Helianthus x laetiflorus    Präriesolros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Lerdal, Märgatu (14F 0c , [6750840, 1462620] ), hundrastgård, enstaka , 2018 (GHa)

Dalarnes Flora