Gymnadenia conopsea    Brudsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.), (12G 8f , [6690200, 1529410] ), slåttermark, 20 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15293] ), 6 ex , 1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66931, 15315] ), dike, 2 ex , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Hässlen (12G 6e , [66835, 15245] ), slåtteräng, enstaka , 1990 (MDv)
Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683618, 1524506] ), slåttermark, 73 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683622, 1524515] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ), kraftledn.gata, 4 ex , 1989 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i fd betesmark, 1990 (JEd & BDr)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6684520, 1522750] ), slåttermark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), kalkhällar,etc, 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Ljusfallet (DFl), (12G 7f , [66860, 15276] ), vägdike, riklig , 1989 (PDm)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15228] ), gamla slåttermarker, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

VSV Hult (12F 5j , [66771, 14965] ), vägkant, 3 ex , 1989 (HPe)
Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ), fd. torpställe som planterats igen ,SSO-sluttning, fåtal , 1987 (CGr)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ), ängsmark, ett 40-tal , 1988 (HPe,TLj,LBr)
HUSBY

Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage, Husby förs. (artp.), (13G 1c , [6706290, 1514860] ), betesmark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
STORA SKEDVI

Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14910] ), slått. kalkpåv. vägkanter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
SILVBERG

Kutbo, öster om vägen (12F 7g , [66875, 14846] ), vägkant på mindre skogsbilväg, 1 ex , 1987 (SSv)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ), gammal ängsrest, ~30 ex. , 1987 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rosentorp (artp.), (12F 8g , [6693170, 1484520] ), vägdike, 1 stänglar , 2007 (SSv)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, 1 ex , 1987 (SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ), fuktigt vägdike, rikl. , 1988 (TLj)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ), vägslänt, 10 ex , 1988 (SPe)
Väster om Källarbo (artp.), (12F 8h , [6690754, 1487118] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.), (12F 8h , [6691272, 1488516] ), 3 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ), hagmark, 9 ex , 1988 (SPe)
Dalkarlsbo,vägen mot Högsveden (12F 8h , [66930, 14854] ), frodigt vägdike, 1 ex. , 1987 (SSv)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, 30-50 ex. , 1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,300 m från korsv.mot Nyhammar (12F 8d , [66908, 14655] ), sensommarslåttrad äng,kalkpåv. ("Ture P:s äng"), 40-tal , 1986 (AJs)
Tuna-Hästberg (artp.), (12F 8d , [6691018, 1465522] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ), hackslog, ~10 ex , 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), slåtterängsrest Ö om nedre gården, t.rikligt , 1988 (LBr)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, ~15 ex , 1986 (TLn)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (22 27 ,25 27) (11F 9g , [66474, 14828] ), slåtteräng, ~50 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ), f.d.hackslog, ~10 ex. , 1989 (TLj & LBr)
Tolvsboberg, 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), ängsfragment o hackslog, ~10 ex , 1986 (TLn)
500 m NV Tolvsboberget (12F 1f , [66589, 14774] ), dikesren, ca 20 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Tombo gruvor (12F 1f , [66595, 14785] ), ängsmark, 1982 (RNo)
Nerdre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), svinrotäng m.fältgentiana, 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Oppsveten ängen (12F 1g , [6656118, 1480917] ), slåtteräng med fårbete, rikligt , 2003 (ALu)
Nedre Oppsveten, Söderbärke s:n (artp.), (12F 1g , [6656133, 1480885] ), slåttermark, 105 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Slåtteräng mellan väg o brukad mark (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, 23 ex , 1988 (TPe)
Hälltorpsbergets sydsluttning (12F 2g , [66622, 14837] ), 1982 (RNo)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ), SO-sluttning bland bland granar, 2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget, sydsluttning (12F 4i , [66700, 14933] ), ängsmark,f.d.skogsbete, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Lövmarken, vid gamla stigen upp till… (12F 5h , [6675, 1489] ), 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Knipberget, 4 km NNV Björsjö (12F 2f , [66611, 14754] ), dikeskant, ~20 ex , 1986 (TLn)
Skakelberget (artp.), (12F 5h , [6675420, 1486990] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
LUDVIKA

