Gymnocarpium robertianum    Kalkbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
NV om Skdtjärnen, längs liten bäck (14F 2d , [6761200, 1468690] ), gransumpskog, två närbelägna bestånd , 2004 (LBr)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [676293, 146967] ), öpper rikkärr, ca 100 bladskivor , 2007 (LBr)
Backarna 100 m NV Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14697] ), i kanten av extremrikkärr, ca 20 ex , 1988 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763358, 1469955] ), vägslänt, något tiotal , 2011 (GHa)
Kärrbäcken (14F 3d , [6769965, 1465795] ), foten av kalkklippa, några tiotal , 2011 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ), liten kalkklippa, enst. , 1999 (GHa)
Osmundsberg, ymnig 1823 (WAHLENB.1826, KRÖN.1843 o a) * NV-branten (14F 4d , [67705, 14672] ), flera bestånd, även hybriden , 1985 (LJUNG 1985)
Osmundsberg,kalkbruket (14F 4d , [67708, 14674] ), stenskravel i kalkberg, 10-tals , 1999 (GHa)
Gulleråsen på ”Lissberget”, ca 1910-t (Sam) * 1979 (RYN.1982) * östbranten (14F 4d , [67719, 14668] ), riklig 1985- , 1989 (LJUNG 1985 o a)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), brant i kalkberg, 10-tals , 1999 (GHa)
ORE

Fjäcka (artp.), (14F 5c , [67784, 14634] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Fjäckan invid ön (14F 5c , [67785, 14634] ), på kalkklippor och åstrand, riklig , 1983 (SWe:LJUNG 1985)
Kalkbergsbäcken (14F 7c , [67872, 14648] ), gammalt kalkbrott, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Holen ,lokalen noga genomsökt men arten återfanns ej! (DBS), (14E 5h , ), nu igenväxt av gråal,påverkat av trädg.utkast o.gm.exploatering intill startkt ändrad hydrologi, 0! -utgången , 1988 (JEd)

Dalarnes Flora