Goodyera repens    Knärot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, t.allmän, (20 lokaler) , 1987 (PDm)
SO Mellanmossen (artp.), (12G 3h , [6668945, 1539284] ), barrskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Kolningberget (artp.), (12G 5i , [6678772, 1544419] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Kolningberget (artp.), (12G 5i , [6678795, 1544765] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Kolningberget (artp.), (12G 5i , [6679124, 1544672] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
SSO "n" i Lisselbergsmossen (12G 6g , [66802, 15331] ), skogsbacke intill kraftledning, 7 ex , 1988 (PDm)
Hästen (N om Bengtsbo) (artp.), (12G 6i , [6682750, 1543052] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Hästen (N om Bengtsbo) (artp.), (12G 6i , [6682784, 1542984] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Svartsjöbäcken (artp.), (12G 7f , [6687988, 1529259] ), lågörtgranskog svacka med lågört annars mossigt, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Granskogskulle, Sparsam , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Stensänget (artp.), (12G 5e , [6679120, 1523277] ), blåbärsgranskog, 1 , 2020 (Andreas Öster)
Kullhyddan (artp.), (12G 5g , [6676812, 1530335] ), barrskog /, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
GRYTNÄS

Skogen (artp.), (12G 4e , [6670617, 1522766] ), 17 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.), (12G 4e , [6670838, 1522901] ), 22 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.), (12G 4e , [6670852, 1522886] ), 9 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
I skogen (artp.), (12G 4e , [6670926, 1522167] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.), (12G 4e , [6670947, 1522152] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.), (12G 4e , [6670965, 1521918] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
Skogen (artp.), (12G 4e , [6670979, 1521901] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Anton Gårdman)
GARPENBERG

Garpenbergs "urskog" (12G 6d , ), frekvens :allmän , 1987 (BDr)
Pålsbennings NR (artp.), (12G 6d , [6683580, 1519815] ), naturskogsartad barrskog, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ), blåbärsgranskog, rikligt , 1989 (JEd)
Vibberbo Ö-ut (12G 7d , [6688, 1517] ), granskog, 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6696402, 1521617] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6696925, 1524164] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697047, 1523969] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697092, 1523932] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697095, 1524001] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6697668, 1524863] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698075, 1524458] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
HEDEMORA

Sundsjöberget, delen av Ö udden ( krd ? 13F 0j ) (12F 5j , [66768, 14999] ), bland mossa i grandominerad skog, ca 10 ex , 2003 (SJa)
Sundsjöberget (12F 5j , [6677300, 1499500] ), grandominerad barrskog, t.rikligt , 2003 (SJa)
Fanomaberget (12G 5a , [6678600, 1502000] ), 2003 (SJa)
Moren skogen (artp.), (12G 5c , [6677683, 1513301] ), 40 , 2017 (Oscar Swartz)
Rågsvedjebäcken (artp.), (12G 6d , [6684839, 1516604] ), barrskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
450 M ÖSTER DAMMSJÖN (artp.), (12G 8a , [6693105, 1504533] ), barrskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
HUSBY

Husby (artp.), (12G 9c , [6696273, 1511650] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6696939, 1521837] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697060, 1521378] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697491, 1521591] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Björktjärn14 (artp.), (12G 9e , [6697687, 1521338] ), noterad , 2017 (Philipp Weiss)
Björktjärn16 (artp.), (12G 9e , [6697699, 1521199] ), noterad , 2017 (Philipp Weiss)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6697969, 1521656] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698274, 1524020] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698316, 1523644] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698869, 1523469] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6696767, 1525643] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6696823, 1526686] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6696889, 1526071] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6697051, 1525329] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6697434, 1525076] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (artp.), (12G 9f , [6697563, 1526148] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.), (13G 0f , [6702229, 1527606] ), skogsmark, noterad , 2020 (Lina Lejonberg)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.), (13G 0f , [6702241, 1527597] ), skogsmark, noterad , 2020 (Lina Lejonberg)
Gräsbacksmossen Stigsbo (artp.), (13G 0f , [6702254, 1527589] ), skogsmark, noterad , 2020 (Lina Lejonberg)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), granskog, 1990 (JEd)
Älgsjöberget NR (artp.), (13G 1c , [6707259, 1510381] ), blåbärsbarrskog blockig/mossig, 1 m² , 2019 (Janolof Hermansson)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), mossgranskog, 1990 (JEd & TLj)
Ballsmossen (13G 1f , [6706100, 1525900] ), spridd , 2003 (SJa)
STORA SKEDVI

Källberget, Stora Skedvi (artp.), (13F 0j , [6703735, 1499148] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Patric Engfeldt)
Källberget (artp.), (13F 0j , [6703738, 1499150] ), noterad , 2019 (Patric Engfeldt)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704406, 1502831] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704413, 1502789] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704461, 1502776] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704591, 1502734] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704714, 1502884] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704717, 1502688] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704718, 1502990] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704727, 1502925] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704766, 1502662] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704877, 1502794] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704911, 1502819] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705045, 1503264] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705047, 1503262] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705093, 1503238] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705108, 1503241] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705139, 1502690] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705145, 1502672] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705169, 1503152] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705178, 1502678] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705185, 1502697] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705254, 1502688] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705291, 1502678] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705306, 1503017] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705325, 1503043] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705410, 1502772] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
SÄTER

BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692530, 1500774] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
BispbergsFot (artp.), (12G 8a , [6692629, 1500863] ), noterad , 2016 (Uno Skog)
Griggersklack (artp.), (12G 8a , [6693091, 1501096] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Stig-Åke Svenson)
GUSTAFS

Elaktjärn (artp.), (12F 6h , [6682679, 1487554] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön, NV (artp.), (12F 9h , [6695709, 1489269] ), 2011 (Ralf Lundmark)
Solvarbo,Ö om ravinen (12F 9i , [66964, 14923] ), granskog, riklig , 1986 (TLj)
SILVBERG

Kutbo (artp.), (12F 7g , [6687720, 1484410] ), bland barrskog, 30 stänglar , 2009 (Stig-åke Svenson)
Kutbo Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687835, 1484433] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691006, 1488988] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Båtsta, Ö om Örnstugan ( , ), bland blåbärsris, 1988 (IAn)
Sockertoppen (artp.), (12F 6f , [6683866, 1478273] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Prästfäbodarna (artp.), (12F 6f , [6684221, 1478360] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689856, 1463810] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689899, 1463816] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689914, 1463738] ), medelriksumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Öster Vittberget, SV Stora Spånsan, område 26 (artp.), (12F 8c , [6694637, 1462987] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Andreas Öster, Bo karlstens, Staffan Jansson, Bonnie Nilzon)
NV Långsjön (artp.), (12F 8d , [6691709, 1467733] ), blåbärsbarrskog med örtrik fuktstråk, 2015 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hopsveden (23) N Kurlberget (artp.), (12F 8e , [6694064, 1472356] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694335, 1478664] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694527, 1478686] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694559, 1478700] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694582, 1478670] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Oxberget, norrsidan (artp.), (12F 8f , [6694591, 1478706] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Söder om stigen till Tvärstupet. (artp.), (12F 8f , [6694741, 1479148] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Söder om stigen till Tvärstupet. (artp.), (12F 8f , [6694749, 1479136] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.), (12F 8f , [6694802, 1478573] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.), (12F 8f , [6694811, 1478568] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Dammsjön, söder om (artp.), (12F 8f , [6694815, 1478586] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694919, 1477886] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694950, 1477848] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694969, 1477845] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
V. om St.dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694973, 1477822] ), 45 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Väst om Stora Dammsjön (artp.), (12F 8f , [6694976, 1477825] ), 2014 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Stora Nyckelmyran (artp.), (12F 9d , [6696054, 1469161] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.), (12F 9d , [6696829, 1467765] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högberget (12F 9d , [6697230, 1468330] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Dragån (artp.), (12F 9d , [6699145, 1466945] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dammsjön V. viken (artp.), (12F 9f , [6695179, 1477917] ), noterad , 2000 (Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.), (12F 9f , [6696017, 1479989] ), 30 , 2017 (Bo karlstens)
gethällsklack S om (artp.), (12F 9g , [6696062, 1480075] ), 11 plantor/tuvor , 2015 (Anders Janols, Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.), (12F 9g , [6696068, 1480056] ), (70 blommor och 100 rosetter) , 2015 (Bo karlstens)
Getgällsklack Som (artp.), (12F 9g , [6696356, 1480221] ), 6 blommor resten rosettblad. , 2015 (Bo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.), (12F 9g , [6696420, 1480003] ), 2015 (Lars-Ove WikarsBo karlstens)
Gethällsklack S om (artp.), (12F 9g , [6696544, 1480073] ), 150 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo karlstens)
Rudtjärn Ö om (artp.), (12F 9g , [6696863, 1480181] ), noterad , 2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703520, 1463751] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703675, 1463471] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
Noran omr 16 (artp.), (13F 0c , [6703758, 1463614] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
NV Sjöberget (artp.), (13F 0d , [6704145, 1469132] ), barrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Trontupp (artp.), (13F 0d , [6704150, 1469526] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Trontupp (artp.), (13F 0d , [6704212, 1469802] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Trontupp (13F 0d , [6704300, 1469700] ), ganska rikligt , 2003 (TRy)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701267, 1470564] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701304, 1470536] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701325, 1470517] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701612, 1470260] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Hyttingsheden (artp.), (13F 0e , [6701644, 1470222] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Näverberget (artp.), (13F 1d , [6707005, 1466362] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Simsbodarna (artp.), (13F 1e , [6706806, 1470723] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Ö Dalsjöberget (artp.), (13F 1g , [6707535, 1484973] ), barrnaturskog / barrnaturskog, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken (artp.), (13F 1g , [6709761, 1483067] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsskifte öster kraftledningsgata Tallbacken 2 (artp.), (13F 1g , [6709785, 1483174] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Spänvallen (13F 2e , [6711416, 1470714] ), skogsmark, fåtal , 2013 (IPt)
Amsbergsheden (artp.), (13F 2e , [6712195, 1474559] ), sandbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Amsbergsheden (artp.), (13F 2e , [6712281, 1474767] ), 1995 ((sks), Thomas Husing)
Havtroll, S om N. Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712339, 1474669] ), blandbarrskog, 5 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
N.Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712810, 1474920] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Rönningsberget (artp.), (13F 2e , [6714160, 1473626] ), barrskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
igelmyran (artp.), (13F 2g , [6710095, 1483492] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Jakob Wallin, Matilda Elgerud, Lars-Erik Nilsson)
NV Ornäs (artp.), (13F 2g , [6710477, 1484718] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
V Fågelmyravägen 2 (artp.), (13F 2g , [6710696, 1484498] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6711010, 1481800] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Grönsjöberget 1,5 km NV Ornäs (13F 2g , [67112, 14832] ), gamla kalkbrott, t.rikl. , 1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Fågelberget (13F 2g , [6712, 1482] ), äldre granskog, fl. , 1987 (TLj)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Igeltjärnens kalkbrott (artp.), (13F 2g , [6713366, 1481232] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Gerusberget (artp.), (13F 3e , [6715819, 1470845] ), 25 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ), sydbrant o skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
Oxbergets SV-sluttning (13F 2h , [67109, 14869] ), granskog, ~20 ex. , 1988 (TLj)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.), (13F 2h , [6710990, 1489601] ), brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog, 25 , 2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.), (13F 2h , [6711003, 1489588] ), brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog, 5 , 2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ), skogsmark, före naturvårdsbränning, 2014 (SNy)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.), (13F 2h , [6711253, 1489481] ), brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog, 15 , 2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.), (13F 2h , [6711288, 1489479] ), brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog, 6 , 2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
Nästö (Tyskö- Prästö- Nästö naturreservat), Runn, bränt 2014 (artp.), (13F 2h , [6711312, 1489469] ), brandfält 2014 på liten blockig ö i sjö, barrblandskog, 1 , 2016 (Lars-Ove Wikars, jakob wallin,)
O om NB N Oberget (artp.), (13F 2h , [6711915, 1487319] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Kolmossberget i NO (artp.), (13F 2h , [6712131, 1487771] ), granskog, 3 stjälkar , 2011 (Crister Albinsson)
Kolmossberget i NO (artp.), (13F 2h , [6712131, 1487771] ), granskog, stjälkar/strån/skott , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Kolmossberget i NNO (artp.), (13F 2h , [6712134, 1487729] ), granskog, stjälkar/strån/skott , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Kolmossberget i NNO (artp.), (13F 2h , [6712134, 1487729] ), granskog, 2 stjälkar , 2011 (Crister Albinsson)
NV Norsgärdsberget (artp.), (13F 2h , [6712728, 1488089] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
S Trumsveden (artp.), (13F 2h , [6713599, 1487892] ), noterad , 2020 (Jenny Andersson)
VIKA