Fennbergets NV sluttn, nedan kalkbrottet (12F 1c , [66576, 14612] ), f.d ängsmark med 20-30 årg granplantering, enstaka ex , 1987 (PHe)
Skepparberget, mittemot vägen från affärscentrat (artp.), (12F 3c , [6668050, 1463720] ), vägslänt, 2010 (Janolof Hermansson,Knallis Andersson)
Halvars, V om Storåsen (artp.), (12F 4b , [6671430, 1459760] ), hävdad hackslog., 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 35 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), känd lokal, skyddad med hägn, 33 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Iviken intill gång- och cykelvägen (artp.), (12F 4c , [6672158, 1464312] ), vägkant, 30 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6672257, 1464319] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Pelle Adenäs)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14603] ), jvgslänt, 1987 (JEd)
Dröverka (12F 5c , [66756, 14604] ), ~refl~ ,stenig skärning vid f.d.järnväg, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Brunnsvik (12F 5c , [6676, 1462] ), grässlänt (banvall), 1987 (JEd)
Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14616] ), örtrik grässlänt, 1987 (JEd)
Norrvik, mot Brunnsvik (12F 5c , [66768, 14618] ), vägdike, enstaka , 1983 (TLj)
S.Gussjön (artp.), (12F 5c , [6678051, 1464963] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Stewe Larsson)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675344, 1442091] ), trädbevuxet rikkärr, 2010 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Aborrtjärns NO- spets SO om Burängsberget (12E 5j , [66752, 14468] ), sydsluttn. nära kalkbrott, ett par ex. , 1991 (GEn)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442651] ), fuktig-våt kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, enstaka , 1987 (PHe)
Morhagen (12F 5b , [66769, 14554] ), torr äng, svagt betad, 25 ex , 1985 (LBr)
Nära G:la Prästhyttan (12F 5b , [6677, 1458] ), vägkant, enstaka , 1987 (JEd)
Finntorpet, Grangärde s:n (artp.), (12F 5b , [6678568, 1459020] ), slåttermark, 2 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678570, 1459050] ), nedre delen av bäckravinen, 10 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678574, 1459019] ), noterad , 2019 (Leif Helldal)
Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), kärr, 2004 (GWm)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), 1989 (Janolof Hermansson)
Morberget W646 AV3960 (artp.), (12F 7d , [6685378, 1467794] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget W646 AV3960 (artp.), (12F 7d , [6685415, 1467802] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergsklack SV sluttningen, n stigen till reservatet (12F 8b , [66900, 14592] ), ängsmark med spridda lövträd o enar, några spridda ex , 1987 (PHe)
Hästebergs klack (artp.), (12F 8b , [6690206, 1459206] ), efter stig bland piprör, 2 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.), (12F 8b , [6690280, 1459160] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, riklig , 2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, 1991 (IPt)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692764, 1459794] ), örtrik vägdike och vägkant, 2 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692774, 1459775] ), örtrik vägdike och vägkant, 5 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692855, 1459709] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrik vägkant, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Laxsjö N om kalkbrottet (12F 8c , [66906, 14612] ), fuktäng, nästan kärr, fåtalig , 1988 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ), vägkant, 2013 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14582] ), igenvuxen ängsmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6720809, 1461949] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ), rikkärrskant i kraftledningsgata, spridd , 2003 (DABS)
ÅL

Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnsbo, Ål s.n (artp.), (13F 5d , [6727281, 1467889] ), slåttermark, 380 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägkant (artp.), (13F 5e , [6727714, 1473769] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet Södra vägen (artp.), (13F 5e , [6728015, 1473590] ), 2014 (Kalle Bergström)
Solarvet (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägslänt, enstaka , 2005 (IPt & JEd)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6729011, 1474191] ), slåttermark, 62 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solberga (13F 6d , [67302, 14665] ), vägkant, 1 ex. , 1987 (TLj)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ), fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana, 1996 (MBe)
