Herniaria glabra    Knytling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr öppen mark, mest på åsar ock på järnvägs- och bruksområden, spridd, (11 lokaler) , 1987 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Horndal (artp.), (12G 7g , [6686421, 1533200] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nordöstra Horndal (artp.), (12G 7g , [6687530, 1533720] ), 30 plantor , 2011 (Mats H. G. Gustafsson)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), grustag, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, sparsamt , 1988 (DABS)
Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, riklig , 2015 (LBr)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), längs väg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Årängen nära Pålsbenning (12G 6d , [6681, 1517] ), torrbackar o vägkanter, t.rikl , 1989 (TLj & LBr)
Pålsbenning (DFl), (12G 6d , [66823, 15185] ), sandig gräsmark vid badplats, några , 1989 (MDv)
Pålsbenning mln sjön o Kyrkberget (12G 6d , [66823, 15185] ), torr sandig gräsmark, enstaka , 1989 (JEd)
Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ), grusplan, rikligt , 1990 (JEd)
Botbenning (12G 6d , [66846, 15188] ), sandig åkerträda, 1990 (JEd)
Skommarbo mot lv. (12G 6e , [66844, 15203] ), på grusväg, enstaka , 1989 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
Skogshögskolan mot Gruvsjön (12G 7e , [66857, 15218] ), grusväg på fd.järnväg på gruvvarp, sparsamt , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Långtjärn (12G 5c , [66777, 15132] ), grusås, fåtalig , 1988 (HPe)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ), spårområde, fåtal , 1990 (HPe)
Hedemora vid Hemköp (12G 6b , [66846, 15099] ), grusplan, litet bestånd , 1991 (HPe)
Backa (12G 6c , [66820, 15119] ), grustag, fåtal , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan f d järnvägsstation (12G 7a , [66865, 15031] ), banvall, fåtal , 1990 (HPe)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ), grustag, talrik , 1987 (EDn)
Stadsberget (12G 7b , [66862, 15090] ), botten på gammal grustäkt, flertal ex. , 1986 (ADv)
Västerby vid skjutbana (12G 7b , [66892, 15055] ), sandmark, fåtal , 1989 (HPe)
Hamre (12G 7c , [66852, 15108] ), grusplan, några tuvor , 1989 (MDv)
Hedemora nära sopstation (12G 7c , [66853, 15112] ), gammal väg, ca 2 m2 , 1989 (HPe)
Hyttbäcken på åsen n.gården (12G 8b , [66909, 15063] ), åkerkant på åsmtrl, enst. , 1988 (TLj & LBr)
S Svensbodarne (12G 8b , [66923, 15068] ), grustag, ca 0,5 m2 , 1989 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ), på åsens topp, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Nordansjö, Viggens N ände.vid reningsverk (12G 8b , [66924, 15068] ), sandmark, litet bestånd , 1988 (HPe)
HUSBY

Husby kyrka (12G 9c , [6696810, 1510730] ), trottoar, 2014 (IPt)
F.d.banvallen S Kvännsen (12G 9f , [66959, 15289] ), sandig f.d. banvall, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (13G 0c , [67038, 15128] ), grusplan, 1990 (JEd)
Långshyttan vid Tyllingen (DFl), (13G 0c , [67042, 15129] ), badstrand med sand, vanlig , 1989 (MDv)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15129] ), sandstrand + gammal jvgbank, <2 m2 , 1988 (SJa)
Kallbäck (13G 0e , [67041, 15202] ), sandtag, fl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hysta (13G 0a , [67004, 15021] ), vändplan, ~15 ex , 1989 (SJa)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703259, 1500147] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Broddens, vägen vid gruvlaven (12F 6i , [66841, 14939] ), grusplan, 2 ex , 1989 (SJa)
Väg mot Sprättbo (artp.), (12F 6j , [6680106, 1495745] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Rutbo, v.avtagsv. mot Bispberg från Rv70 (12F 8j , [66911, 14985] ), sandblotteor i torr gräsmark, rikl. , 1987 (TLj)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ), torrbacke med stenkolsrester, 5 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