Sunnanhaga (13F 1i , [67067, 14949] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Övertjärn Ö-ut (13G 1a , [6709, 1502] ), tallskog, flerst. , 1990 (JEd)
Holkmossen (13G 2a , [6710706, 1502065] ), skogsmark nära mosse, spridd , 2011 (IPt)
Nyckelbiotop Nr 22/B5-4/76 (områdesmittpunkt) (obsd.), (13G 2a , [6713739, 1501179] ), 1994 (okänd)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
M. Skutbeget o. Fisklösen (13G 4a , [6720, 1504] ), blåbärsgranskog, 1988 (JEd)
ASPEBODA

Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723162, 1476730] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723195, 1476649] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723230, 1476606] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723231, 1476689] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723797, 1475954] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6724381, 1475910] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6724510, 1475796] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6724574, 1475793] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
STORA KOPPARBERG

Sanders Gammelskog (artp.), (13F 3h , [6717060, 1488002] ), noterad , 2016 (Greger Öström)
Kråkmyran (artp.), (13F 4g , [6724184, 1483405] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Skogen, 800 m NNV Glamsarvet, vid Stångtjärnstigen (artp.), (13F 4h , [6722883, 1485372] ), 2013 (Per Johansson)
Skogen, 900 m NNV Glamsarvet, norr om lilla träbron på Stångtjärnspåret (artp.), (13F 4h , [6722984, 1485353] ), 2013 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.), (13F 4h , [6723193, 1485293] ), på sockel runt tall i frisk-fuktig skog, 2013 (Per Johansson)
Lugnets Naturreservat (artp.), (13F 4i , [6724400, 1491600] ), vid gamla gruvhål diorit?, 50 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
Spjutsjödammen N om (artp.), (13F 5f , [6725281, 1478363] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Spjutsjödammen N om (artp.), (13F 5f , [6725392, 1478985] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Grycken NO Stranden (artp.), (13F 5g , [6728478, 1483816] ), 50 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729703, 1481417] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729728, 1481380] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729747, 1481364] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729747, 1481421] ), 15 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729748, 1481448] ), 100 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729775, 1481358] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729795, 1481329] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729797, 1481348] ), 4 , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729798, 1481481] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729799, 1481454] ), 2x0,5 m , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729807, 1481405] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729808, 1481441] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729809, 1481385] ), 35 , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729818, 1481490] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729836, 1481501] ), utspridd 4x3 m , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729865, 1481518] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729867, 1481553] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729874, 1481450] ), 70 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729879, 1481546] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729880, 1481418] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729886, 1481528] ), på en yta av 1 m2 , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729925, 1481715] ), 12 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729929, 1481712] ), 4 , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729979, 1481617] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729980, 1481637] ), 18 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729991, 1481616] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, rikligt , 1989 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726202, 1502083] ), skogsmark, 2014 (IPt)
Nyckelbiotop Nr 22/B5-3/815 (områdesmittpunkt) (obsd.), (13G 6d , [6732786, 1516697] ), 1994 (okänd)
SVÄRDSJÖ

Sparvguldsberget (artp.), (13G 5c , [6727161, 1511049] ), 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Svärdsjö gruva (artp.), (13G 6a , [6732990, 1501690] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, 70 m sydost södra toppen (artp.), (13G 6b , [6732712, 1508606] ), äldre granskog, 2 m2 , 2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Hällberget, 100 m nordväst södra toppen (artp.), (13G 6b , [6732794, 1508440] ), äldre granskog, 4 m2 , 2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6730914, 1510028] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6730961, 1510024] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6731017, 1510162] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Trollberget, S sluttning (artp.), (13G 6c , [6731030, 1511820] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6731138, 1510035] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6731234, 1510032] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Finntjärn, södder om (artp.), (13G 6d , [6730069, 1518956] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Svartåsberget, 800 m västerut (artp.), (13G 7d , [6736470, 1518273] ), barrblandskog, 50 plantor , 2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
Källmyrarna östra delen (artp.), (13G 7f , [6735143, 1529206] ), barrskog /, 1998 ((sks), Gunnar Granér)
Vintjärn E (artp.), (13G 8d , [6744432, 1516142] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Sallaksmyren vid Piggers galt (artp.), (13G 8d , [6744921, 1519231] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
200 m S Back-lars Myr (artp.), (13G 9a , [6747045, 1503886] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Rostberget (artp.), (13G 9a , [6747875, 1503182] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.), (13G 9d , [6747597, 1515110] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Högsveden (artp.), (14G 0e , [6750815, 1523394] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Tångerberget (artp.), (14G 2b , [6763758, 1509851] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Tallbergsklitten (artp.), (14G 2c , [6761762, 1511519] ), barrblandskog med inslag av asp och sälg., 2010 (Jenny Sander)
ENVIKEN

Grossberget (artp.), (14F 0i , [6751730, 1494098] ), noterad , 2020 (Jakob Wallin)
Tängerberget Ö 200m (artp.), (14F 0j , [6750411, 1498998] ), 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753071, 1495908] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog, Eira Skog)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 50 stjälkar , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753280, 1495955] ), 300 , 2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753317, 1495986] ), 100 , 2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753336, 1495999] ), 2 , 2020 (Brita Danielsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753582, 1495872] ), 100 , 2020 (Brita Danielsson)
målingbacken (artp.), (14F 0j , [6754126, 1496248] ), en i frukt resten vegetativa., 5 , 2020 (Jakob Wallin)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754207, 1495191] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), nedom branten, 1990 (JEd)
Stora Björnberget (artp.), (14F 1j , [6758895, 1497368] ), 5 , 2020 (Jakob Wallin, Mattias Ahlstedt)
Stora Björnberget (artp.), (14F 1j , [6758931, 1497347] ), 100 , 2020 (Jakob Wallin, Mattias Ahlstedt)
Stora Björnberget norr om Resens myr (artp.), (14F 1j , [6759533, 1497205] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Itjarberget (artp.), (14F 2j , [6762642, 1499867] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Itjarberget (artp.), (14F 2j , [6762659, 1499852] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Eljasberget (artp.), (14F 3i , [6765169, 1493729] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), noterad , 2015 (Pär Karlsson)
Grejsarberget (artp.), (14F 3j , [6768058, 1496412] ), noterad , 2017 (Jörgen Sundin)
Grejsarberget (artp.), (14F 3j , [6768987, 1496266] ), barrnaturskog, noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Spjershällan (artp.), (14G 0a , [6754274, 1504019] ), noterad , 2019 (Nicklas Gustavsson, Jonas Lägerud)
Stormyren (artp.), (14G 1a , [6755573, 1500228] ), tallskog som brann 2006, 2013 (Janolof Hermansson)
Norr om Öratjärnsmyrarna (artp.), (14G 1a , [6758477, 1501882] ), noterad på sandig ås nära gamla kolbottnar , 2020 (Uno Skog)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649692, 1478740] ), gammal barrskog, 2013 (Kjell Mathson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649700, 1478769] ), grov tallskog med gran, 2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet), 250m VSV. (artp.), (12F 0f , [6650034, 1479087] ), barrskog, 49 , 2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet), 250m VSV. (artp.), (12F 0f , [6650035, 1479072] ), barrskog, 19 , 2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet). 250m V. (artp.), (12F 0f , [6650191, 1478994] ), barrskog, 5 , 2013 (Kjell Mathson)
Näset (torpet). 400m NV. (artp.), (12F 0f , [6650270, 1478930] ), barrskog, 5 , 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

SV om sjön Billsjön (11F 9i , [66468, 14918] ), ~refl~ ,äldre barrskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650310, 1480811] ), barrskog m. björk, 2013 (Kjell Mathson)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650330, 1480692] ), granskog m. tall, asp, björk, 2013 (Kjell Mathson)
Rönningsberget (12F 0g , [6654172, 1480219] ), ovanför bergsbranten i blandskog asp,tall och gran, enstaka , 2003 (ALu & TPe)
Väster om vägen Tolvsbo-Gärdsjöbo (12F 1g , ), mosskl. skogssluttning, 1980 (RNo)
Skavfallsberget (artp.), (12F 1g , [6657194, 1482310] ), barrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66561, 14940] ), blåbärsgranskog, 6 ex , 1986 (ALu)
Vad, vid Mäsberget (12F 1i , [6656310, 1492720] ), barrskog på berg, delvis hygge, spridd , 2018 (LBr)
Mossrik barrskog vid Mäsens Ö strand (artp.), (12F 1i , [6656670, 1492600] ), mossa i granskog, stora mängder , 2007 (AJn)
Barrskog utmed Mäsens S strand (artp.), (12F 1i , [6656910, 1492860] ), mossig barrskog, 500 plantor , 2009 (Per Elvingson)
Gullabergs sydslänt (artp.), (12F 1i , [6657260, 1493080] ), mossig barrskog, 200 plantor , 2009 (Per Elvingson)
Svarttjärnen, branten öster om tjärnen (artp.), (12F 1i , [6657935, 1492682] ), lövrik blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Mellantjärnen, västra sidan (artp.), (12F 2g , [6663161, 1482866] ), tallskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Blomsteränget, S om byn och O om vägen (artp.), (12F 2h , [6663567, 1488084] ), mossig blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Blomsteränget, S om byn och O om vägen (artp.), (12F 2h , [6663570, 1487975] ), mossig blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Torraksbergets NO-brant (12F 2i , [66646, 14907] ), blockrik rasbrant, 7 st , 1986 (ALu)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66689, 14896] ), i gammal granskog, 49 ex , 1986 (ALu)
Efter vägen mot Issberget. Vid 140- meterskurvan (12F 3h , [66694, 14857] ), skog, 1980 (RNo)
Ungsberget (artp.), (12F 3i , [6665449, 1491475] ), noterad , 2019 (Kristoffer Hylander)
St Holmsjön (12F 4h , [66734, 14877] ), blåbärsgranskog, 8 ex , 1986 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14906] ), i granskog, enstaka , 1986 (ALu & LNo)
Nässaren, SO-sidan (12F 4i , [66711, 14949] ), blåbärsgranskog, 12 ex , 1986 (ALu)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.), (12F 4i , [6673600, 1490330] ), 10 , 2020 (Lena Stigsdotter)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.), (12F 4i , [6673600, 1490330] ), 10 , 2020 (Lena Stigsdotter)
Gölbäcken Smedjebacken (artp.), (12F 4i , [6673983, 1490227] ), 10 , 2020 (Lena Stigsdotter)
Lilla Gladtjärnsberget (12F 4i , [66744, 14940] ), blandskog, blåbärsristyp, 10 ex , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