Gopa vid Prosgårdarna, Bjursås s:n (artp.), (13F 6e , [6734210, 1474110] ), slåttermark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [67382, 14783] ), 2004 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 1150 plantor , 2010 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 1000 plantor , 2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 1150 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ), kalkäng i bergskärning, 515 ex i blom , 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), ängsrest, 1989 (JEd)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, ca 130 ex , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna, Bjursås s:n (artp.), (13F 8f , [6744076, 1477833] ), slåttermark, 2 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
LEKSAND

Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6731000, 1460300] ), svagt betad dämningsvall mot söder, 200 stjälkar , 2011 (Pär Dahlström)
Skvissberget-Skvin (13F 7c , [67360, 14628] ), skogsbryn i f.d.översilad slåttermark int.skogsbilväg, 2 ex. , 1987 (TLj)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ), f.d. slåttrat rikkärr, några 10-tal ex , 1985 (LBr)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739378, 1464370] ), betesmark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), fuktiga diken, ganska sällsynt , 1986 (MKp)
Leksand (artp.), (13F 8c , [6742879, 1464401] ), 50 , 2020 (Anders J. Dahlin)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.), (13F 8c , [6743721, 1462120] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
V om Risholen (13F 8d , [67418, 14653] ), vägren och dike, ca 50 ex. , 1994 (MKp)
N.Bertilsbo vid landsvägen (13F 8e , [6742, 1471] ), vägkant, enstaka , 1987 (JEd)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.), (13F 8e , [6742121, 1471110] ), ängsrest i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens ej bedömd 1999 (LKn)
N.Bergsäng v.Rv 70 -spr. km.vis! (13F 9b , [6745, 1459] ), kalkrika vägdiken, mkt.rikl. o.fl, , 1988 (JEd)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg båtplats (artp.), (13F 9b , [6745976, 1455023] ), 1 , 2020 (Niklas Westermark)
Kullsbjörken (13F 9b , [67465, 14590] ), fuktig kalkmorän, 1985 (JWm)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Salutjärnen (13F 9c , [67455, 14633] ), dike, 2 ex. , 1992 (MKp)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746241, 1460068] ), 2015 (Mathias Theander)
Sörskogsvägen norr Budtjärnen (artp.), (13F 9e , [6747312, 1474796] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Söderås Ö-ut v.Rv 80 (13F 9c , [6747, 1464] ), vägdiken, 1988 (JEd)
Mårtanberg N-ut (13F 9d , [6745, 1468] ), landsvägs-slänt, 1987 (JEd)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, stora mängder , 2008 (JJa & IPt)
Grissen (artp.), (13F 9d , [6747801, 1467084] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Ärtled (13F 9e , [67481, 14733] ), kanten av myr, enstaka , 2007 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Vikarbyn, mot Öja (14F 0b , [67548, 14568] ), kalkfuktäng, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Gunnarsbodarna (artp.), (14F 0d , [6750700, 1469030] ), noterad , 2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), diken/vägrenar, enstaka , 2017 (GHa)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753035, 1467757] ), 2008 (Björn Abelson)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lisskog söder om Klittavägen (14F 0e , [67525, 14721] ), skogsbryn/dike, rikligt , 2010 (GHa)
Lisskog vid Klittavägen (14F 0e , [67527, 14719] ), dike, enstaka , 2010 (GHa)
Gärdsjölindorna,200 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), hackslog, enstaka , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö mot Ingels (14F 1d , [67582, 14695] ), hackslog/beteshage, ~5 ex , 1986 (TLj)
Kraftledningsgatan,Ö om Gärdsjö mot Born (14F 1e , [67569, 14701] ), översilade ängsrester, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Kraftledningsgatan,Ö om Gärdsjö mot Born (14F 1e , [67594, 14706] ), översilade ängsrester, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 1e , [67597, 14703] ), ängsmarker o dikeskanter, riklig , 1986 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ), fuktig kalkmark intill brottet, 5 stora ex , 2015 (LBr)
Matsbodarna (artp.), (14F 2c , [6763160, 1464900] ), 2014 (Kalle Bergström)
Västanå-Östbjörka (14F 2d , [6761, 1465] ), vägdiken i skogen, flerst. , 1986 (TLj)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 2d , [6763356, 1465243] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Nissabacken.SV Born eft.Bingsjövägen (14F 2e , [67602, 14707] ), ängsmarker o dikeskanter, riklig , 1986 (TLj)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östra Born, vid Ljugarn (14F 2e , [67606, 14718] ), kalkrika strandängar kring båthusen, enstaka , 1986 (TLj)
Born mot Furudal (artp.), (14F 2e , [6762308, 1472561] ), 2015 (Iris Johansson)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Brandstjärn, nära Rotbackkällan (14F 4e , [67740, 14721] ), vägren, kalkmakadam, ca 200 exemplar , 2012 (GHa)
Brandstjärnen (14F 4e , [6774190, 1470430] ), ~refl~ ,vägren med kalkmakadam, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Svinmyränget (14F 2d , [6762, 1469] ), dråg, enstaka , 1985 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14703] ), gles tallskog, ett hundratal , 2010 (GHa)
