & LBr)
Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786120, 1362990] ), slänt mot väg, sandig, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6841298, 1338559] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Särna i S (artp.), (15D 8b , [6844355, 1358718] ), lövbryn, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
IDRE

Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storbo, fl! (16C 2c , [6863, 1314] ), ängsmark,vägkanter o tomtmark (trol.spridd från odling i byn!), 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 2h , [68612, 13381] ), ~refl~re tjärn samt myrkanter, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrebyn vid Gläntvägen (16C 2h , [68644, 13379] ), torrslänt mot byväg, 1995 (DABS)
Idre (artp.), (16C 2h , [6864780, 1338627] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Lomviken (16C 3b , [68654, 13098] ), i gräsmatta, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Flötningen, fl! (16C 3c , [6866, 1310] ), ängsmark,vägkanter o tomtmark (trol.spridd från odling i byn!), 1988 (JEd & ANi)
Floåsen (16C 6e , [6880, 1324] ), landsvägskant i byn, 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Björnliden (artp.), (16C 6e , [6884894, 1320725] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Storsäterns kapell (artp.), (16C 7d , [6888316, 1317804] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889095, 1317284] ), annan människoskapad, 2012 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storsätern, S om Grövelsjön (artp.), (16C 7d , [6889095, 1317411] ), blomrik vägkant., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889279, 1317491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, vid affären (16C 7e , [68853, 13210] ), insådd gräskant, t.rikligt , 1990 (DABS)
Sågliden, parkeringen NÖ (artp.), (16C 7e , [6886349, 1321642] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), kulturpåv.gräsmark vid f.d.fjällgård, riklig , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886500, 1321530] ), öppen frisk grässlänt, >20 ex , 1986 (HWk)

Dalarnes Flora