200 m S Trolltjärn (12F 1d , [66589, 14660] ), barrskog vid gångstig, 1 ex , 1989 (HWk)
1 km norr om Hagge (artp.), (12F 3e , [6668070, 1470040] ), sank gles tallskog, 20 stänglar , 2010 (David Cederlund)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.), (12F 4e , [6670029, 1471610] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), dagbrott, igenvuxet, några ex , 2010 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671103, 1471749] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671108, 1471748] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671128, 1471776] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671153, 1471812] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog med inslag av tall, 2015 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6671739, 1471051] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Dagkarsboberget (artp.), (12F 4e , [6671824, 1471008] ), noterad , 2017 (Bo karlstens, Janolof Hermansson, Anders Janols)
Rånäsudden (artp.), (12F 4g , [6670525, 1481554] ), barrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Blåkulleberget (artp.), (12F 5h , [6675979, 1485484] ), mindre bestånd i fin gammal granskog, 1 dm² , 2020 (Lennart Bratt)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676079, 1485495] ), mest mossa i brant sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Runt omkring Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14866] ), blåbärsgranskog, rikligt , 1986 (ALu)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676154, 1486234] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Rävmossberget (artp.), (12F 5h , [6678395, 1486102] ), blandskog, 5 dm2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Rävmossberget (artp.), (12F 5h , [6678700, 1486025] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Sockertoppen (artp.), (12F 6f , [6683763, 1478251] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
LUDVIKA

Norsberget (12F 3c , [66669, 14603] ), granskog, enstaka , 1983 (TLj)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668405, 1465713] ), granskog, 30 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668424, 1465709] ), granskog, 20 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Bastufallsskogen, Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671874, 1457590] ), noterad , 2017 (Ulf Svensson)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6672640, 1461889] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6672707, 1461892] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673580, 1461467] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673695, 1461466] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673735, 1461955] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673746, 1461953] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673753, 1461957] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673809, 1461934] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673834, 1461305] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673840, 1461959] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673873, 1461941] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673875, 1461880] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673905, 1461736] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673907, 1461310] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6673924, 1461738] ), lågörtgranskog barrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.), (12F 4c , [6673942, 1464666] ), blåbärsbarrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674179, 1461846] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674182, 1461248] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674223, 1461235] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674317, 1461499] ), lågörtgranskog granskog, 2014 (Janolof Hermansson)
ön Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674375, 1461700] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674411, 1461643] ), lågörtgranskog granskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674413, 1461790] ), lågörtgranskog granskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Sollen i Väsman (artp.), (12F 4c , [6674440, 1461489] ), lågörtbarrskog blandbarrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Ickorrbotten-Hammarbacken (artp.), (12F 4d , [6672036, 1465641] ), 2015 (Thorild Jonsson)
Biskopsnäset (artp.), (12F 4d , [6672360, 1467203] ), blåbärsbarrskog troligen diabas/kalkmark, 2015 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Ickorrbotten (artp.), (12F 4d , [6672967, 1465477] ), lågörtgranskog 60-årig ogallrad granskog i gruvområde, 1 m² , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Ickorbotten (artp.), (12F 4d , [6673059, 1465245] ), blandskog, 3 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Ickorbotten - Håksberg (artp.), (12F 4d , [6673691, 1465951] ), granskog, 3 dm2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.), (12F 5c , [6675188, 1463897] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken (artp.), (12F 5c , [6675262, 1463862] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV - Dammsjöbäcken (artp.), (12F 5c , [6675267, 1463859] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjöbäcken vid Dammsjön (artp.), (12F 5c , [6675294, 1463878] ), örtrik kalkbarrskog, 1 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.), (12F 5c , [6675511, 1463771] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön SV (artp.), (12F 5c , [6675525, 1463753] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön (artp.), (12F 5c , [6675570, 1463740] ), 10 plantor , 2010 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677477, 1462794] ), 1 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677637, 1462696] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten - Nygrävningen (artp.), (12F 5c , [6677661, 1462643] ), 1 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Rösjön (artp.), (12F 5c , [6677735, 1463150] ), mossig barrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Hammarfallsberget (artp.), (12F 5c , [6677950, 1460722] ), blåbärsbarrskog ställsvis lågört, 2014 (Janolof Hermansson)
Rösjön (artp.), (12F 5c , [6678000, 1463155] ), mossig barrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Trollputten 725 m SSV om tjärn (artp.), (12F 5c , [6678007, 1462352] ), vid gran örtrik fuktdråg i kalkblandbarrskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678242, 1462266] ), 6 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678304, 1462262] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678317, 1463477] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678527, 1463509] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678636, 1463397] ), granskog, 25 dm2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678789, 1463582] ), granskog, 1 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Nygrävningen - Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678934, 1462405] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6679007, 1463667] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Norrviks Dammsjön (12F 5c , [66793, 14617] ), ~refl~ ,sandigt bäckutlopp, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680151, 1461371] ), blåbärsbarrskog kuperad terräng, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680226, 1461396] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Norra Öradtjärnen (artp.), (12F 6c , [6680228, 1463248] ), blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680235, 1461580] ), blåbärsbarrskog kuperad terräng, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680317, 1461520] ), 2 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680470, 1461484] ), blåbärsbarrskog kuperad terräng, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6680493, 1461412] ), blåbärsbarrskog kuperad terräng, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Flyberget - Krabbsjöån (artp.), (12F 6c , [6680493, 1461416] ), mosaik av lågörtbarrskog och blåbärsbarrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6682314, 1461590] ), mossig granskog, 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

väster om Björudden (artp.), (12E 2j , [6664652, 1447668] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
Storsjöån (artp.), (12E 4h , [6671532, 1437192] ), barrskog, 2012 (Janolof Hermansson)
450 m O om Latalamm på Skattlösbergs Stormosse (artp.), (12E 4i , [6671816, 1441580] ), 2013 (Janolof Hermansson)
450 m O om Latalamm på Skattlösbergs Stormosse (artp.), (12E 4i , [6671834, 1441621] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675210, 1441720] ), granskog, riklig , 2007 (LBr)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677772, 1448701] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677773, 1448834] ), kalkbarrskog, 2 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677809, 1448895] ), kalkbarrskog, 1 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.), (12E 5j , [6678200, 1449227] ), kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Mörttjärnen 400 m Ö (artp.), (12E 6h , [6683330, 1439713] ), barrskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Nybrännberget (artp.), (12E 6i , [6682262, 1444241] ), blockig barrnaturskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget vid Gänsmossen (12E 6i , [6682450, 1442220] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682469, 1442263] ), kalkgranskog, 120 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683114, 1444422] ), ganska ytblockigt, 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Styggberget (artp.), (12E 6i , [6683352, 1444452] ), blockig lövrik barrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Styggberget (artp.), (12E 6i , [6683376, 1444461] ), blockig lövrik barrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683694, 1443745] ), blåbärsgranskog i brant med klippor, 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683813, 1443901] ), lövrikt, 2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681327, 1447629] ), granskog, 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6681892, 1446862] ), granskog, 2 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6681893, 1446887] ), 3 dm2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6682194, 1446770] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6682250, 1446701] ), 2 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6682395, 1446748] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6682404, 1446737] ), 2 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.), (12E 7i , [6687743, 1443965] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Mellansjöberget (artp.), (12E 7j , [6685595, 1446819] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.), (12E 8i , [6691766, 1444794] ), lövrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.), (12E 8i , [6691782, 1444807] ), lövrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692525, 1443514] ), lövrik blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692556, 1443461] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692563, 1443848] ), blockig granskog, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692588, 1443831] ), blockig granskog, 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Blåkulla (artp.), (12E 8i , [6692616, 1443761] ), 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Lastomberg (artp.), (12E 8i , [6693458, 1444989] ), gammal mossig blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ), blandskog, 2001 (DABS)
Lastomberg (artp.), (12E 8j , [6693449, 1445021] ), mossig gammal tallskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (artp.), (12E 8j , [6693500, 1445080] ), 1986 (Janolof Hermansson,Gunnar Karlsson)
Öraberget, Grängesberg (artp.), (12F 2b , [6660977, 1455545] ), granskog, 1 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Öraberget, Grängesberg (artp.), (12F 2b , [6660995, 1455524] ), granskog, 4 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661528, 1455224] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 14 st, nära väg. , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661537, 1455233] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 38 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661542, 1455229] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, ca 24 st bladrosetter, vissa mycket små , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661544, 1455233] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 1 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661544, 1455233] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 23 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661545, 1455229] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 1 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661546, 1455237] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 5 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661552, 1455236] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, ca 85 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661557, 1455237] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 5 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661561, 1455239] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 51 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.), (12F 2b , [6661562, 1455242] ), barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved, 21 st , 2019 (Felicia Alriksson)
Södra Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679366, 1452780] ), 2015 (Janolof Hermansson)
Södra Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679397, 1452816] ), blåbärsgranskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679478, 1452705] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Södra Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679522, 1452807] ), blåbärsbarrskog blockig barrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.), (12F 5b , [6677740, 1458570] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.), (12F 5b , [6677779, 1458557] ), 5 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680183, 1452822] ), lågörtbarrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680185, 1452789] ), blåbärsbarrskog sydvänd sluttning, 2015 (Janolof Hermansson)
Korsnäsberet (12F 6a , [66807, 14548] ), mossig barrskog, t.a. , 1987 (OPe)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684593, 1458180] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685801, 1458550] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689011, 1455488] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689164, 1455563] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689167, 1455560] ), 40 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Bytthällan (artp.), (12F 7c , [6686589, 1461898] ), granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sjön Flogens N ände (artp.), (12F 7c , [6688556, 1463588] ), kuperad kontinuitetsskog vid sjö och å, 30 , 2017 (Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689396, 1464149] ), sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689525, 1464146] ), sumpgranskog, 5 dm2 , 2010 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689701, 1463690] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689756, 1463791] ), gruvbacke, 2013 (Janolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.), (12F 7d , [6686725, 1465473] ), dm2 , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.), (12F 7d , [6686749, 1465455] ), m2 , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.), (12F 7d , [6686771, 1465463] ), 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Björnön i Rämen (artp.), (12F 7d , [6687864, 1465666] ), 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Brynberget (artp.), (12F 8a , [6694014, 1454507] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694715, 1452521] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Saxhytteån (artp.), (12F 8b , [6692570, 1457080] ), örtrik sumpgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693314, 1458368] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693335, 1458528] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
S om sjön Saxdalen 6 (artp.), (12F 8b , [6694621, 1457560] ), hedbarrskog något försumpad, rikligt i området , 2018 (Anders Janols)
Stockgropsån (artp.), (12F 8b , [6694861, 1458093] ), blåbärsbarrskog, 2015 (Janolof Hermansson)
Stockgropsån (artp.), (12F 8b , [6694976, 1458089] ), blåbärsgranskog mossigt, 2015 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6693125, 1461176] ), blåbärsgranskog, 6 dm2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Krakbrändan (artp.), (12F 9a , [6695051, 1452057] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Krakbrändan (artp.), (12F 9a , [6695070, 1452062] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
väst om Bastberget (artp.), (12F 9a , [6695074, 1452082] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Matilda Elgerud, Ralf Lundmark)
Österdalarna