Jutjärn Infarten till brottet (artp.), (14F 2e , [6762779, 1470321] ), vägren. ymnigt., 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Styggforsån (14F 3c , [6767030, 1464610] ), vägren/dike i kraftgata, flertal , 2017 (GHa)
Brödlösberget (artp.), (14F 3c , [6767043, 1464591] ), noterad , 2014 (Anders Helander)
Atlasruta (14F 3d ), rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar, frekvens:allmän, drygt 10 lokaler,varav flera mkt stora , 1985 (TLj)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ), lövskog, enstaka , 2006 (GHa)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766282, 1468170] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), grässlänt, enstaka , 2006 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 3d , [6766727, 1465264] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ), fuktdrag i barrskog, enstaka , 2006 (GHa)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rik vägkant och vägdike, ca 100 , 2007 (LBr)
Väg 301 mellan Silverberg och Änderåsen (14F 3d , [67673, 14679] ), väg, enstaka , 2006 (GHa)
Boda gammelgård (artp.), (14F 3d , [6767360, 1467880] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), 50 , 2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.), (14F 3d , [6767375, 1467889] ), noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Hembygdsgården (14F 3d , [6767380, 1467900] ), änge, ymnigt , 2011 (GHa)
Boda fotbollsplan (artp.), (14F 3d , [6767544, 1467852] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ), hävdad äng, rätt rikligt , 2016 (GHa)
En route (artp.), (14F 3e , [6765538, 1474323] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), äng, 2008 (Gunnel Sundberg)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [6771600, 1464800] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Laduänget (artp.), (14F 4c , [6771780, 1464204] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ), översilad slänt/skogsbryn, enst. , 1998 (GHa)
Galåsmyren (14F 4c , [67721, 14627] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,N om vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, tiotals , 1997 (GHa)
Hålgarstjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ), myr/rikkärr, ca tio , 2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, spars , 2009 (LBr)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
I kraftledningern V Hålgarstjärn (14F 4c , [67733, 14636] ), fuktig äng i bred kraftl.gata, enst. , 1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ), rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ), rikkärr,fuktiga kalkängar, diken o vägrenar, frekvens:m.a, 5- 10 lokaler , 1985 (TLj)
Osmundsberg (14F 4d , [6770400, 1467680] ), kalktipp, ett mycket kraftigt ex, höjd 50 cm, varav axet 21 cm, stjälkens diameter 20 mm. , 2010 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam, tiotals , 1999 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), buskbeväxt ruderatmark på kalkmakadam, tiotals , 1998 (GHa)
Osmundsberget,norr om kalkbrottet (14F 4d , [67708, 14674] ), buskage vid kanten av dike med kalkvatten, enstaka , 2001 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ), fuktlövskog o ängsartad granskog, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, enstaka , 2010 (LBr)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ), rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt.t.Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), diken,vägslänt, tiotals , 1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
ORE

Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ), dike, ett tiotal , 2010 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [6779270, 1463880] ), gles barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ), rikkärr, t.riklig , 1985 (TLj)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig, 100-tals , 2007 (LBr)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777038, 1467370] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren,kärret Sv myren (14F 5d , [67771, 14678] ), rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd, ca 100 ex , 2007 (LBr)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777255, 1467388] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ), rikkärr, rikligt , 2013 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ), rikkärr, flertal , 2013 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), ängsrest, fåtal , 2013 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, rikligt , 2015 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), ängsmark, rikligt , 2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr, 1987 (JEd)
V om Arvet v.Orsa-vägen n.Botalbäck (14F 6c , [6781, 1462] ), kalkpåv.vägkanter, 1988 (JEd)
Arvet, eft.v.301 (14F 6c , [67825, 14636] ), vägkant, enst. , 1987 (TLj)
ORSA

Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Sundbäck, Gubbgården (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Holen (14E 5h , [67755, 14369] ), ängsrest, igenväxande ,m.tvåblad, enst. , 1988 (JEd)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.), (14E 5h , [6775908, 1436569] ), 9 , 2017 (Anders Haglund)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Höglunda n.Rv.81 (s.k. ''Höglundaängen') (14E 5h , [67767, 14368] ), ännu hävdad kalkfuktäng ac Sesleria/Majviva-typ, massvis! , 1986 (JEd)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), 15 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), 150-200 ex, vissa halvmeterhöga , 1986 (Bengt Oldhammer)
N Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776792, 1436888] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Knut Einars äng, Orsa s:n (artp.), (14E 5h , [6777040, 1436630] ), betesmark, 11 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
V Stackmora efter Heden-vägen (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsrester m. Sesleria etc., enst! , 1986 (JEd)
V Stackmora efter Heden-vägen (14E 6h , [67806, 14384] ), kalkfuktängsrester m. Sesleria etc., enst! , 1986 (JEd)
V Stackmora N-ut (14E 6h , [67810, 14387] ), igenväx.ängsparti vid hölada, enst!-på utgående! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ), örtrikt kärrdråg i ängsgranskog, enst. , 1988 (JEd)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 10 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783026, 1443120] ), ett stråk med fin ängsmark utmed vägen, cirka 1-5 meter från diket och 20 meter längs diket, 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga, Orsa s:n (artp.), (14E 6i , [6783090, 1444093] ), betesmark, 3 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
NV om Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ), rikkärr m. majviva, enst! , 1986 (JEd)
Åberga mot Ö (14E 6i , [67831, 14440] ), kalkrika vägkanter/ ängsrester, 1988 (JEd)
SV Åbergtjärn, i vägkant (14E 6i , [67837, 14430] ), kalkängsveg. i vägkant, 1984 (JEd)
Kallmora v. lv. mot SV (14E 6i , [67840, 14440] ), kalkpåv.veg.i vägkant, enst! , 1984 (JEd)
Kallmora (hemma hos mig!) (14E 6i , [67845, 14442] ), kalkfuktängsrest i vägkant (m. rosettjunfrulin,majviva,fågelstarr,etc.), enst! , 1987 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Hornberga V om kapellet (DF), (14E 7h , [6787, 1435] ), kalkpåv.örtrikt 'källkärr' (m.bl.a. tvåblad), enst! , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ), rikkärr (m.guckusko,majviva,etc.), åtm,20-t. ex! , 1986 (JEd)
SO om Björken (14E 7i , [67854, 14429] ), örtrik kärrkant (m.bl.a. majviva,hårstarr,dvärglummer), 1986 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ), slåtter - kalkfuktäng ,m.älväxing,majviva,etc, rikl. , 1988 (JEd)
Wests änge Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785475, 1445351] ), minst. mycket riklig blomning i år, 300 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), 15 m˛ , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), 200 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Nordväst Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785485, 1445256] ), äng där hävden upphört. borde återupptas !, 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge, Ore s:n (artp.), (14E 7j , [6785490, 1445340] ), betesmark, 21 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67857, 14454] ), vägdike, 1987 (JEd)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 7j , [6786334, 1446925] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Hällbergs fäbodar (artp.), (14E 8g , [6792910, 1431730] ), nyetablering på fäboden, enligt roland öjeskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Strax Ö.Leskusänget, 2 lok! (14F 6a , [67849, 14511] ), rikkärr (m.skogsnyclar,trådfräken), rikl! , 1987 (JEd)
Strax Ö.Leskusänget, 2 lok! (14F 6a , [67849, 14513] ), kalkfukt-slåtteräng (m. låsbräken,hårstarr,dvärglummer), rikl! , 1987 (JEd)
Ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ), rikkärr / örtrik frisk ängsgranskog, 1985 (JEd)
Grafskänget (artp.), (14F 6a , [6784960, 1451373] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
N om Täktberg v. lv. (14F 6b , [6782, 1459] ), vägkanter, 1988 (JEd)
Strax Ö om Joksäl v.lv. (14F 6b , [6784, 1455] ), vägkanter/ -diken, t.rikl. , 1988 (JEd)
Skrattabborrtjärn (artp.), (15E 0g , [6804282, 1430212] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
MORA

Berihol Mora (artp.), (14E 2f , [6762179, 1427089] ), 298 , 2019 (Thomas Westin)
Moraklockan (artp.), (14E 2h , [6764786, 1437760] ), vägkant i färnäs, 1988 (Bengt Oldhammer)
