Gypsophila fastigiata    Såpört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Seljanabben (artp.), (14E 3f , [6766320, 1428560] ), 1 plantor , 2008 (TMi)
seljanabben (artp.), (14E 3f , [6766540, 1428200] ), sand, 1 plantor , 2011 (Timo Melakari)
Selja V om Klapperheden (14E 3f , [67666, 14283] ), på nipkrön, 1978 (CED.1982) *, ca 10 ex , 1989 (Timo Melakari)
Selja vid fotbollsplanen på Klapperheden S om vägen (14E 3f , [67666, 14286] ), 5 ex , 1989 (Timo Melakari)
Östnor, ca 1880-t (Zm o a) * 2 lokaler 1909 (SAM.1910) * 1 km NNV Östnor (14E 3f , [67698, 14279] ), i sydvänd nipsluttning mot väg, ca 200 ex, nu trängd av hyggesvegetation, strax efter avverkningen rikligare , 1989
Östnor vid Lv N-ut, 1960-t (Fe) * (14E 4f , [67706, 14279] ), igenväxande med ljung, enstaka ex , 1989
Omkring Rv-70 Ö om Östnorsvägen 2 lokaler (0929, 0932), (14E 4f , [67709, 14279] ), 100-t ex , 1989
Bonäs, NV om Myren (14E 4f , [67711, 14285] ), ca 400 ex , 1989
Svinvallen NR (artp.), (14E 4f , [6772153, 1428499] ), öppen lavrik sandmark i tallskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Svinvallen NR (artp.), (14E 4f , [6772176, 1428512] ), sandmark, noterad , 2009 (Jan Andersson)
Svinvallen (artp.), (14E 4f , [6772358, 1428313] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Bonäs, Svinvallen, ca 200 m S ishockeyplanen (14E 4f , [67725, 14287] ), ca 50 ex utspritt , 1989
Bonäs,Svinvallen omkring ishockeyplanen (14E 4f , [67728, 14287] ), rikligt 100-tals ex , 1989
Bonäs ishockeyplan (artp.), (14E 4f , [6772800, 1428700] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs hockeyplan (artp.), (14E 4f , [6772889, 1428688] ), noterad riklig , 2020 (Lennart Sundh)
Bonäs hockeyrink (artp.), (14E 4f , [6772896, 1428691] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Bonäs, ishockeybana. (artp.), (14E 4f , [6772899, 1428677] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6772933, 1428694] ), noterad, riklig, även blommande ex , 2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6772933, 1428694] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Bonäs ishockeyplan (artp.), (14E 4f , [6772950, 1428690] ), noterad , 2005 (Björn Cederberg)
V om centrala Bonäs (14E 4f , [6773, 1428] ), minst sju spridda lokaler, totalt ca 400 ex , 1989
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), 50 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773620, 1428520] ), på tallbevuxen fossil flygsandsdyn, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bonäs-Björkavägen (artp.), (14E 4f , [6773675, 1428112] ), 300 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Mellan Bonäs och Heden (14E 4f , [6774, 1428] ), minst fem spridda lokaler, totalt drygt 100 ex , 1989
Bonäs, i V kanten av radbyn (artp.), (14E 4f , [6774011, 1428853] ), öppen sand sandig slänt med gles vegetation, 2015 (Håkan Pleijel)
Heden (14E 5f , [67750, 14288] ), ca 25 ex , 1989
VÅMHUS

Kumbelnäs, 1883 (Sp) * rikligt 1909 (SAM.1910) * V om länsvägen (14E 5f , [6776, 1428] ), minst sju spridda lokaler, totalt ca 150 ex , 1989

Dalarnes Flora