GAGNEF

Predikstolen, Tansvägga NR (artp.), (12F 8b , [6694211, 1456209] ), 2009 (Göran Thor, (se artportalen))
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699582, 1452005] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran omr.56 (artp.), (12F 9a , [6699837, 1452171] ), 2 , 2019 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699891, 1452153] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6700289, 1452142] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.), (13F 0a , [6700301, 1452926] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.), (13F 0a , [6700301, 1452999] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.), (13F 0a , [6700306, 1452945] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6700385, 1452421] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6700425, 1452316] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stormyran - Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6700444, 1452259] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.), (13F 0a , [6700499, 1452523] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700602, 1452525] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Lungmyrorna, Gagnef (artp.), (13F 0a , [6700649, 1452486] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Gässtjärnberget (artp.), (13F 0a , [6701091, 1451372] ), rasbrant /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6701441, 1450880] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
600m NO Lungmyrorna (artp.), (13F 0a , [6701452, 1451809] ), lövbränna /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702228, 1451055] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702251, 1451047] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702319, 1451258] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702323, 1451254] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702330, 1451246] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702367, 1451213] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702370, 1451216] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702372, 1451226] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702375, 1451214] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702396, 1451529] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702407, 1451239] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Uvberget (artp.), (13F 0a , [6702432, 1451098] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Flomyrarna (artp.), (13F 0b , [6701838, 1457522] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Tvärberget (artp.), (13F 1b , [6706516, 1457055] ), 1996 ((sks), Hans Sundmark)
VNV om Säl (13F 1b , [67096, 14578] ), gammal skog med rikkärrsdråg, sparsamt , 2006 (LBr & IPt)
Omr. 6 Finntorpet S (artp.), (13F 1c , [6706108, 1460146] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1c , [6706630, 1464810] ), 4 plantor , 2010 (Michael Johansson)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706542, 1465142] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Östra Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711586, 1450266] ), barrskog /, 1998 (Skogsstyrelsen)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7 (IPt,FHa)), (13F 2b , [6712020, 1459810] ), skogsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Jonsmyren (3) (artp.), (13F 2c , [6710019, 1464739] ), 10 , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712017, 1460225] ), 80 plantor/tuvor , 2013 (Bengt Westman)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712033, 1460244] ), 20 plantor/tuvor , 2013 (Bengt Westman)
S om Myrheden (13F 2c , [67124, 14631] ), skogsmark, många spridda lokaler , atlasrutans vanligaste orkide , 2011 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712820, 1461680] ), skogsmark, fåtal , 2008 (IPt)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713170, 1462660] ), tallskog, fåtalig , 2006 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1462630] ), sandig skogsmark, rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14621] ), tallskog, t.riklig ,frekvens allm. , 2000 (IPt)
Oxberget mellan (artp.), (13F 3d , [6716482, 1466897] ), barrskog /, 2005 ((sks), Yngve Perjons)
Sifferbodalen, Oxberget -Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6716567, 1467147] ), granskog skiktad granskog intill gamla igenplanterade åkrar, 1 m² , 2019 (Janolof Hermansson)
Moje , Knappbacken (13F 4c , [6721326, 1460295] ), skogsmark ,tomtmark, 2010 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722036, 1460594] ), tallhed, ca 50 ex. , 2011 (RNy)
Gagnef kyrka, 6,3 km O-ut, Grävsbuans NR (artp.), (13F 4c , [6723154, 1462164] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Gagnef kyrka, 6,5 km O-ut (artp.), (13F 4c , [6723242, 1462346] ), noterad , 2020 (Henry Åkerström)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
ÅL

Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727668, 1469241] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727703, 1469219] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727776, 1469199] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727782, 1469190] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727979, 1469070] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728012, 1469201] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728076, 1469178] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728093, 1469519] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728095, 1469504] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728096, 1469185] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728100, 1469519] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728288, 1469562] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728507, 1469340] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728727, 1469095] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6728730, 1469088] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.), (13F 5d , [6729487, 1466933] ), fuktig sänka, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Spjutsjöberget Sågtjärnsbäcken (artp.), (13F 5f , [6727752, 1477042] ), 2008 (Uno Skog)
Oxberg 1,3 km mot SO (13F 5f , [6728, 1477] ), granskog, 1989 (JEd)
Koxåsberget (artp.), (13F 6f , [6730983, 1476872] ), 2 x 1 meter, noterad plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Koxåsberget (artp.), (13F 6f , [6731121, 1476945] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731471, 1477689] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens, Patric Engfeldt)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731475, 1477672] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731484, 1477733] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731496, 1477680] ), 7 m² , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731504, 1477707] ), 4 m² , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731505, 1477331] ), 40 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731536, 1477387] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731583, 1477681] ), 60 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731691, 1477542] ), noterad , 2020 (Bo karlstens, Ulf Lindenbaum)
BJURSÅS

Högberget (274) (artp.), (13F 6f , [6731287, 1479777] ), 40 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens, Uno Skog, Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731723, 1477730] ), 17 plantor/tuvor , 2020 (Bo karlstens)
Ljustjärn (artp.), (13F 6g , [6734132, 1481888] ), 20 plantor/tuvor , 2017 (Lisbet Neil Stephens)
Ljustjärn (artp.), (13F 6g , [6734132, 1481888] ), 10 , 2017 (Lisbet Neil Stephens)
Bultbo skog (artp.), (13F 7f , [6738470, 1478470] ), skogsmark, 25 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.), (13F 7f , [6738470, 1478470] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Bultbo skog (artp.), (13F 7f , [6738470, 1478470] ), 40 stjälkar , 2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738471, 1478487] ), skog, 30 , 2009 (Lars Lagerqvist)
Bjursås prästskog, direkt söder om myren (artp.), (13F 7g , [6735210, 1481200] ), 10 plantor , 2011 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
"Bjursås prästskog ""provbrytningshögen""" (artp.), (13F 7g , [6735243, 1481259] ), fullt utvecklade blad , 2013 (Pär Karlsson)
Bjursmyren (13F 7g , [6737410, 1481770] ), fuktig skogsmark, 2013 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1483110] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Lurån 300 m nedströms Utgrycken (13F 7i , [6737350, 1490380] ), på mossbevuxen sten ute i fors, ett tiotal , 2015 (GHa)
Styggborn vid Lurån (13F 7i , [6737370, 1490370] ), fuktig skogsmark, hundratals , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748928, 1482310] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Granåsen , viid Lungsjöån (13F 9g , [6748928, 1482310] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
SILJANSNÄS

Söder om Radtjärnarna, Leksands kommun (artp.), (13E 6f , [6731862, 1426615] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Svarttjärnen, Leksands kommun (artp.), (13E 6g , [6730029, 1434592] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
400 m N Styggberget (artp.), (13E 6h , [6731674, 1436633] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Torrakberget (artp.), (13E 7h , [6735859, 1435273] ), liten sprickdal i fasta berget /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
nordväst Förberg (artp.), (13E 7i , [6737566, 1443370] ), äldre blandskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Kallbäcken (artp.), (13E 7j , [6735929, 1449087] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackberget (artp.), (13E 8g , [6740040, 1434490] ), 2012 (David Göransson)
Flenarnas fäbod 700 m SO (artp.), (13E 8g , [6740505, 1434910] ), barrskog /, 2004 ((sks), Yngve Perjons)
LEKSAND

Leksand (artp.), (13E 3f , [6719645, 1429237] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Stockholm 120 m NO (artp.), (13E 3h , [6716972, 1437573] ), barrskog /, 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Sångfjället (artp.), (13E 3i , [6717572, 1444819] ), barrblandskog, noterad , 2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.), (13E 3i , [6718038, 1444963] ), tallskog, noterad , 2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.), (13E 3j , [6717675, 1445426] ), noterad , 2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.), (13E 3j , [6717735, 1445501] ), rikligt i sumpig barrblandskog, noterad , 2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.), (13E 3j , [6718187, 1445260] ), tallskog, noterad , 2011 (Ville Pokela)
Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6720435, 1429570] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
öster om Ballsen (artp.), (13E 4f , [6720570, 1429870] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6721417, 1429587] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6721464, 1428712] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6721558, 1429719] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6721583, 1428717] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6721853, 1429888] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6721894, 1429159] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6721986, 1429234] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6722115, 1429225] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6722177, 1429683] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6722180, 1429242] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6722269, 1429266] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6722289, 1429256] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6722292, 1429024] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6722401, 1429666] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Traveltjärn (artp.), (13E 4f , [6722801, 1429774] ), noterad , 2019 (Andreas Öster, Kristin Persdotter, Uno Skog, Lennart Bratt, Ville Pokela)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6723001, 1428196] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6723021, 1428138] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.), (13E 4f , [6723024, 1428099] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.), (13E 4f , [6723116, 1429019] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Draggberget S (artp.), (13E 4h , [6724495, 1439350] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Petrus Tengnér)
Brändmyran (artp.), (13E 4i , [6720662, 1444733] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
300 m VSV Smörhatten (artp.), (13E 4i , [6723825, 1440482] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Kägelbergets Östsluttning (artp.), (13E 4j , [6721130, 1446531] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
300 m SSÖ Daglösan (artp.), (13E 4j , [6722671, 1446326] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Nordväst om Grossen, Leksands kommun (artp.), (13E 5e , [6727388, 1423545] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Jugabjörnsviken (artp.), (13E 5e , [6728225, 1423077] ), på ett par ställen i skogen, noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Stocktjärn 220 m SO (artp.), (13E 5f , [6726075, 1426109] ), barrskog /, 2004 ((sks), Yngve Perjons)
Skärsjön N (artp.), (13E 5f , [6726371, 1429290] ), 1 m² , 2006 (Håkan Lernefalk)
Leksand (artp.), (13E 5f , [6729303, 1428050] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.), (13E 5f , [6729444, 1427977] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.), (13E 5f , [6729637, 1427542] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Draggsberget (artp.), (13E 5h , [6726200, 1439485] ), noterad , 2019 (Simon Bäck)
Draggberget (artp.), (13E 5h , [6726624, 1439552] ), 2008 (Uno Skog)
Draggberget (artp.), (13E 5h , [6726674, 1439195] ), 2008 (Uno Skog)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ), örtrik skogsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
1 km V Danshols fäbod (artp.), (13E 5h , [6727934, 1437341] ), barrskog /, 1997 (Skogsstyrelsen)
NORR OM BJÖRBODALSMYRAN (13E5i03) (artp.), (13E 5i , [6726986, 1444260] ), 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
Storån 500 m NNV (artp.), (13E 5j , [6726570, 1447200] ), barrskog /, 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6730713, 1421442] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6730714, 1421442] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6730746, 1421425] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.), (13E 6e , [6730838, 1422368] ), blåbärsbarrskog, 1 m2 , 2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6731299, 1421533] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6731325, 1421631] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.), (13E 6e , [6731356, 1422215] ), lågörtgranskog, noterad , 2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Gotpungen 400 m V (artp.), (13E 6i , [6730407, 1440110] ), barrskog /, 2003 ((sks), Yngve Perjons)
601 m SV Råbäcks fäb (artp.), (13E 6j , [6733014, 1445891] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
301 m N Långmyran (artp.), (13E 6j , [6733345, 1448185] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 m NV Kusberget (artp.), (13E 6j , [6734374, 1445866] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Gammelskog vid sjön Yxen (artp.), (13E 7g , [6737067, 1434764] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Yxen (artp.), (13E 7h , [6737681, 1435285] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Leksand (artp.), (13F 4a , [6722542, 1454109] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Hissen 100 m O (artp.), (13F 4a , [6723598, 1452636] ), barrskog /, 2004 ((sks), Yngve Perjons)
900 m N Lerbergsmyran (artp.), (13F 4a , [6724906, 1453872] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Skorsbäcken (artp.), (13F 5b , [6729042, 1459356] ), noterad , 2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Skorsbäcken (artp.), (13F 5b , [6729055, 1459313] ), noterad , 2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Skorsbäcken (artp.), (13F 5b , [6729079, 1459277] ), noterad , 2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Örnsmyran 1 km V (artp.), (13F 6a , [6730272, 1450180] ), barrskog /, 2003 ((sks), Yngve Perjons)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.), (13F 6a , [6733880, 1452304] ), ravin /, 2008 ((sks), Yngve Perjons)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732598, 1455088] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732610, 1455073] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732639, 1455055] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732657, 1455100] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732666, 1455028] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732700, 1455019] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732717, 1455017] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732767, 1455019] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.), (13F 6b , [6732770, 1455024] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
Hacktjärnens västra sida (13F 6e , [67336, 14700] ), ganska fuktig skogsmark vid tjärnen, 10 ex , 1996 (MBe)
Mellan Vargnäs - Överboda (13F 7b , [6739, 1457] ), mossig mark, tallskog, 7 ex , 1995 (MKp)
Bastbergsgropen (artp.), (13F 7c , [6737182, 1462625] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Puttängsbäcken (artp.), (13F 7c , [6737868, 1460830] ), naturlig skogsbäck /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ), barrskog, t.riklig,spridd på flera lokaler , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Tällberg , mot Hjortviken fl! (13F 8a , [6744, 1454] ), blåbärsgranskog, rikligt o spridd (8a 4-4- till 8b 3-0-) , 1987 (JEd)
Tällberg , mot Hjortviken fl! (13F 8b , [6743, 1455] ), blåbärsgranskog, rikligt o spridd (8a 4-4- till 8b 3-0-) , 1987 (JEd)
Fisklösen (artp.), (13F 8e , [6743038, 1472708] ), stort bestånd., noterad , 2020 (Ville Pokela)
Faxberg (artp.), (13F 8f , [6743318, 1475282] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744053, 1482587] ), äldre granskog, frukt-/fröspridning , 2013 (Henrik Berg)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744465, 1482721] ), mix av lågörter och mossa, 1 m2 , 2014 (Gert BergqvistJanolof Hermansson)
700 m S Saluån (artp.), (13F 9b , [6747168, 1459548] ), tallsumpskog /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Korantberget (artp.), (13F 9h , [6749962, 1486451] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget, 1040 m S Betlehemstlärn (13F 9h , [6749962, 1486451] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (13F 9h , [6749962, 1486451] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0g , [6751616, 1484795] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0g , [6751616, 1484795] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, 400 m S Betlehemstjärn (14F 0h , [6750578, 1486452] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6750578, 1486452] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget NR (artp.), (14F 0h , [6750847, 1485904] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget, 300 m NV Betlehemstjärn (14F 0h , [6751412, 1486452] ), skogsmark , naturreservatj, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6751412, 1486452] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget NR (artp.), (14F 0h , [6751951, 1485345] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Korantberget, V om Våndalösmyran (14F 0h , [6752031, 1485415] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.), (14F 0h , [6752031, 1485415] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
RÄTTVIK

