Guizotia abyssinica    Negerfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2 småplantor , 2002 (ASn & JEd)

Dalarnes Flora