Hesperis matronalis    Hesperis


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), allmänt förvildad , 1987 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Skinnarbo, Avesta (artp.), (12G 2g , [6664330, 1533311] ), markslag större dike, frodig bevuxen dikeskant, omgivet av fält, gränsande mot landsväg., 2015 (Maud Andersson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Sågbo S om järnväg (12G 3e , [66697, 15210] ), sluttning med lövskog, m.a , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15112] ), älvsluttning nedom tomt, 20-tal , 1991 (HPe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66833, 15110] ), ravinsluttning, många , 1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), nära skogsväg,byggd -82, mindre best. , 1984 (EDn)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ), lövskog, 2013 (DABS)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15262] ), vägkant, 1989 (JEd)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ), igenväxande mark mot å, flera lokaler , 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ), åkerkant, 1991 (JEd & TLj)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
GUSTAFS

150 m S om skolan (12F 9h , [66995, 14889] ), ravin, rikl. , 1994 (ÖSp)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar vid gamla smedjorna (12F 8g , [66933, 14831] ), kulturmark förvildad, sälls. , 1989 (THe)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ), järnvägsbank, vägplan mot skog, 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2006 (Håkan Sandin)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
SSAB, norra porten (artp.), (13F 1g , [6708437, 1480154] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Faluvägen öst Borlänge (artp.), (13F 1g , [6709716, 1482999] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Duvnäs (13F 2e , [6714340, 1471150] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Dalviksbergs by (13F 1i , [67050, 14910] ), häck i tomtgräns samt vägkant, rikligt , 1996 (SBm)
Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ), schakthögar, (hushållstipp), ymning , 1988 (TLj)
VIKA

Sunnanhaga (13F 1i , [67066, 14949] ), vägkant, 20-tal ex , 1998 (SBm)
Dalvik (13F 1i , [67070, 14927] ), ödetorp, 15-tal , 1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), mark omkring ödegård, rikligt , 1998 (SBm)
Åsen, N om vägen mot Folarbyn (13F 1i , [67076, 14939] ), öppen skogsmark / mest löv, rikligt , 1996 (SBm)
Rensbyn (13F 1i , [67085, 14940] ), vägkanter,byamark,skräpmark o tipp, rikligt , 1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ), snårig mark, fåtalig , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, rikligt , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), kulturmark i vägdike, spridd flerst. , 1989 (JEd & TLj)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 20 ex , 1997 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ), matjordshögar, 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Backen ner från skolan (artp.), (13F 3i , [6719680, 1494564] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ), ängsmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, 2 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun, S om Högbo (artp.), (13F 4i , [6721605, 1492759] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Falun (artp.), (13F 4i , [6722494, 1491378] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Lugnetleden (13F 4i , [6722650, 1491300] ), vägrondell, enstaka , 2012 (GHa)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Backa, skogsbryn i NV (artp.), (13F 4j , [6722768, 1498497] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Ralf Lundmark)
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ), vägdike samt åkerkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Invid kyrkogården (13G 7b , [6736780, 1506080] ), ruderatmark, förvildad och spridd flerstädes på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740259, 1505617] ), ängs- och åkermark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, många lokaler, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag, upplag för matjord samt tippmassor, 2002 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ), vägren, 1996 (JMa)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, enst. , 1991 (JEd)
Skogen (13F 3c , [6716540, 1463120] ), vägren, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda vid brofästet uppströms (13F 4b , [67211, 14578] ), enstaka , 1989 (JNi)
ÅL

Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), gammal tomtmark, 2007 (IPt)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo Skinnargattu (artp.), (13E 7j , [6738858, 1447633] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14554] ), branta älvbrinkar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Hildas holm S (artp.), (13F 7b , [6735463, 1455034] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [67490, 14618] ), banvall, 1 tuva , 1986 (MKp)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Lerdal - Gärdebyn (14F 0c , [6751, 1462] ), vägkanter,dikesrenar ,etc, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Rättvik, vid brandststionen (14F 0c , [6752910, 1464050] ), jordhög, enorma mängder , 2016 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753279, 1461556] ), gräsmark, gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Vikarbyn (artp.), (14F 1b , [6755184, 1457055] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), förvildad i stenröse inne i brakvedssnår, rikl. ~15 m2 , 1987 (TLj)
1,5 km S Gärdsjö mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ), gammal schaktplats i skogen med jordhögar, enstaka , 1986 (TLj)
BODA

Ovanmyra vid väg 301 (14F 2d , [67636, 14683] ), landsvägsdike, rikligt , 2009 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (artp.), (14F 2d , [6763601, 1467873] ), naken jord, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Kyrkbacken (14F 3d , [6766170, 1467730] ), ängsmark, flertal , 2018 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [67679, 14677] ), ~refl~ ,jordhög, 2008 (GHa)
Västombäcken ,Bydel i Gulleråsen (14F 4d , [67725, 14660] ), kanten av bäck, relativt rikligt , 2005 (GHa)
Norra Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ), vägslänt, tiotals , 1999 (GHa)
ORE

Näset, vid Brändavägen (14F 7c , [67856, 14619] ), vägren, ett mindre bestånd , 2011 (GHa)
ORSA

Holen (artp.), (14E 5h , [6775128, 1436361] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775470, 1436576] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräsaktig, men ursprungligen planterad i rabatt, 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ), gårdsplatser, enstaka , 2012 (GHa)
Västerdalarna

FLODA

Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), ängsmark, rikligt , 2020 (IPt)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67327, 13846] ), jordhög, 1 , 2009 (MNo)

Dalarnes Flora