Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 9 stänglar , 2012 (Ulf Gärdenfors)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar ,gamla bruket (12F 8g , [6693410, 1483060] ), kvarstående ,närmast västra brofästet, flera bestånd , 2001 (THe)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), förvildad längs järnvägen, noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713990, 1468030] ), vägslänt, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
ÅL

Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), bäck, liten damm, 2018 (IPt)
ORSA

Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6782020, 1442836] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Färnäs , SO om Nymyren (14E 3h , [6765700, 1437680] ), jordhög i skogen, 2011 (SJo)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803899, 1346270] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)

Dalarnes Flora