Gymnocarpium dryopteris x robertianum    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

100 m NO om Osmundsbergets kalkbruk (DBS), (14F 4d , [67706, 14672] ), kalkskravel v.foten av brant,inga föräldaarter intill!, 4 m2 , 1985 (TLj)
ORSA

Holen vid Kuril n.lv. (Gymn.rob.som tidigare funnits här sågs ej till) (DF.70), (14E 5h , [67756, 14368] ), gråaldunge med viss kalkpåv. conf.J Sarvela [H], ett par m2 , 1988 (JEd)
Holen v.'Kuril' ,se tidigare rapport (DF ;DBS), (14E 5h , [67756, 14368] ), hybriden finns på åtm.10 m2 -ganska rikl! , 1988 (JEd)

Dalarnes Flora