Helianthus tuberosus    Jordärtskocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685170, 1511140] ), 2011 (Anders Svenson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)

Dalarnes Flora