V om Villsjön , vid skutbana (12F 9h , [6695820, 1488160] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Nyhyttan (12F 7h , [66891, 14873] ), i husgrund, t.rikl. , 1988 (TLj)
Bygdegården (artp.), (12F 8f , [6691455, 1477589] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), gårdsplan, 2007 (IPt)
STORA TUNA

Halvarsgårdar 1 km SV, järnvägsövergång (12F 9f , [6698169, 1475943] ), järnvägsbank, vägplan mot skog, 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Rommehed (artp.), (13F 0g , [6701609, 1483371] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), grusplan, 2016 (IPt)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ), 2019 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712521, 1472090] ), 25 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ), tomtmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Lennhedsåsen (artp.), (13F 2e , [6712919, 1471624] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Bullerforsens kraftstation (13F 2f , [6710211, 1479919] ), torra marker längs stig, 2019 (SNy)
Båtstasjön (13F 2f , [67104, 14764] ), badstrand ,"gräsmatta", 1986 (SNy)
Övermora fäbod 200 V (13F 3e , [6716726, 1474150] ), vändplan skogsbilväg, 2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ), grusplan, 2012 (IPt)
VIKA

Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ), S-exp.åsslänter nedan lv., på några m2 , 1988 (JEd)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), sandig igenväxt åker, 1990 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), på mur, enst. , 1989 (JEd)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ), sandplan, t.rikl. , 1987 (TLj)
400 m NNO Vika k:a ,vid Vikatjärn (13F 2j , [67112, 14953] ), gammmatl grustag,nu reningsverk, spridda ex , 1988 (RFr)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hosjö vid Elis Janssons butik (13F 3j , [6719180, 1495720] ), grusplan, spridd , 2017 (LBr)
Hosjö v.jvg 400 m Ö kapellet (13F 3j , [67195, 14980] ), banvall, enst. , 1988 (JEd)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, rikligt , 2009 (IPt)
Ryggen, vid banvallen (artp.), (13G 3b , [6719305, 1507836] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
ASPEBODA

Vassbo, N (artp.), (13F 2g , [6712454, 1484581] ), grusplan och vägkant, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ), ruderat, 1986 (SNy)
Olsbacka v.f.d.jvg-stn (13F 2h , [67149, 14860] ), sand/grusplan, rikl. , 1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret, banvallen (artp.), (13F 2i , [6713769, 1490099] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, rikligt spridd över stora ytor , 2016 (IPt)
Hinsnoret, banvallen (artp.), (13F 2i , [6713810, 1490175] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Roxnäs udde (artp.), (13F 3i , [6718169, 1494117] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Cecilia Rastad)
Korsnäs n.g:la lv. strax V ån (13F 3j , [67190, 14952] ), torrbacke, enstaka , 1987 (JEd)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), torr ängsmark, 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs vid lv strax V ån (13F 3j , [67191, 14953] ), schaktjordhög, enstaka , 1991 (JEd)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Falun,järnvägsstn (13F 4i , [67206, 14910] ), perrongerna mln plattorna, t.riklig , 1986 (TLj)
Falu tågstation (artp.), (13F 4i , [6720611, 1491389] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Falu tågstation (artp.), (13F 4i , [6720614, 1491278] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Falun Central (artp.), (13F 4i , [6720697, 1491155] ), 2012 (Martin Sjödahl)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Trotszgatan, Falun (artp.), (13F 4i , [6720931, 1490700] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Stora Torget, Falun (artp.), (13F 4i , [6721134, 1490411] ), i sprickor mellan gatsten / kantsten, 2013 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ), grusplan, 2017 (JJa)
Järgarvet, banvallen (artp.), (13F 5h , [6727642, 1485735] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
Grycksbo gamla tågstation (artp.), (13F 6g , [6730076, 1482250] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
SUNDBORN

Backa fritid (artp.), (13F 4j , [6722149, 1498610] ), 30 , 2018 (Maja Wressel)
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., 1988 (JEd)
Danholn v.Backavägen 250 m NNV ålderdomshemmet (13F 4j , [67225, 14991] ), S-vänd åsslänt ned.vägen, 10-tal ex. , 1988 (JEd)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ), grusväg, 1990 (JEd)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Blixbo (13G 4a , [6723, 1501] ), sandiga vägkanter o gräsmattor, flerst. , 1987 (JEd)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsbyheden, cementföretag (artp.), (13G 5a , [6725835, 1502150] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, badplats (artp.), (13G 5a , [6725872, 1502138] ), 4 , 2018 (Maja Wressel)
Karlsbyn (13G 5a , [67262, 15019] ), sandiga vägkanter o torrbackar, flerst. , 1987 (JEd,TLj,LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Rupstjärn n.lv. (13G 5a , [67283, 15021] ), vägkant på åssand, enst. , 1988 (JEd)
Karlsbyheden (artp.), (13G 5a , [6728409, 1502142] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, gammalt sandtag (artp.), (13G 5a , [6728494, 1501947] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
Karlsbyheden, gammalt sandtag (artp.), (13G 5a , [6728506, 1501907] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden (13G 6a , [6731, 1503] ), sandig vägkant, enstaka , 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Svärdsjö gruva (artp.), (13G 6a , [6732948, 1501622] ), ej återfunnen , 2019 (Linnea Hedman)
Boda (13G 6a , [67340, 15038] ), sandtag, enstaka , 1986 (JEd)
Sveden mot NV (13G 7a , [67356, 15041] ), sandig gårdsplan, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet (13G 7b , [67356, 15051] ), torrbacke, enstaka , 1986 (JEd)
Borgärdet, v.'Hedenborg' (nära tid.lok.) (13G 7b , [67358, 15051] ), solexp.sliten sandbacke,på åsen, rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, mln villaomr o.ån (13G 7b , [67359, 15057] ), sandblottor v.gångväg, flera ex. , 1987 (TLj)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ), sliten mark, 2002 (TLj)
Borgärdet (13G 7b , [6736440, 1505860] ), torr grusyta, rel rikligt. finns på torr grusmark på flera ställen på rutan , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mln bron mot Isala o.badplatsen (13G 7b , [67380, 15064] ), sandig parkering intill f.d.brofäste, rikl. , 1987 (TLj)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn, folketshus (artp.), (13G 9c , [6745667, 1513225] ), 258 plantor/tuvor , 2019 (Linnea Hedman)
Vintjärn folkets hus (artp.), (13G 9c , [6745667, 1513225] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (artp.), (13G 9c , [6745825, 1513347] ), gruvområde, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Vintjärn Gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746040, 1513100] ), 180 plantor/tuvor , 2019 (Linnea Hedman)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754999, 1518267] ), 59 plantor/tuvor , 2019 (Linnea Hedman)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), torr ängsmark, 2007 (IPt)
Svartnäs (artp.), (14G 1d , [6755154, 1518024] ), 36 plantor/tuvor , 2019 (Linnea Hedman)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 2 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västerbyhytta, vid hyttruinen (12F 1h , [6658, 1487] ), 1982 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [66615, 14850] ), perrong, 1985 (RNo)
NORRBÄRKE

Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Finnbo hytta (artp.), (12F 5f , [6676044, 1479270] ), 5 , 2018 (Maja Wressel)
Finnbo hytta (12F 5f , [6676050, 1479280] ), gårdsplan, rikligt , 2008 (IPt)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ), vägkant o slänt, t.riklig , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde på sand, enstaka , 1987 (JEd)
Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670335, 1465398] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Ludvika stationsområde (artp.), (12F 4d , [6670343, 1465302] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Grängesberg station (artp.), (12F 2b , [6662073, 1455379] ), 2014 (Henrik Weibull)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ), vägkant/dike, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grangärde camping (artp.), (12F 6a , [6682712, 1454614] ), 30 , 2018 (Maja Wressel)
Grangärde, husvagnscampingen (artp.), (12F 6a , [6682770, 1454550] ), grusmark, 2009 (Kjell Eriksson)
Plantskolan (artp.), (12F 6a , [6684954, 1453423] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Nyhammar SV brandstn. (12F 7a , [66857, 14535] ), torra sandmarker o vägkanter etc., riklig , 1989 (JEd & LBr)
Brandstation (artp.), (12F 7a , [6685722, 1453601] ), 50 , 2018 (Maja Wressel)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Vägen mot karls knös (artp.), (13F 1b , [6709829, 1458919] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Bodarna (13F 2c , [67128, 14619] ), grustag, rikligt , 2002 (IPt)
Björka, nära reningsbasäng (13F 2c , [6713322, 1460361] ), grusplan, 2018 (IPt)
Bodarna fl! (13F 2c , [67139, 14629] ), vägkanter, spridd , 2001 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
BJURSÅS

Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
LEKSAND

Igelbergets sandtag (artp.), (13F 6a , [6732830, 1454774] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Heden (13F 6b , [6731480, 1455730] ), grusplan framför gamla militära mobföråd, flera m2 , 2007 (PDa)
Sommarland parkeringen (artp.), (13F 7a , [6737928, 1454753] ), grusparkering, 2012 (Pär Dahlström)
Leksands jvgstn,lastområdet (13F 7b , [67354, 14562] ), enstaka , 1986 (TLj)
Leksands jvgstn (13F 7b , [67354, 14563] ), sandmark, 3 ex , 1987 (MKp)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
RÄTTVIK

Enådal - mässhallen eft.Centralgatan (14F 0c , [67526, 14637] ), blottad sand, flera ex , 1986 (TLj)
Prästskogsvallen (artp.), (14F 0c , [6752627, 1462679] ), grusplan på idrottsplats, 75 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Brändberget, nordsluttning (artp.), (14F 0g , [6754293, 1483304] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ORE

Sunden (14F 4c , [6774080, 1461960] ), skogsbilväg, enstaka , 2010 (GHa)
Furudal stn (14F 6c , [67839, 14639] ), hårdtrampad sans, ~10 blaffor , 1987 (TLj)
Skattungen/Larsrönningen (14F 6c , [67845, 14604] ), banvall, fåtal (< 10) , 2009 (GHa)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Orsa vid järnvägsstationen (14E 5h , [6778860, 1436260] ), massvis , 2006 (BOr)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), 3 , 2017 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora centrum (artp.), (14E 3g , [6766195, 1431644] ), 12 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Mora, Norets köpcentrum (14E 3g , [67664, 14341] ), i sprickor mellan gatsten och i vägkanter, rikligt , 2018 (MNo)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), grusmark, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
FLODA

Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
NÅS

P-platsen vid Nås IP (13E 0f , [67037, 14281] ), grus, rikligt , 2014 (MNo)
JÄRNA

Medborgarhuset Vansbro (13E 2c , [67114, 14130] ), mellan betongplattor, c:a 25 , 2011 (MNo)
Dala-Järna (artp.), (13E 3e , [6715349, 1420830] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683568, 1407593] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), grusplan, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

25 m norr om gamla Rosengrensfabriken (13D 6h , [6730780, 1386510] ), i kanten mellan trottoar och gräsmatta, 1 , 2018 (MNo)
Väster om Tingshuset (13D 6h , [6731290, 1385970] ), grusplan, 1 ex , 2014 (MNo)
Vid järnvägsstationen (13D 6h , [6731479, 1385430] ), grusplan, 3 , 2019 (MNo)

Dalarnes Flora