Färnäs,Syd i byn (14E 3h , [6765020, 1437320] ), vägkant, 10 ex , 2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [67655, 14363] ), längs byvägen, spridd inkl. 3 vita ex , 2001 (TLj)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770885, 1425552] ), i västra delen vid källorna, myrarna, 1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ), artrik slåtteräng, något 10-tal ex , 1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, enstaka? , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ), artrik slåtteräng, spridd , 1987 (LBr)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 7a , [6786219, 1401610] ), rikkärr, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, ett 100-tal , 2012 (LBr)
Lövnäsvägen, 250 söder om (artp.), (15D 1f , [6805092, 1376540] ), noterad , 2019 (Lisel Hamring)
Mellanberg, SV om (artp.), (15D 2h , [6810852, 1389925] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ), rikkärrsdråg, ett 10-tal , 2013 (LBr)
Gäddtjärn (artp.), (15D 6i , [6832327, 1393561] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.), (15D 6i , [6832439, 1393453] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.), (15D 6i , [6832755, 1393306] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), 1997 (GEn)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet,Algots (12E 1h , [66589, 14367] ), 1997 (GEn)
FLODA

Fagerberget, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6696310, 1446530] ), slåttermark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
TRANSTRAND

Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, 40 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777750, 1362220] ), myr, vid stig, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällens golfklubb (artp.), (14D 6c , [6783607, 1364847] ), golfbana, 2014 (Lennart Iselius)
Jasmyran 4 km SV Sälen (artp.), (14D 6c , [6783751, 1360406] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1987 (Thomas Rafstedt)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.), (14D 6d , [6783736, 1366253] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, enstaka , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 25 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Ö om Hamrarna (14D 7d , [67899, 13678] ), myrkant, rikligt , 1989 (AOl)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794430, 1355400] ), myr, öppen, sluttande, 80 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794450, 1355390] ), myr, öppen, sluttande, 18 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794490, 1355380] ), myr, öppen, sluttande, 45 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794560, 1355360] ), myr, öppen, sluttande, 40 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794610, 1355360] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794680, 1355390] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 8b , [6794950, 1355180] ), myr, öppen, sluttande, 9 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, riklig , 2001 (LBr)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), ~30 ex , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [6790264, 1367538] ), myr, c:a 15 ex , 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795180, 1354990] ), myr, öppen, sluttande, 3 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795190, 1354980] ), myr, öppen, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354940] ), myr, öppen, sluttande, 50 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795350, 1354890] ), myr, öppen, sluttande, 60 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795400, 1354870] ), myr, öppen, sluttande, 13 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795440, 1354840] ), myr, öppen, sluttande, 5 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, 4 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795540, 1354780] ), myr, öppen, sluttande, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795570, 1354750] ), myr, öppen, sluttande, 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795580, 1354740] ), myr, öppen, sluttande, 100 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795590, 1354740] ), myr, öppen, sluttande, 80 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795000, 1355150] ), myr, öppen, sluttande, 20 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795020, 1355130] ), myr, öppen, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795140, 1355050] ), myr, öppen, sluttande, 70 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9b , [6795190, 1355010] ), myr, öppen, sluttande, 200 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, riklig och spridd, 100-tals , 2009 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), backkärr, ~20 ex , 1989 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 6j , [6834300, 1348370] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 6j , [6834905, 1347939] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
avk2019MITT309 (artp.), (15C 7h , [6839135, 1338003] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT156 (artp.), (15C 7h , [6839214, 1338038] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839380, 1338590] ), rikmyr på diabas, riklig , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, ca 50 ex , 2010 (LBr)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 7j , [6835584, 1348145] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, enstaka , 2013 (LBr)
1.2 km S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836410, 1346440] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, ställvis riklig , 2013 (LBr)
1 km SO om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836600, 1346800] ), myr, 2004 (LBr)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, 100-tals , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Blekvasselåsen (artp.), (15C 8i , [6840155, 1342561] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840860, 1341070] ), bäckdäld och rikkärr, spridd , 2010 (LBr)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [6843, 1341] ), rikkärr, flerst. o rikligt , 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, riklig , 2018 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, minst 100 ex inom ett stort område , 2018 (LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ), rikkärr, ett 10-tal , 2009 (LBr)
Fulan, N om Mörkret (artp.), (15C 9g , [6847091, 1334663] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Längs vägen mln åarna ca 2 km N Strömsillvet (15C 9g , [6848, 1332] ), fuktig vägkant, ca 20 ex , 1990 (CAl)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr o strandkärr, riklig , 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [6849, 1332] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Fulan, N om Mörkret (artp.), (15C 9h , [6845939, 1335958] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849975, 1336350] ), myr med äldre barrskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, få ex vid källkupol , 2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, några ex , 2013 (LBr)
Bergsvallen samt N-ut åtm.5 lokaler (15C 9j , [6848, 1346] ), fastmatte -rikkärr, 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärr, ett 100-tal , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, riklig - 100-tals , 2009 (LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.), (15D 5a , [6828917, 1352039] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Tvävallen-Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835129, 1352850] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.), (15D 7c , [6835297, 1362293] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837800, 1365970] ), rikkärr, ett fåtal , 2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, ett fåtal , 2009 (LBr)
O om landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), vägdike, enstaka , 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.), (15D 9c , [6846191, 1363689] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.), (15D 9d , [6847934, 1368818] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0g , [6850993, 1334700] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Slötjärnsåsen (artp.), (16C 0g , [6851845, 1333830] ), sumpskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, fåtalig , 2014 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850248, 1336096] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6851876, 1337378] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852188, 1337203] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852210, 1337205] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, sparsam , 2014 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, ett fåtal , 2013 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
500 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärr, flerst. men sparsam , 1989 (DABS)
V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ), rikkärr, 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd och riklig , 2009 (LBr)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Storbäcken 300 m uppströms Byggningsån (16C 0j , [68548, 13453] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, 5 ex , 2011 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
600 m SSO Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ), rikkärr intill bäck, riklig , 2002 (LBr)
Myr 300 m SO Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), rikmyr, riklig , 2002 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), rikkärr med flarkar, i mellanliggande starrfastmatta, riklig , 2002 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), rikmyr, spridd och riklig, ca 100 ex , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmattor i tallkärr samt på myren, t.rikligt , 1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, riklig , 2008 (LBr)
NV Öxningen (artp.), (16D 2b , [6863226, 1358530] ), 2011 (Ulf Lindenbaum)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ), myr, 2-3 ex , 1989 (BOr)
