Gypsophila muralis    Grusnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712280, 1484680] ), handelsträdgård i grusgångar, spridd , 2004 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Vallavägen (artp.), (13F 3i , [6719723, 1492436] ), på grusmark vid områdets utkasthög., noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 5 ex. , 2002 (ASn & JEd)
Varggårds-tippen (artp.), (13F 4h , [6721655, 1487655] ), trädgårdsavfall-upplag, 5 plantor/tuvor , 2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)
Österdalarna

ÅL

Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
RÄTTVIK

Rättviks centrum (14F 0c , [67524, 14625] ), nysådda gräsmattor, rabatter, 10 lokaler , 2006 (BOr)

Dalarnes Flora