Jossbodarna 750 m SV (13F9d31) (artp.), (13F 9d , [6748275, 1469679] ), 2007 (Skogsstyrelsen (sks))
Rättviksheden, norr om spisbrödsfabriken (artp.), (14F 0c , [6753749, 1463777] ), sandtallskog, noterad , 2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.), (14F 0c , [6753976, 1464789] ), sandtallskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754157, 1464274] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
V om Alstjärnen, 1 km S Sätra (14F 0c , [67549, 14612] ), barrblandskog i fuktigare moss-stråk, riklig,flerst. , 1985 (TLj)
Råbergsängarna (14F 0d , [6751, 1468] ), rik barrblandskog if.d.ängsmark, riklig , 1985 (TLj)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 3 stjälkar , 2008 (Gunnel Sundberg)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ), örttrik granskog, sparsamt , 2007 (LBr)
Kyrkberget (14F 0f , [6751621, 1479826] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Kyrkberget (artp.), (14F 0f , [6751621, 1479826] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Norr Hjortgården i Östra Vikarbyn (14F 1b , [67571, 14589] ), barrskog längs Siljansleden, enstaka , 1988 (APs)
Norr om Röjeråsen (14F 1b , [67599, 14562] ), gammal granskog, 1988 (APs)
Söder om Backa (14F 1c , [67553, 14622] ), barrskog (äldre skog), spridd över skogen , 1988 (APs)
Kungsholskvarn 100 m V (artp.), (14F 1c , [6755496, 1464777] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), tallhedar,på fuktigare ställen, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Enåns NR (artp.), (14F 1d , [6755385, 1465160] ), talldominerad sandbarrskog., noterad, litet bestånd, (bara bladrosetter). , 2018 (Gillis Aronsson)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755450, 1466680] ), granskog, flertal , 2011 (GHa)
Stora Kungsholstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755885, 1465857] ), 25 , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ), tallhed, flertal , 2009 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ), brant sluttning med tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, västra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757480, 1468020] ), tallskog mot sjön, färre än tio , 2011 (GHa)
Norr om Industrigatan (14F 1d , [67577, 14687] ), gles tallskog, enstaka , 2017 (GHa)
V Gryssbäcken (artp.), (14F 1d , [6759514, 1465802] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Ö om Gräsbergsklövet (artp.), (14F 1f , [6757049, 1479091] ), barrnaturskog /, 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Gräsbergsklövet (artp.), (14F 1f , [6757168, 1477912] ), lågörtgranskog brandpräglad lövrik naturskog, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758587, 1489978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Orrhäll (artp.), (14F 1i , [6756654, 1490331] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1i , [6758673, 1490013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäbergets ostsluttning (artp.), (14F 1i , [6759322, 1490553] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Ö-Kurragömmavägen (artp.), (14F 2b , [6764681, 1457383] ), barrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763519, 1489095] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), granskog, sparsam , 2007 (LBr)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6764023, 1492993] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Halgonberget (artp.), (14F 3i , [6766387, 1490976] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Halgonberget (14F 5f , [6777353, 1477982] ), skogsmark, 2003 (Rolf Lundqvist)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, sparsamt , 2006 (RLu)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ), granskog i bergsbrant, cirka tio exemplar , 2015 (GHa)
Sollen i Amungen (artp.), (14F 6i , [6781279, 1491952] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Amungen (artp.), (14F 6i , [6781327, 1491923] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Amungen (artp.), (14F 6i , [6781339, 1491909] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
BODA

Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärn,NV tjärn (14F 2e , [67631, 14703] ), tallhed, flerst. , 1985 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ), risig slänt ner från kalkberget, enstaka , 2011 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), sumpig granskog, mycket rikligt , 2017 (GHa)
mellan Grönockran och S Ockran (14F 3e , [67686, 14704] ), källa, flertal , 2017 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14643] ), mossa på sten i gammal granskog, cirka tio , 2008 (GHa)
Snusbacken (14F 4c , [6772710, 1462430] ), kanten av skogsbilväg, enstaka , 2019 (GHa)
Hedvägen, väst om lilla kraftledningen (14F 4d , [67704, 14651] ), fuktig granskog, några tiotal , 2013 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67727, 14698] ), gammal barrskog, enstaka , 2009 (GHa)
Gärdsmyren (14F 4d , [67729, 14675] ), gammal barrskog, cirka tio , 2009 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67733, 14698] ), gles tallskog, 15 st. i en grupp , 2010 (GHa)
Vägkorsningen vid Ockerån (14F 4d , [6773320, 1469910] ), gles tallskog på sandås, fler än hundra exemplar , 2013 (GHa)
400 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14652] ), kalkskravel vid "gruvhål", enstaka , 2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4d , [67747, 14697] ), tallhed, enst. , 1999 (GHa)
Ö-Ockerängen (14F4e06) (artp.), (14F 4e , [6770148, 1470396] ), 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockerängen (14F4e07) (artp.), (14F 4e , [6770567, 1470460] ), 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Ö-Ockranängen (14F4e08) (artp.), (14F 4e , [6770928, 1470515] ), 2003 (Skogsstyrelsen (sks))
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771542, 1470508] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771872, 1470534] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
800 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ), ~refl~ ,gammal granskog i bäckravin, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ), grov, gammal, granskog, tiotals , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, spridd i ravinen, fläckvis rikligt , 2010 (GHa)
Moränget, skogsmark SÖ om reservatet (artp.), (14F 5c , [6779651, 1462454] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Dalbäcksravinen (14F 5d , [67757, 14654] ), brant sluttning i granskog, fåtal , 2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ), sumpig barrskog, några tiotal , 2013 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780142, 1462457] ), 2015 (Uno Skog)
Rätstjärnen (14F 6d , [6780830, 1467700] ), grovstammig barrskog, tiotals , 2011 (GHa)
Vindförbergs naturreservat (14F 6d , [67837, 14650] ), i tallskogen på åsen i naturreservatet, några stycken , 1988 (APs)
Gundåsmoren (artp.), (14F 6e , [6780908, 1474685] ), barrskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nisasaänget (14F 6e , [6780990, 1473690] ), granskog, 60 st i en grupp , 2010 (GHa)
Strax V Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785050, 1464830] ), sandtallskog, ett tiotal , 2011 (GHa)
V Dalfors (artp.), (14F 7f , [6788723, 1477309] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Notsjöberget (artp.), (14F 8e , [6794882, 1473241] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Vangsjöklikten (artp.), (14F 9c , [6796610, 1461951] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Vangsjöklikten (artp.), (14F 9c , [6796714, 1461969] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
Vangsjön (14F 9c , [67990, 14623] ), gammal skog på åsrygg, enstaka , 2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), i brandrefugier, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), brandrefugier, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (artp.), (14F 9f , [6798556, 1475106] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464340] ), mindre gammelskog kvarlämnad på kalhygge, 5 exemplar , 2017 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ), sumpskog, < 10 , 2017 (GHa)
N Råmåsjön (artp.), (15F 0d , [6804226, 1465537] ), noterad , 2018 (Marcus Arnesson)
N Råmåsjön (artp.), (15F 0d , [6804250, 1465588] ), 2 m² , 2018 (Bjarne Tutturen)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), enstaka i brandrefugier, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803, 1471] ), gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803518, 1471522] ), idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
Ejheden (artp.), (15F 1c , [6808923, 1464570] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1c , [6809039, 1464895] ), skogsmark,översvämmad, 2005 (JHe)
avverkningsanmäld tallskog söder om Holmberget (artp.), (15F 1c , [6809457, 1461232] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6805978, 1468021] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Lilla Trollmosseberget, SV-sluttningen (15F 1d , [6806637, 1469811] ), tallskog, 2003 (Magnus Andersson)
Skärtjärnsudden, O om Tansen (15F 1d , [6808318, 1465074] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Lilla Trollmosseberget ,O om Härfläckmyrarna (15F 1e , [6806804, 1470998] ), skogsmark, 2003 (Magnus Andersson)
Lilla Trollmosseberget ,NO-.sluttningen (15F 1e , [6807300, 1470396] ), tallskog, 2003 (Magnus Andersson)
Ejheden (artp.), (15F 1e , [6807522, 1470570] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.), (15F 2c , [6810227, 1462520] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.), (15F 2c , [6810777, 1463701] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Ejheden (artp.), (15F 2c , [6810831, 1463673] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
V om Svartjämnaren (15F 2c , [6812112, 1464674] ), skogsmark,artrik, allmän inom rutan ca 20 lokaler , 2005 (JHe)
1 km NO om N.Ormtjärnen (15F 2c , [6814744, 1464446] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
V om Bondjämnaren (15F 2d , [6810681, 1465735] ), skogsmark, artrik, allmän inom rutan , 2005 (JHe)
Ejheden (artp.), (15F 2d , [6811693, 1465712] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
NV spetsen av Långjämnaren (15F 2d , [6814574, 1465084] ), skogsmark,våtmark, artrikt, 2005 (JHe)
Storejen NV (15F 2d , [6814610, 1465943] ), skogsmark, 2005 (Sebastian Kirppu)
Satriset ,300 m Ö om Långängestjärns östra strand (15F 2e , [6811721, 1470577] ), asprik skog, 2003 (Magnus Andersson)
öster om Långängestjärn (artp.), (15F 2e , [6811874, 1470798] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
SO om Lannaberget (15F 3c , [6815769, 1463968] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815923, 1464614] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815946, 1464338] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
O om Lannaberget (15F 3c , [6815950, 1464777] ), skogsmark,artrik, stora mängder, allmän inom rutan ,ca 40 lokaler , 2005 (JHe)
NO om Lannaberget (15F 3c , [6816402, 1463796] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817359, 1464433] ), artrik skogsmark,värdfull skogsbäck, 10000-tals ex. , 2005 (JHe)
700 m O om Gajulamm (15F 3c , [6817369, 1464559] ), artrik skogsmark,lövrik, 100-tals ex. , 2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6818275, 1464282] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
N om Överjämnaren (15F 3d , [6816701, 1465150] ), skogsmark,artrik, 2005 (JHe)
V om Snottasundet (15F 3d , [6817721, 1467129] ), skogsmark, allmän i rutan, mer än 15 lokaler , 2005 (JHe)
Komolamn (15F 3d , [6817928, 1465253] ), skogsmark, 2005 (JHe)
Lillhåvasjön (15F 4c , [6820064, 1464068] ), skogsmark, 2005 (JHe)
V om Lillhåvasjön (15F 4c , [6820116, 1463632] ), skogsmark, översvämning, 2005 (JHe)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ), skogsmark, översvämning, 2005 (JHe)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821191, 1467920] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821223, 1467938] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821228, 1467928] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821231, 1467934] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821235, 1467876] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821239, 1467912] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog kring Håvahögsten (artp.), (15F 4d , [6821355, 1467799] ), 2012 (Sebastian Kirppu, Sten Svantesson)
naturskog på Granbergsboberget (artp.), (15F 5d , [6825483, 1466453] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
800 m SSV S. Fräkentjärn (15F 5d , [6826034, 1466150] ), skogsmark,ogallrad talldominerad, 2003 (Magnus Andersson)
Fräkentjärnarna (15F 5d , [6826332, 1465589] ), blöt granskog, 2003 (Magnus Andersson)
400 m V om N. Fräkentjärn (15F 5d , [6827312, 1465991] ), tallskog, 2003 (Magnus Andersson)
ORSA

Lisselhed S-ut (14E 4h , [6772, 1435] ), fuktgranskog, flerst. o riklig , 1989 (JEd & LBr)
Kråkgårdarna E45 (artp.), (14E 4h , [6772917, 1435606] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kråkgårdarna (artp.), (14E 4h , [6772941, 1435606] ), granskog, noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Elljusspåret (artp.), (14E 5h , [6778943, 1437131] ), barrskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsa skans (artp.), (14E 6h , [6780359, 1438493] ), 1995 ((sks), Thomas Östlund)
V Stackmora (14E 6h , [67808, 14388] ), mossgranskog, ca 10 ex! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen mot älven, fl! (14E 6i , [6784, 1440] ), blåbärsbarrskog,ofta i glätor, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, fl! (14E 6i , [6784, 1442] ), mossgranskog (blåbärs-d:o),ofta i gläntor, spr. o. rikl! , 1986 (JEd)
Rosenheden Ö-ut (14E 6j , [6780, 1448] ), mossgranskog, enst! nu försvunnen eft.kalhuggning 1985! , 1984 (JEd)
Hornberga (artp.), (14E 7h , [6788373, 1436217] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Ingemar Gustafsson)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789058, 1438365] ), 2 blommande och 2 kvadratdecimeter blad därintill , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken , Vålgruvan (14E 7i , [6785045, 1443415] ), flerstädes , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [6786, 1444] ), mossgranskog, enst! , 1986 (JEd)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), rikmyr med omgivande sumpskog, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788070, 1448480] ), tallbevuxen åsslänt, riklig , 2012 (LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), granskog, 1988 (JEd)
Storstupet nära jvg (14E 8j , [6790, 1445] ), blåbärsgranskog, 1990 (JEd & LBr)
Ångvasseln 1 km S Ångens fäbod (14E 8j , [67932, 14456] ), granskog, riklig , 1990 (JEd & LBr)
Skällmyren (14F 5b , [6775580, 1458730] ), klibbalskärr, rikligt , 2009 (GHa)
Granåsveden (artp.), (14F 6a , [6782758, 1454392] ), gransumpskog / källpåverkad mark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [6783430, 1454550] ), grovstammig barrskog, fler än 200 , 2011 (GHa)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784919, 1452235] ), lövängsrest / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Hästbacken (14F 6b , [6782500, 1458420] ), relativt grovstammig blandskog, ett tiotal , 2013 (GHa)
S Skattungen (artp.), (14F 6b , [6784379, 1459100] ), barrnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Leskusänget, fl! (14F 7a , [6785, 1451] ), blåbärsblandskog,+på ristuvor i sumpgranskog, spr! , 1986 (JEd)
Ivarsnäs (14F 7a , [6786, 1452] ), granskog ( enl. CGu ), spr! , 1987 (JEd)
Jogsel N-ut fl! (14F 7b , [6785, 1455] ), mossgranskog, spr! , 1986 (JEd)
Tenningbrändan åt N (14F 9b , [6798690, 1457570] ), barrnaturskog, tvåmindre bestånd i skiftena utanför reservatet , 2020 (LBr)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberget,fl! (15E 0g , [6804, 1430] ), granskog, fl.o.rikl! , 1986 (JEd)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Dyverklitt fl.omkr! (15E 1f , [6808, 1427] ), granskog, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Koppången N (artp.), (15E 1j , [6809517, 1447011] ), noterad , 2017 (Lennart Walldén, Gunnel Wallden)
Itavsberget (artp.), (15E 2e , [6810811, 1423758] ), bergbrant / barrskog, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ), örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del, några ex på något torrare mark , 1989 (BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814193, 1446306] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814193, 1446306] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814633, 1445424] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814633, 1445424] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Österåberget (15E 2j , [6814633, 1445424] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Lutåsmäki (artp.), (15E 3j , [6818092, 1445213] ), noterad tre platser, några kvadratdecimeter på varje plats , 2020 (Bengt Oldhammer)
Väsinjärvi (artp.), (15E 4h , [6821378, 1435513] ), bergbrant / barrnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Värmderåsen (artp.), (15F 0b , [6803466, 1458167] ), 1 plantor/tuvor , 2001 (Lars Bruks)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), barrblandskog, enst! , 1986 (JEd)
Bengtarkilen (artp.), (15F 1a , [6806272, 1454224] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Värmderåsberget (15F 1b , [6805600, 1458400] ), fåtalig , 2003 (TRy)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.), (15F 1b , [6806328, 1458997] ), granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.), (15F 1b , [6806346, 1459049] ), granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.), (15F 1b , [6806347, 1459070] ), granskog i mindre ravin med örtrikt fuktdråg, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806369, 1458927] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806389, 1458953] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806698, 1458654] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Torsmobrändan, O Värmdeåsen (artp.), (15F 1b , [6806733, 1458672] ), brandpräglad blandbarrskog, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806740, 1458647] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806762, 1458690] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806816, 1458698] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
öst Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6806836, 1458707] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6807352, 1458695] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Kerrosmägg (15F2a03) (artp.), (15F 2a , [6814243, 1451895] ), 2005 (Skogsstyrelsen (sks))
Barkbergsknopparna NR (artp.), (15F 2a , [6814793, 1452863] ), 2012 (Henrik Weibull)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 250 m Ö (13E 6c , [6732670, 1414590] ), ~refl~ ,barrblandskog, ca 150 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Sollerön (artp.), (13E 6e , [6734818, 1422876] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Korpusberget (artp.), (13E 7c , [6735, 1414] ), 2001 (Bengt Oldhammer)
Väster om Trolltjärn, norr om Fux-Andersknallen (artp.), (13E 7d , [6739234, 1419969] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollerön (artp.), (13E 7e , [6735039, 1422040] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Sollerön (artp.), (13E 7e , [6735059, 1422351] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Grossjön (artp.), (13E 7e , [6735064, 1422348] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trehattsåsen (artp.), (13E 7e , [6735070, 1422038] ), 5 , 2011 (Lars-ove Wikars)
Grossjön (artp.), (13E 7e , [6735093, 1422359] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sollerön (artp.), (13E 7e , [6735103, 1422391] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735567, 1424155] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735948, 1423965] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735948, 1424000] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6736290, 1424025] ), 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6736364, 1423905] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
S. Fux-Andersknallen (13E 7e , [6737798, 1421810] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737798, 1421810] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.), (13E 7e , [6737832, 1421470] ), 2013 (Uno Skog)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.), (13E 7e , [6738868, 1420927] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Väster om Trolltjärn, norr om Fux-Andersknallen (artp.), (13E 7e , [6739200, 1420070] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Sollerön (artp.), (13E 7f , [6739323, 1425899] ), noterad , 2012 (Ville Pokela)
Säxberg (artp.), (13E 8d , [6742704, 1418175] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Säxberg (artp.), (13E 8d , [6743026, 1418079] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Bladtjärnen SV (artp.), (13E 8e , [6741135, 1421337] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark ,630 m V vändplanen på Rävbergsvägen (14E 0d , [6752840, 1419250] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,150 m VSV Gusseltjärnens NV hörn (14E 0e , [6752470, 1420800] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Harkonbergets sydsluttning (14E 0e , [67528, 14211] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [67539, 14214] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67551, 14221] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksbergets V och N sluttning (14E 1e , [67551, 14231] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m S vändplanen vid Leksbergstorpet (14E 1e , [6755670, 1422590] ), mossrik barrskog, 1982 (Göran Thor)
Effartjärnen, S om (artp.), (14E 2a , [6763323, 1403746] ), barrskog med lövinslag, 2010 (Henrik Weibull)
Östra Äsenberget (artp.), (14E 2c , [6764366, 1412114] ), barrnaturskog / skogliga småvatten, 2004 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Oxbäcken (artp.), (14E 2e , [6764235, 1422212] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
Mellan-Selbäck (artp.), (14E 2e , [6764364, 1424436] ), 5 dm² , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knasmossberget (artp.), (14E 3b , [6766337, 1408937] ), barrskog, 2010 (Henrik Weibull)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766270, 1426490] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Hemus (artp.), (14E 3f , [6766487, 1429414] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (14E 3h , [6765780, 1437040] ), tallskog, 12 ex , 2010 (SJo)
Filibergs nordsluttning (14E 4b , [6774360, 1406908] ), fuktig granskog, spridd på flera ställen , 2011 (LBr)
Söderberget (14E 4d , [67741, 14164] ), ~refl~ ,granskog i brant, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), 2015 (Thomas Westin)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ), tallhed, 15 , 2008 (HLe)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ), barrskog, riklig , 2011 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ), myrholme, spridd , 2017 (LBr)
Åsmyren, 300 m SE (artp.), (14E 5c , [6775533, 1414128] ), granskog, 2009 (Ralf Lundmark)
Rädbjörkaravinen (artp.), (14E 7f , [6785334, 1429348] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen, nordsluttningen söder om Dyverån (artp.), (15E 1d , [6809389, 1418918] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.), (15E 1e , [6809046, 1422146] ), gammal gran-naturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.), (15E 1e , [6809122, 1422013] ), gammal gran-naturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Dyverdalen (artp.), (15E 1e , [6809244, 1421969] ), gammal gran-naturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Rodklitt (artp.), (14E 7e , [6785312, 1421045] ), bergbrant / rasbrant, 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Rädån S (artp.), (14E 7f , [6785812, 1429152] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Ö VÅMÅN (14E8d04) (artp.), (14E 8d , [6791090, 1419701] ), 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Objekt Nr 07:1 (områdesmittpunkt) (obsd.), (14E 9d , [6796317, 1417087] ), 2000 (Henrik Liliedahl)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Bötåberg (artp.), (13E 7a , [6736344, 1400394] ), 4 plantor/tuvor , 1998 (Håkan Lernefalk)
Djupgrav Vimo (artp.), (13E 9d , [6746802, 1417403] ), 2008 (Uno Skog)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6752037, 1395262] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Söder Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6763332, 1387772] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771404, 1391403] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Skavholarna (artp.), (14D 4i , [6773279, 1394398] ), 1996 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Nära Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med källdråg, Spridd , 2019 (LBr)
Norr Oxeråsen (artp.), (14D 4j , [6774901, 1399240] ), 30 , 2016 (Andreas Marklund, Johan Moberg, Lars Gerre, Linnea Hedman, Lars-Erik Nilsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6776965, 1382615] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777073, 1382833] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777075, 1382670] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
N Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777090, 1382810] ), 4 , 2016 (Andreas Marklund, m.fl.)
Mångsbodarna NO. om (artp.), (14D 5g , [6777129, 1382705] ), noterad , 2016 (Mattias Ahlstedt, m.fl.)
Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 7 (artp.), (14D 5g , [6777180, 1382805] ), 22 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777190, 1382403] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna nr 21 (artp.), (14D 5g , [6777377, 1382703] ), 25 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 19 (artp.), (14D 5g , [6777398, 1382641] ), 38 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna nr 20 (artp.), (14D 5g , [6777410, 1382660] ), 300 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778082, 1381706] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778340, 1381640] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778357, 1381647] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778361, 1381627] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Jonny Daborg, David Tverling, m.fl.)
Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777151, 1388972] ), gammal barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), rik granskog, 1 dm2 , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Söder Vasselbodarna-Orrloksvägen (artp.), (14D 6h , [6780850, 1388824] ), 1 , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Härbröstet Väster Dysberg (artp.), (14D 6i , [6782145, 1394068] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tangeråstjärn (artp.), (14D 8j , [6792163, 1398260] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ), igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog, 1981 (SSv)
barrnaturskog på Blyberget (artp.), (14E 6c , [6784080, 1412082] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, sparsam , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Lokbodarna (artp.), (14E 7c , [6787061, 1411133] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795100, 1413220] ), skogsstig, 2015 (JJa)
Mellanberg, SV om (artp.), (15D 2h , [6810808, 1389954] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [6815590, 1383780] ), rikdråg i barrskog, en mindre fläck , 2013 (LBr)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815598, 1384037] ), noterad västra sidan, granskog , 2020 (Lennart Sundh)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817802, 1389729] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Navarnäsberget (artp.), (15D 3j , [6818520, 1399167] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström, Fredrik Jonsson)
Ribbåsravinen (artp.), (15E 0b , [6802351, 1405899] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
norr Älvdalen (artp.), (15E 3a , [6816153, 1403811] ), över 50 blomstänglar , 2015 (Anders Malmsten)
Skrikberg (artp.), (15E 3a , [6817341, 1404368] ), noterad , 2018 (Andreas Öster)
Totnäs S, (artp.), (15E 3a , [6819068, 1403391] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs S, (artp.), (15E 3a , [6819145, 1403386] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs S2 (artp.), (15E 4a , [6820100, 1403162] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs S2 (artp.), (15E 4a , [6820116, 1403220] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs E, (artp.), (15E 4a , [6820393, 1403048] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs E, (artp.), (15E 4a , [6821108, 1403396] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Totnäs E, (artp.), (15E 4a , [6821121, 1403426] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
HAMRA