Oxvålens SV-lutning och Fröbergets V-lutning (16D 3b , [6869, 1359] ), rikdråg i skog, riklig o spridd , 1992 (DABS)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869398, 1359081] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, 1986 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, 5 ex , 2008 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [6850, 1332] ), rikkärr o dråg i granskog samt rikkärr, t.riklig , 1989 (DABS)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, ca 25 ex , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), backmyr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68595, 13390] ), myr, 3 ex. , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, sparsam , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärr, rikligt och spridd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
400 m V Lomtjärnens västvik (16C 1i , [6859, 1343] ), översilningsmark vid bäck, 3 ex , 1990 (CAl)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, ett fåtal , 2009 (LBr)
V om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), rikkärr,örtrik kärräng, fl! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen och Kvarnbäcken (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärr, längs bäckar, rikligt , 1986 (DABS)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ), rikkärr och bäckkanter, fåtalig men spridd , 1995 (DABS)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ), rikmyrsfragment, 1 ex , 1995 (DABS)
Skärbo S-ut , fl! (16C 3d , [6869, 1318] ), rikkärr,etc., rikl! , 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Tranuberget m. topparna (16C 3f , [68658, 13252] ), rikkärr, enst! , 1988 (DABS)
N.Tranubergets NO-sida, fl! (16C 3f , [68664, 13254] ), rikkärr, spars! , 1988 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sluttning,fl! (16C 3g , [68679, 13306] ), rikkärr m.m., rikl.o.fl! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken,fl! (16C 3h , [6865, 1339] ), rikkärr,fuktdråg i kalktallskog,etc., fl.o.rikl! , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865864, 1339758] ), vinterled över myrmark/tallskog., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866001, 1340096] ), myrmark., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Gränjesvålen (artp.), (16C 3j , [6867055, 1345176] ), 1 , 2020 (Brita Danielsson)
Skärbo , fl! (16C 4d , [6870, 1318] ), rikkärr,etc., rikl! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873128, 1319834] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckkölen mot SO (16C 4e , [68700, 13212] ), rikkärr, t.rikl! , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870624, 1323610] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870633, 1323403] ), 30 plantor , 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870875, 1323166] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870910, 1322242] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871155, 1323415] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871175, 1323575] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckkölen (artp.), (16C 4e , [6871392, 1320697] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6872398, 1324932] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872604, 1323628] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872893, 1321002] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6873065, 1321024] ), 35 plantor , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6873120, 1321040] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 600 m VSV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873166, 1320237] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873362, 1320309] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874523, 1324753] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874645, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ), rikkärr, sparsamt , 1990 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
S om stigen mot Dyllen, ca 200 m från Valdalsbygget (16C 7c , [68868, 13134] ), blandskogs-glänta ovanför ett kärr, >10 ex , 1997 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, flera 100 , 2015 (LBr)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ), vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus, 5 ex , 2015 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ), rika källdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, ett 10-tal , 2013 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikkärr på stormyr, fåtalig , 2008 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Storåns Ö-sida mln Siljanskojan o Ängessillret (16C 8g , [68929, 13337] ), vägkant,kalkängsveg., enstaka , 1987 (JEd)
Hällsjövålens N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ), rikkärr i trädgränsen, 1987 (JEd)
Storån n Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1332] ), rika strandängar o längs småbäckar, flerst. , 1987 (JEd)
Hällsjövålens N sluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ), sankmark vid bäck, ~10 ex , 1987 (HLe & UGn)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, 10-tals , 2007 (NGu)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora