Hemerocallis fulva    Brunröd daglilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [669746, 148651] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, flera blommande plantor , 2010 (IPt)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)

Dalarnes Flora