Tallsjöbäcken (artp.), (15E 4j , [6822793, 1447962] ), naturlig skogsbäck / liten sprickdal i fasta berget, 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Kvarnberget (artp.), (15E 6j , [6832190, 1449114] ), noterad , 2019 (Jenny Andersson)
Orsa finnmark (artp.), (15E 7h , [6839618, 1439727] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Ö Stenslåsjön (artp.), (15F 5c , [6825148, 1462839] ), barrnaturskog /, 2005 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Örnberget (artp.), (15F 6a , [6830081, 1451348] ), noterad , 2019 (Jenny Andersson)
Örnberget (artp.), (15F 6a , [6831555, 1450491] ), noterad , 2019 (Jenny Andersson)
Svartåns sydsida 500 m S om Muslickbergets topp (artp.), (15F 9a , [6847691, 1452048] ), senvuxen granskog, 2007 (Magnus Andersson)
Näverheden, Sjöändan (artp.), (16E 0h , [6850410, 1438600] ), 30 , 2011 (Michael Johansson)
Hamra NP (artp.), (16E 0i , [6850390, 1444520] ), 2005 (Lars Erik Norbäck)
Hamra nationalpark (artp.), (16E 0i , [6850511, 1444829] ), barrblandskog, 2010 (Kjell Store)
Hamra nationalpark (artp.), (16E 0i , [6850542, 1444898] ), barrblandskog, 2010 (Kjell Store)
Hamra NP: Gamla parken (artp.), (16E 0i , [6850585, 1444697] ), 2012 (Andreas Garpebring)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älgtjärnshöjden, Stora Kroktjärnen (artp.), (12E 1g , [6655549, 1431663] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.), (12E 2d , [6662645, 1415299] ), lågört granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.), (12E 2d , [6662666, 1415269] ), moss-lågört granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.), (12E 2d , [6662947, 1415225] ), på stenblock och på marken i mossig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tjåken (artp.), (12E 2d , [6662972, 1415202] ), mossig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingsberget (artp.), (12E 2g , [6661370, 1431677] ), 2015 (Anders Malmsten)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661515, 1431032] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661515, 1431032] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661557, 1431141] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661558, 1431258] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661613, 1431002] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661741, 1430924] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661741, 1430924] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661745, 1430946] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gällingbergen (artp.), (12E 2g , [6661745, 1430946] ), mossig mark i blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667770, 1417034] ), mossig blandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
NB öst Lisjön (artp.), (12E 3d , [6667860, 1417134] ), 1 m² , 2019 (Fredrik Enoksson)
Kullerbergen (artp.), (12E 4d , [6673488, 1416212] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Kullerberget , 450 m NV Kvarntlärnarna (12E 4d , [6673488, 1416212] ), skogsmark , natura 2000, 2008 (Ville Pokela)
Kullerbergen (artp.), (12E 4d , [6674789, 1416473] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
L.Kullerberget (12E 4d , [6674789, 1416473] ), skogsmark , natura 2000, 2008 (Ville Pokela)
Äckusberget (artp.), (12E 4g , [6670330, 1430798] ), blandbarrskog, 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Äckusberget (artp.), (12E 4g , [6670650, 1430960] ), 2014 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.), (12E 5g , [6676679, 1431191] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget (artp.), (12E 5g , [6676682, 1431180] ), mossigt stenblock i granskog i sluttning, 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.), (12E 5g , [6676744, 1430905] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ryberget-Torrakberget nordsluttning (artp.), (12E 5g , [6676953, 1430531] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.), (12E 5g , [6677270, 1433273] ), mossigt stenblock i gammal granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån (artp.), (12E 5g , [6677822, 1433196] ), gammal blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rågångshöjden (artp.), (12E 6c , [6681871, 1414784] ), mossig sådd ogallrad skiktad blockig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Kanraberget (artp.), (12E 6d , [6680206, 1419359] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Lejberget (artp.), (12E 6d , [6680433, 1419361] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
FLODA

Svartboslogen NB (artp.), (12E 8h , [6690454, 1439530] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Svartboslogen NB (artp.), (12E 8h , [6690554, 1439337] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Svartboslogen NB (artp.), (12E 8h , [6690570, 1439694] ), 60 stjälkar/strån/skott , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Orsens sydspets (artp.), (12E 8h , [6692916, 1438375] ), noterad , 2020 (Jenny Andersson)
Omr. 42 C Orsen (artp.), (12E 9h , [6695426, 1437422] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695524, 1437239] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695728, 1437143] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Omr. 42 C Orsen (artp.), (12E 9h , [6696006, 1437450] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6701131, 1441363] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Bladtjärnmyran (13E 0j , [6701240, 1445340] ), skogsmark, rikligt på många lokaler , 2011 (IPt)
Ö Fänån (artp.), (13E 1h , [6707470, 1436379] ), barrskog /, 1999 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Kläberget Östra branten (artp.), (13E 2g , [6714616, 1433842] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
900m NO Syrholen (artp.), (13E 2j , [6711606, 1446026] ), 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711863, 1445971] ), fl , 2015 (Bengt Oldhammer)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6713866, 1447073] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714013, 1447043] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714019, 1447161] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714036, 1447032] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714067, 1447148] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714087, 1447088] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714148, 1447087] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714245, 1447075] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714250, 1446999] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714254, 1447080] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714269, 1447082] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714489, 1447013] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714510, 1447085] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Mellan Nastutjärnen och vägen (artp.), (13E 3i , [6715607, 1442154] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NÅS

Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688410, 1433280] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688430, 1433370] ), barrskog, mossig, fuktig, 35 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688440, 1433300] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688440, 1433320] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688450, 1433270] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688460, 1433280] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688470, 1433260] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688470, 1433320] ), barrskog, mossig, fuktig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruvskogen, NO om Stora Håven (artp.), (12E 7g , [6688480, 1433220] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Tjärnbergets N-sida (12E 9e , [66979, 14200] ), örtrikt fuktdråg i granskog,invid ett jätteflyttblock, 1990 (JEd & LBr)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704653, 1422293] ), 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704656, 1422805] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704685, 1422203] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704701, 1422333] ), 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704711, 1422755] ), rikligt 5 m2, ingen blomställning, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704711, 1422755] ), rikligt m bladrosetter ingen överblommad blomstängel., noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704747, 1422822] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704748, 1422377] ), 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704759, 1422784] ), en m2, ingen blomstängel än heller,, noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704775, 1422462] ), 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704799, 1422750] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704816, 1422809] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704829, 1422810] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostberget NR, svacka (artp.), (13E 0e , [6704847, 1422095] ), 1 m² , 2019 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704877, 1422848] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704880, 1422768] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704884, 1422808] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704936, 1422211] ), 2010 (Toni Berglund)
Rostbergets naturreservat (artp.), (13E 0e , [6704954, 1422817] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergets norra fot (artp.), (13E 1e , [6706389, 1422692] ), 1 m² , 2019 (Anders Lindholm)
Kusmyran (artp.), (13E 1f , [6706158, 1429558] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Vid n Ångtjärnen, 7 km NNO Nås k:a (13E 2g , [6711, 1431] ), 1990 (BEh)
Abborrtjärnbackarna, Vansbro kommun (artp.), (13E 2g , [6711441, 1432599] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Abborrtjärnbackarna, Vansbro kommun (artp.), (13E 2g , [6711600, 1432017] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Nåskilen (artp.), (13E 2g , [6714265, 1430965] ), 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
JÄRNA

avverkningsplanerad barrnaturskog på Högberget (artp.), (12E 8c , [6690473, 1413677] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
avverkningsplanerad barrnaturskog på Högberget (artp.), (12E 8c , [6691768, 1413831] ), 2012 (Sebastian Kirppu)
Korpnäsbackor (artp.), (13E 0c , [6700656, 1412605] ), 70 stjälkar/strån/skott , 2018 (Anders Lindholm)
Eldforsen bondskog 500 m SV Götvallen (artp.), (13E 0c , [6701684, 1413182] ), 36 stjälkar/strån/skott , 2015 (Anders Lindholm)
Ca 300 m Ö Öradtjärn (13E 0c , [6701914, 1414643] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Eldforsen 2,5 km N (artp.), (13E 1c , [6705353, 1413748] ), 3 plantor/tuvor , 1998 (Håkan Lernefalk)
Hästingsflotten (13E 1d , ), barrskog av torr-frisk ristyp, frekvens , 1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ), barrskog av torr-frisk ristyp, frekvens , 1987 (LBr)
Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Lernefalk)
Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), tallskog, 8 blommande , 2011 (Håkan Lernefalk)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,tallskog, 2001 (HLe)
Igeltjärnen S (artp.), (13E 2d , [6712546, 1415736] ), 1 plantor/tuvor , 1992 (Håkan Lernefalk)
Götholn, Morn (artp.), (13E 2d , [6714510, 1419300] ), noterad , 2019 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714532, 1419257] ), endast 2 bladrosetter, 2 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714538, 1419278] ), 50 dm² , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714541, 1419248] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714544, 1419281] ), 100 dm² , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714545, 1419292] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714547, 1419241] ), 5 dm² , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714552, 1419279] ), 20 dm² , 2020 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714554, 1419248] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Ca 300 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717643, 1409116] ), ~refl~ ,granskog, 4 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Snögåstjärn 380 m S. (artp.), (13E 3c , [6718845, 1414731] ), barrskog /, 2003 ((sks), Yngve Perjons)
Gulltjärnen 300 m S (artp.), (13E 3c , [6719170, 1413560] ), blåbärsgranskog, 10 plantor , 2007 (HLe)
Äbbtjärmberget NV (artp.), (13E 4a , [6721334, 1404286] ), 5 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mellan andra och tredje stugan vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723382, 1408710] ), frisk granskog, 9 , 2006 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723435, 1408834] ), 9 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Mantjärn (artp.), (13E 4c , [6720838, 1414512] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724770, 1411210] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724794, 1411567] ), grandominerad rasbrant, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724835, 1411562] ), grandominerad rasbrant, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724837, 1411607] ), grandominerad rasbrant, 2010 (Bo Karlsson)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerbergets Ö-sluttning (13E 4d , [67233, 14160] ), barrskog i mossa, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723706, 1416148] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723713, 1416150] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723873, 1416326] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723905, 1416213] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723910, 1416185] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723934, 1416330] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6723936, 1416330] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6724011, 1415832] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721510, 1425125] ), 46 plantor/tuvor , 2015 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,Gäddån (13E 5b , [67271, 14075] ), mossig bäckravin, 3 ex. , 1988 (HLe & UGn)
Högberget, biotopskyddsområde O om väg 26 (artp.), (13E 5b , [6729431, 1408452] ), blåbärsbarrskog bergsbrant, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
St. Gnupen SO-sluttning (13E 5c , [67250, 14110] ), tallhed med hällar, spridd , 1990 (HLe & ULe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725070, 1411530] ), sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Stora Gnupen (artp.), (13E 5c , [6725632, 1411428] ), blåbärsbarrskog gränsen mellan hällmark och sluttningen, 1 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Stora Gnupen (artp.), (13E 5c , [6725719, 1411488] ), lingontallskog brant blockig sluttning med klippor, 1 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Stora Gnupen (artp.), (13E 5c , [6725871, 1411474] ), blåbärsbarrskog brant blockig sluttning med klippor, 1 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Fisklösen 800 m SV (artp.), (13E 5d , [6726741, 1416512] ), barrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Kringelrisåsen, Vansbro kommun (artp.), (13E 5d , [6728298, 1416391] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
300 m SO Kringelrisåsen (13E 5d , [6728298, 1416391] ), skogsmark , avverkning, 2009 (Sebastian Kirppu)
Flatenbergs-Götjärnen 730 mV (artp.), (13E 5e , [6726154, 1420483] ), barrskog /, 2004 ((sks), Yngve Perjons)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.), (13E 6e , [6731088, 1421197] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
ÄPPELBO

