Hammarbya paludosa    Myggblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långsjön (12G 4g , [66749, 15336] ), gungfly, 2 ex , 1981 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [66785, 15327] ), på gungfly, 1995 (PDm)
Källmossen (12G 5g , [66798, 15325] ), gungfly, 4 ex , 1986 (PDm)
Östersjön (12G 6h , [66824, 15364] ), gungfly, 100-tals , 1985 (PDm)
Fallsjön (12G 7g , [66857, 15304] ), på gungfly, minst 8 ex , 1987 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ), vid liten tjärn, 1995 (PDm)
GARPENBERG

Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ), blött gungfly, t.riklig (uppt. BDr) , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Ö om Entjärn (12G 6a , [66834, 15030] ), våt mosse, 20-tal ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ), ~refl~ ,myr, blöt, 10^2 , 2002 (NGu)
SILVBERG

Ö om Kutbo-Dammsjön (12F 7g , [66877, 14829] ), på myr, 1988 (SNy)
STORA TUNA

Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ), bäckdråg, några få ex , 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732761, 1497181] ), sjöstrand med gungfly, 2 blomställningar , 2017 (JMa & UGu)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ), myr, c:a 25 ex. , 2002 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Håltjärnen (DFl), (12F 1i , [66561, 14944] ), gungflyn, c:a 80 ex , 1986 (ALu)
Flytstjärn (12F 2i , [66631, 14946] ), i gungflymattor, 7 ex , 1986 (ALu)
Stocktjärnen (12F 2i , [66644, 14926] ), gungflyn, 29 ex , 1986 (ALu)
Sarvtjärn (12F 3h , [66699, 14883] ), gungflyn, 85 ex , 1986 (ALu)
Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14904] ), gungflyn, 381 ex , 1986 (ALu)
Blanktjärnsmossen (12F 3i , [66686, 14920] ), i gungflymattor, 10 ex , 1986 (ALu)
Segeltjärns S-ände (12F 3i , [66688, 14919] ), i gungflymattor, 3 ex , 1986 (ALu)
Bredtjärn (12F 3i , [66691, 14924] ), gungflyn, 34 ex , 1986 (ALu)
Ormtjärnen (12F 4h , [66722, 14880] ), gungflyn, 24 ex , 1986 (ALu)
Svarttjärnen 1 km NO Gläfse (12F 4i , [66716, 14942] ), gungflymattor, 4 ex. , 1987 (ALu & TPe)
NO om Myrtjärnsåsen (DF), (12F 4i , [66732, 14937] ), rikkärr, enst. , 1990 (ALu)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), rikkärr restaurerat, 2 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (12E 5i , [66752, 14419] ), 4 ex , 1987 (OPe)
Burån, myr V om Brunnklacken (artp.), (12E 5i , [6676800, 1442100] ), 1984 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679860, 1443600] ), rikkärr, 1984 (Torbjörn Ryneus)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678707, 1447674] ), 4 , 2006 (Krister Fredriksson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678707, 1447674] ), 5 , 1992 (Krister Fredriksson)
Stormyra SV Malingarna (artp.), (12E 8j , [6690859, 1445845] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyra, SV Malingarna (12E 8j , [6690859, 1445845] ), 2 ex. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyra (artp.), (12E 8j , [6690859, 1445845] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyren, Kullen (artp.), (12E 8j , [6690863, 1445842] ), 2014 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690867, 1445835] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Varggropen, Brötjärna (artp.), (13F 1b , [6709325, 1457603] ), 3 , 2018 (Kristina Homman)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67117, 14596] ), kärr, sparsamt men spridd på stor yta , 2001 (IPt)
Igeltjärnen (13F 4c , [6723390, 1463270] ), flykant mot sjö, 4 ex , 2004 (IPt)
LEKSAND

Öratjärnbäcken v Gruvberget (13E 4j , [6720940, 1448890] ), källkärr v gruvan, 10 ex , 2001 (TLj)
Getbergstjärnsbäcken, myr öster om (artp.), (13E 5h , [6728446, 1438802] ), 14 stjälkar/strån/skott , 2020 (Uno Skog)
RÄTTVIK

Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ), mycket fuktig myr nästan gungfly, fler än hundra , 2011 (GHa)
Råtjärnmyren (artp.), (14F 0d , [6750827, 1466189] ), 25 , 2020 (Anders Helander)
Gärdsjömyren (14F 1d , [6759194, 1468754] ), sank del av myren, > 50 , 2011 (GHa)
Gärdsjömyren (artp.), (14F 1d , [6759206, 1468779] ), 2015 (Anders Helander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), 4 , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Lilla Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759057, 1490789] ), intermediärt kärr, 2 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
ORE

Moränget (artp.), (14F 5c , [6779939, 1462723] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Moränget (14F 6c , [67803, 14626] ), tuva i rikkärr, enstaka , 1991 (BDr)
Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ), rikt flarkkärr, spridd , 1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ), medelrika fastmattor, t.riklig , 1988 (LBr)
ORSA

Lillåsfljot (artp.), (14E 4j , [6773534, 1446389] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791074, 1435787] ), myr, 2007 (Ingemar Gustafsson)
Långmyrarna (artp.), (14E 8h , [6791305, 1435964] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Ingemar Gustafsson)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ), 1993 (SBD)
MORA

Mörkloksmyren ( tidig. kallad Myrkroksmyren) SÖ delen Ö om Mörkloksåsen (DF), (14E 1i , [67599, 14438] ), naket dyparti i öppen myrmiljö, 5 ex. , 1989 (PJo)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ), öppen Sphagnummyr, sparsamt , 1989 (JEd)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Norra Fåsmyr (artp.), (14E 2i , [67628, 14425] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6770580, 1446250] ), blött intermediärt kärr, litet bestånd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ), öppen myr med rikare dråg, 25 ex , 2017 (LBr)
VÅMHUS

Egglingen (14E 6e , [6781, 1420] ), sjöstrand, spridd längs åtm. V och S kanten av sjön , 1989 (BOr)
Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), runt sjön, 1989 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
VENJAN

Nybodkölen (artp.), (13E 7a , [6735898, 1400316] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Tombodmyren, nordväst (artp.), (14E 6a , [6783208, 1402612] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ), sumpig översikad sjöstrand, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, fyra ex , 2017 (LBr)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), små sphagnumöar i tidvis översvämmat lagunkärr vid ån, ca 5 ex , 1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, ca 20 ex , 2007 (LBr)
HAMRA

Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ), rikkärr i sluttning, 1981 (PSt)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ), i kanten av flarkarna, ganska allmänt , 1982 (PSt)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyren (15F 8a , [6843, 1454] ), flarkkärr, t.sparsam , 1981 (PSt)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/topogent kärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Öster om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6658944, 1420945] ), myr, 2 , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661149, 1419255] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.), (12E 3c , [6665970, 1411503] ), mosse, gungfly vid sjö, 8 plantor/tuvor , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Bockmossen (artp.), (12E 3f , [6665400, 1425400] ), rikkärr, 1985 (Lennart Bratt)
Ulvhålsmossen (artp.), (12E 6e , [6681145, 1423042] ), 2013 (Janolof Hermansson)
NÅS

Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ), rikt fastmattekärr med småflarkar, fåtalig , 1988 (LBr)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Snöbergstjärnarna (13E 2f , [6713, 1429] ), 1990 (BEh)
Gräsberget 300 m N g i Gräsberget (13E 2g , [67114, 14306] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, 1 ex ,frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ca 15 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 1 , 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ delen (artp.), (13E 2c , [6710955, 1412131] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,kärr med rikare partier, 1 ex , 2000 (HLe)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 1 , 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), 2 plantor/tuvor , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), 3 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713250, 1402530] ), lösbotten, 1 , 2013 (HLe)
MALUNG

Vimyren (13D 1i , [67085, 13936] ), myr, 3 ex , 1994 (MNo)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), rikkärr, 1 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
NV om Kroktjärn (13D 4g , [6720070, 1382440] ), myr kalkad, 25 ex , 2001 (AOl)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13940] ), myrmark, ca 10 ex , 1997 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [67436, 13908] ), ganska rik myr, 1 , 2015 (MNo)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ), rikkärr, t.riklig , 1995 (JEd)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749100, 1387132] ), myr, medelrikkärr, noterad, en planta. , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2 , 2014 (BGM)
N-sidan av Kringlugmyren,S om Öjslybergets fäb. (13D 9h , [67493, 13867] ), etfer dråg på myr, 40-tal ex 1976- , 1986 (PEr)
Kringlugmyran (13D 9h , [67497, 13864] ), rikkärr, 6 ex , 1994 (MNo)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Gärdeån (artp.), (13D 9f , [67479, 13757] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Stenkölens norra del (artp.), (14D 2e , [6762691, 1370922] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783189, 1360721] ), myr. vid liten bäck, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Åsmyrarna (artp.), (14D 9a , [6795719, 1354832] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, några ex , 2015 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853516, 1346561] ), på gungfly i stor flark, 10 ex , 2008 (LBr)
600 m SO Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), blöt vassmyr, talrik men lokal , 2002 (LBr)
Stortjärnen 300 m NO Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ), myr intill skogstjärn, blöt med vass, talrik men lokal , 2002 (LBr)
IDRE

Eländesgravens naturreservat (artp.), (16C 7h , [6885800, 1337500] ), noterad , 2011 (Per Gustafsson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora