Heracleum mantegazzianum    Jätteloka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Björk (12G 5i , [66769, 15435] ), lagårdsbacke, 10-tal , 1987 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ), gräsmark vid tomt, minst 25 ex , 1987 (PDm)
HEDEMORA

Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ), övergiven tomt, flertal , 1988 (MDv)
Hedemora vid Stationsgatan (12G 6c , [66841, 15100] ), vägkant mot ravin, 3-4 ex. , 1987 (EDn)
Vikmanshyttan, Björkallén 5 (12G 7a , [6686411, 1500795] ), stort bestånd (flera hundra ex.) , 2014 (Dan Englundh)
Vikmanshyttan ,Solhaga efter Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15013] ), gräsmark, 1 ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), lagårdsmark, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster museiebyggnaden (artp.), (12G 8d , [6694968, 1519666] ), på vallen mot dammen, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Rasjön (13F 0i , [67004, 14943] ), vägkant mot gammal syrenhäck samt motsatt sida av vägen, 8 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Koppslahyttan (artp.), (12F 9f , [6697444, 1476815] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Matilda Elgerud)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705880, 1479086] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
lusbäcken (artp.), (13F 1f , [6706393, 1478641] ), 20 plantor/tuvor , 2018 (Matilda Elgerud)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6707310, 1479155] ), noterad , 2018 (Lars Erik Norbäck)
Lusbäcken mellan Vägverket o.Jakobsgårdar (13F 1f , [67077, 14779] ), ogrästipp, c:a 50 ex. , 1986 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Fagersta byväg (artp.), (13F 1g , [6706097, 1482680] ), noterad , 2019 (Matilda Elgerud)
Årby gamla byn (13F 1g , [67064, 14818] ), förv.längs älvstranden, flera 100 ex. , 1986 (SNy)
Brunnsgatan (artp.), (13F 1g , [6707150, 1480094] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Matilda Elgerud)
VIKA

Knektbo n:a, Kniva (artp.), (13F 3j , [6716377, 1499455] ), privat fastighet, antalet ökar för varje år., 50 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
STORA KOPPARBERG

Trekantsvägen (artp.), (13F 5g , [6729821, 1483195] ), 30 m˛ , 2019 (Mimmi Lasses)
W 871, Lindsberg (artp.), (13F 5h , [6727567, 1488663] ), 80 m˛ , 2019 (Mimmi Lasses)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1490] ), hyttplatsen, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Övre Tunkarlsbo, Smedjebacken (artp.), (12F 1h , [6655775, 1489712] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Göran Tapper)
Tunkarlsbo v.ån (12F 1h , [6656, 1489] ), åstrand, 1989 (TLj & LBr)
Vads stn (12F 1i , [6657, 1490] ), grus, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Bergslagsodlingar (artp.), (12F 3e , [6668928, 1472387] ), 5 , 2017 (Krister Fredriksson)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ), gammal hyttmark, fåtal ex , 2004 (IPt)
LUDVIKA

Marnästjärnen, Hagvägen (artp.), (12F 3d , [6668837, 1466612] ), triviallövskog igenväxt åker med lerjord, 90 m2 , 2017 (Janolof Hermansson)
Marnästjärnen, Hagvägen - Gröna stigen (artp.), (12F 3d , [6668860, 1466567] ), triviallövskog igenväxt åker med lerjord, 75 m2 , 2017 (Janolof Hermansson)
Marnästjärnen, Hagvägen - Gröna stigen (artp.), (12F 3d , [6668870, 1466575] ), triviallövskog igenväxt åker med lerjord, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Golfbanan (artp.), (12F 3d , [6669759, 1465373] ), 5 , 2012 (Krister Fredriksson)
Gonäsvägen 44,Gonäs,Ludvika (artp.), (12F 4c , [6670109, 1460706] ), 1 , 2020 (Josefine West)
GRANGÄRDE

Lillmatsbyn (12F 6d , [6684221, 1465950] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), gräsmark, några ex. (senare utrotad) , 2004 (AÖg)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ), nära pumpstn, på krönet av älvslänten, ( delvis utkast tipp ), rikligt spridd med många stora blommande plantor samt små plantor , 2012 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ), ängsmark, 1 planta , 2015 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732710, 1472700] ), vägkant, 2017 (JJa)
10 m efter infarten till spårudden (13F 6e , [67335, 14741] ), ganska fuktigt och skuggigt dike, 10 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Kullgärdets by-Sågmyravägen (13F 6f , [67346, 14795] ), vägkant, 10-15 ex , 1987 (UEr)
Hammars produkter (13F 7g , [67358, 14801] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
LEKSAND

Äng Digerbacken 6 (artp.), (13F 6a , [6734658, 1453168] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Petrus Tengnér)
Ullvisnäset (artp.), (13F 6b , [6732925, 1459141] ), båda sidor om vägen och längs bäcken. , 2016 (Åsa Rydell)
Ullvi,efter bergroten (13F 6b , [6733, 1458] ), lundveg,gamla ängar o tomter, riklig flerst. , 1986 (TLj)
Ullvi bytipp (artp.), (13F 6b , [6734190, 1459484] ), fjolårsrester och flera nya på gång. , 2016 (Åsa Rydell)
Romma eft.byväg (13F 6c , [6733, 1460] ), vägdike, enst. , 1987 (TLj)
Tibble (13F 7b , [67350, 14576] ), vägkant/ödetomt, 1 mindre best. , 1987 (TLj)
Hägergatan (artp.), (13F 7b , [6736016, 1455965] ), många plantor på obebyggd tomt. , 2016 (Åsa Rydell)
Brömsvägen (artp.), (13F 7b , [6736087, 1455599] ), noterad , 2016 (Åsa Rydell)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Sjugare (13F 8b , [67426, 14597] ), vid ladurård, några ex , 2004 (IPt)
Sjugare (artp.), (13F 8b , [6742616, 1459713] ), många plantor intill lagården , 2016 (Åsa Rydell)
Söder Bergsäng (13F 8b , [6743520, 1459960] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Söder Bergsäng, backen från Sjugare (artp.), (13F 8c , [6743450, 1460010] ), 10000 m2 , 2016 (Petrus Tengnér)
Söder Bergsäng, backen från Sjugare (artp.), (13F 8c , [6743450, 1460010] ), 200 plantor , 2012 (Petrus Tengnér)
Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6743596, 1460246] ), tätt bestånd på åkerholme med ca 2m höga lokor i full blom., 100 m˛ , 2020 (Ville Pokela)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 10-tal , 2016 (IPt)
Risholen - Slättberg (13F 8d , [6741010, 1465720] ), vägslänt i skog, 1 ex , 2004 (IPt)
Risholen (13F 8d , [67418, 14667] ), äng vid gård, ca 15 ex , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Offerbacken (artp.), (13F 9c , [6749229, 1462096] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Anders Helander)
Offerbacken (artp.), (13F 9c , [6749229, 1462096] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Offerbacken (13F 9c , [67494, 14619] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
Gärdebyn (artp.), (13F 9c , [6749684, 1462709] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Eric Sjöberg)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [6748, 1474] ), ymnig på fäbodtunen o.i hagar o f.d. ängsmarker o vägkanter!, ymnig! , 1988 (TLj & LBr)
Vikarbyn (14F 0b , [67547, 14578] ), lövsnår, 1 stort best. , 1987 (TLj)
MORA

Öndalen (artp.), (14E 0c , [6750061, 1413524] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Kättbo (artp.), (13E 9c , [6748545, 1412393] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Herrgårdsön (13E 0c , [6703209, 1413115] ), ~refl~ ,igenväxande tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Tullgatan 7 (13E 2c , [6711000, 1413390] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2008 (HLe)
Tullgatan (artp.), (13E 2c , [6711031, 1413365] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Järna kyrka (artp.), (13E 2e , [6714895, 1421000] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, ett stortbbestånd , 2012 (MNo)
LIMA

Lima, Barbrobacken (artp.), (14D 2d , [6760084, 1367646] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

IDRE

Grövlesjön (artp.), (16C 9d , [6896265, 1315460] ), noterad , 2016 (Martin Pajus)

Dalarnes Flora