Ö Ö Vällbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697606, 1399019] ), 30 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), 20 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vid bäcken från Västbergsvallen (12D 9j , [6699830, 1398450] ), äldre barrblandskog, 10 ex , 1996 (LBr)
Bosarflötten (artp.), (13D 0j , [6701437, 1398655] ), 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
Sultentjärnen 75 m S (13E 2a , [6712410, 1402130] ), blåbärsgranskog, 12 stänglar och ca 50 plantor , 2013 (HLe)
Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715694, 1401811] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget S (artp.), (13E 3a , [6716174, 1401793] ), 20 plantor/tuvor , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Nyckelbiotop Nr 23/B3-3/252 (områdesmittpunkt) (obsd.), (12D 9h , [6698419, 1387079] ), 1994 (okänd)
Nyckelbiotop Nr 23/B3-3/175 (områdesmittpunkt) (obsd.), (13D 0h , [6701728, 1387779] ), 1994 (okänd)
Strax väste om Åtjärnen (13D 1i , [67082, 13929] ), gles barrskog, hundratals , 2011 (MNo)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67082, 13929] ), gammal tallskog, 1000-tals , 2012 (MNo)
NÖ. Getporsmyran (artp.), (13D 1i , [6708211, 1390206] ), gransumpskog / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708754, 1393135] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708755, 1393136] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708796, 1393117] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708796, 1393118] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708969, 1392713] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708970, 1392713] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708973, 1392657] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708973, 1392657] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392712] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392713] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709304, 1392937] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709305, 1392938] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709477, 1392639] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709477, 1392639] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Bodden (13D 2g , [6714150, 1383295] ), uppe på en stor sten, 50 ex. , 2011 (MNo)
Lortmyren NO om (artp.), (13D 3d , [6717368, 1368225] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, c:a 50 ex , 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6720930, 1390730] ), skog, c:a 10 ex , 2011 (MNo)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721270, 1390480] ), skogsmark, 85 , 2011 (MNo)
V Lidbäcken (artp.), (13D 4j , [6724980, 1395159] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
V Lidbäcken (artp.), (13D 5j , [6725071, 1395190] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Tyngeberget (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig skog, rikligt , 2009 (MNo)
Tyngeberget (artp.), (13D 6i , [6733576, 1394607] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Storknösen (artp.), (13D 7c , [6738071, 1362002] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739441, 1388954] ), barrskog / gransumpskog, 2003 ((sks), Christina Enfjäll)
Fagerbäcken (artp.), (13D 7h , [6739488, 1388295] ), gransumpskog / barrskog, 1998 ((sks), Christina Enfjäll)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, 2006 (LFn)
SV Lännviken (13D 7i , [6739515, 1392806] ), frodig gammelskog, rikligt , 2013 (MNo)
Lännviken (artp.), (13D 7i , [6739563, 1392769] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391330] ), frisk granskog, rikligt , 2009 (BGM)
Bötåberget (13D 7j , [67384, 13985] ), fuktstråk i granskaog, 1994 (MNo)
Lissbumyran, strax V om (artp.), (13D 8f , [6743205, 1377473] ), sumpskog, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740186, 1391463] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, 2 m² , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (13D 8i , [67404, 13916] ), frodig granskog, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vissberget (13D 9i , [6746180, 1392520] ), granskog, 2019 (MNo)
Norbergsvallen (artp.), (13D 9i , [6749077, 1392551] ), barrnaturskog /, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Svanlundheden (artp.), (13D 9j , [6746890, 1398803] ), 35 stjälkar/strån/skott , 2016 (Bo Karlsson)
Skog vid väg (artp.), (13D 9j , [6746914, 1395853] ), noterad , 2016 (Amanda Tas)
Lybergsgnupen (14D 0g , [6750843, 1384967] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6750843, 1384967] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Lybergsgnupen (artp.), (14D 0h , [6750845, 1385015] ), noterad , 2007 (Ville Pokela)
Lybergsgnupen (14D 0h , [6750845, 1385015] ), skogsmark , naturreservat, 2007 (Ville Pokela)
V Stor-häsjan (artp.), (14D 0i , [6751129, 1394835] ), noterad , 2016 (per-erik mukka)
Åsberget (artp.), (14D 0i , [6751471, 1394431] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6750952, 1395261] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751052, 1395373] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751069, 1395365] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751122, 1395373] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751128, 1395357] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751143, 1395344] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751155, 1395356] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Johan Moberg, Varg Vilén)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751168, 1395338] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751181, 1395388] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Ellinor Delin)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751269, 1395182] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751301, 1395118] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
LIMA

Torskallkölen (artp.), (13D 8b , [6742525, 1358137] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Gärdån (13D 9f , [6747900, 1375700] ), måttligt , 2003 (Henrik Liliendahl)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773698, 1332666] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6773855, 1332603] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774635, 1333190] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774663, 1332926] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774699, 1332031] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774777, 1332060] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Bocktjärnmyran (artp.), (14C 4g , [6774935, 1332171] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Lill-Närfjället, sluttning S (artp.), (14C 7i , [6788470, 1344780] ), granskog, 30 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Räckeklitten (artp.), (14D 0a , [6752464, 1352834] ), 2008 (Viktor Säfve, * Naturskyddare)
Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Flybäcken (artp.), (14D 1b , [6759109, 1359304] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757080, 1369030] ), granskog, mossig, 500 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hässmyran Söder (artp.), (14D 1e , [6757449, 1373564] ), barrskog /, 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Tandsjöåsen (artp.), (14D 1f , [6757109, 1379708] ), 2009 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764716, 1365298] ), i granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, enstaka , 2010 (BGM)
Mattsåsen (nyckelbiotop) (artp.), (14D 3e , [6768291, 1374385] ), äldre granskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
TRANSTRAND

Skärfjället (artp.), (14C 8i , [6793008, 1342606] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Skärfjället (artp.), (14C 8i , [6793068, 1342350] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Skärfjället, NV sluttning (artp.), (14C 8i , [6793450, 1342160] ), barrskog, mossig, 560 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället, NV sluttning (artp.), (14C 8i , [6793460, 1342180] ), barrskog, mossig, 1000 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Stöten (artp.), (14C 9j , [6799633, 1345670] ), lågörtgranskog, 1 m² , 2020 (Janolof Hermansson)
Norra Transtrandsfjällens NR, Stöten (artp.), (14C 9j , [6799658, 1346099] ), lågörtgranskog, 1 m² , 2020 (Janolof Hermansson)
Södra Trånggrav Horrmundberget (artp.), (14D 3d , [6769313, 1367866] ), 2008 (Uno Skog)
Sälen (artp.), (14D 7a , [6788931, 1350514] ), noterad , 2018 (Mathias Molau)
Gusjösätern, V om (artp.), (14D 7a , [6788970, 1351060] ), vägslänt, hävdad, fjälldal, vid tallskog, 5 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [6792470, 1361380] ), örtrik granskog, rikliig , 2001 (LBr)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352150] ), granskog, mossig, 150 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), fuktig granskog strax ovan, spridd , 2008 (LBr)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795415, 1363571] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hammarskaftet (artp.), (14D 9c , [6798440, 1362408] ), bergbrant /, 2006 ((sks), Henrik Liliedahl)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Hammarskaftet, Ö branten (artp.), (14D 9c , [6799049, 1362768] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800743, 1356752] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hornåsen (15D 0c , [6801400, 1360800] ), 2003 (Henrik Liliendahl)
Horrmundsåsen (15D 1b , [6806400, 1357800] ), rikligt , 2003 (Henrik Liliendahl)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Blekvasselåsen (artp.), (15C 7i , [6839687, 1342629] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Sydväst Grönsåsen, utmed Fulan (artp.), (15C 7j , [6836202, 1345585] ), noterad , 2016 (Helena Björnström, Sebastian Kirppu)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836610, 1346300] ), diabasbrant i granskog, stor fläck , 2013 (LBr)
Nördre Trollsjön (artp.), (15C 8h , [6844683, 1337699] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Toxåsen (artp.), (15C 9g , [6849865, 1332286] ), 2004 (Rolf Lundqvist, Johan Nitare)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849130, 1343930] ), barrnaturskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849226, 1343928] ), granskog, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849226, 1343928] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849252, 1343915] ), granskog, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849252, 1343915] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849288, 1343862] ), granskog, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849288, 1343862] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Siksjöberget (artp.), (15C 9j , [6849097, 1346016] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819820, 1362400] ), gransumpskog vid källbäck, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819837, 1362458] ), gransumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Gubbloken (artp.), (15D 5a , [6826097, 1351473] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Sildret-Vålhån (artp.), (15D 5a , [6829480, 1353189] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Skäråsen (artp.), (15D 5b , [6826696, 1356498] ), 2003 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Skäråsen (artp.), (15D 5b , [6827822, 1356348] ), 2003 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837750, 1355860] ), tallskog med örtrika fläckar och en, några ex , 2015 (LBr)
Ugguåsen (artp.), (15D 7b , [6838777, 1355182] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
1,2 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13659] ), örtrik granskog, rikdråg, rikligt inom en fläck , 2002 (LBr)
Stormyrvallen (artp.), (15D 8a , [6842624, 1350162] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), mossgranskog nedom branten, 1989 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
IDRE

Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), mossig granskog i brant, riklig , 1995 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (mot Söräng) (16C 2c , [68633, 13113] ), örtrik granskog, enst! , 1988 (LNo & JEd)
Karmoråsen (16C 2f , [6861500, 1327030] ), granskog vid liten tjärn, 1 fertilt ex , 2020 (LBr)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ), granurskog längs en bäck, 2006 (LDe)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6863750, 1327343] ), örtrik granskog, m2 , 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6863750, 1327343] ), 1 m2 , 2011 (Janolof Hermansson)
Ca 1 km SO, S.Tranuberget (16C 2f , [68643, 13256] ), mossklätt block i granskogsbäck, enst! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
N.Tranubergets N-sida (16C 3f , [68663, 13252] ), på block i gransluttning, enst! , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), blåbärsgranskog i örtrikt berg, enst! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ), blåbärsgranskog, enst! , 1988 (DABS)
bäck S om Hamrarna (artp.), (16C 5e , [6876068, 1322110] ), 2011 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
bäck S om Hamrarna (artp.), (16C 5e , [6876070, 1322112] ), örtrik luckig granskog, 2011 (Dan BroströmJanolof Hermansson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora