Gypsophila muralis    Grusnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [671228, 148468] ), handelsträdgård i grusgångar, spridd , 2004 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 5 ex. , 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviks centrum (14F 0c , [67524, 14625] ), nysådda gräsmattor, rabatter, 10 lokaler , 2006 (BOr)

Dalarnes Flora