Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr skogsmark, allmän , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ), skogbilväg ,upplagsplats, 2011 (IPt & SJa)
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ballsberget väg (artp.), (13G 1f , [6705386, 1525247] ), 2013 (Magnus Stenmark)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683891, 1492953] ), vändplan, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.), (12F 6j , [6681380, 1495586] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessan (12F 7j , [6685576, 1497341] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692230, 1497778] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [6695020, 1489550] ), bruksvägkant, 2011 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Långalen (artp.), (12F 6g , [6681280, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), skogsmark, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6688117, 1483613] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6688117, 1483613] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [6692430, 1471350] ), vägkant liten skogsväg, 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Väg mot Asplunds fäb (13F 0d , [6702812, 1468546] ), vägkant, 2020 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2019 (Gunnar Bäck)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
Rullberget (13F 4e , [6722199, 1473477] ), vägkanter, 2014 (SNy)
VIKA

Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721770, 1476073] ), vägkant, 2020 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
Öster omTundammen (13F 4f , [6724352, 1477309] ), vägkant, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ), längs vägen, 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ), vägdike, 2019 (SNy)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), slåttrad del av gräsmatta, 2013 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506960] ), ängsmark, 2008 (JWk)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ), vägkant, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ), ~refl~ ,vägkant, 2008 (NGu)
Herrgårdsberget öster om (artp.), (14G 0d , [6754228, 1517553] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, mager torr fäbohed, 2001 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjövägen, vid bommen (artp.), (14G 2d , [6760272, 1516677] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Björkboda (artp.), (13F 9i , [6745910, 1493080] ), barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ), vägkant, 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Slogfallet (artp.), (12F 0g , [6650520, 1480613] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, 2012 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten skogsvägkant, spridd , 1987 (HWk)
Stora Stenen, SÖ (artp.), (12F 3e , [6665238, 1470911] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677067, 1486898] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Trehörningen, vägkanter (artp.), (12F 6e , [6683343, 1470284] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
LUDVIKA

Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ), gammal vall samt vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698978, 1450131] ), skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701111, 1453446] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14574] ), skogsglänta, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, rikligt , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706079, 1465515] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ), gammal körväg genom blandskog, 2016 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
N om Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456390] ), skogsväg, 2017 (IPt)
500 m S om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461970] ), skogsbilväg, t.rikligt , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14638] ), våt ängsmark i bäckravin, spridd , 2003 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710492, 1465399] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714098, 1467683] ), vägkant, 2011 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), grässlänt, 2011 (IPt)
Skinnarmyran (13F 3a , [6716173, 1453077] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719701, 1457803] ), åker, 2014 (IPt)
Djurås järnvägsstation (artp.), (13F 3c , [6716051, 1463419] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719300, 1466540] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723490, 1457540] ), tomtmark, upplag, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusiga slänter i avslutad grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ), skogstig, 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [67404, 14815] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ), vändplan för skogsbilväg, 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746897, 1487073] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ), vägkant, 2008 (DABS)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739741, 1451206] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739276, 1464368] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739402, 1464183] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ), hagmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttkvanrsån (artp.), (13F 7e , [6736262, 1470716] ), längs skogsbilväg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), gräsmark, allmän , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Vidablick O (artp.), (13F 9c , [6749927, 1463718] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Vädertupp (artp.), (14F 0h , [6751040, 1489757] ), 2013 (Bengt Westman)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0h , [6751059, 1489972] ), grusväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Jonssvedsstugorna, 700 m O om (artp.), (14F 1h , [6755910, 1487880] ), ung tallskog, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Prästbodtjärnen, 450 m NV om (artp.), (14F 1h , [6756544, 1487617] ), grusig vändplan, noterad , 2017 (Hans Rydberg)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), skogsbilväg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knollbodsberget (14F 2a , [67626, 14521] ), vägren på skogsbilväg, flertal , 2013 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ), vägren, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
V om Buskan (14F 3f , [67685, 14758] ), avlägg, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
1 km s Brandstjärn (14F 4e , [6772850, 1472850] ), avlägg, flertal , 2018 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ), ängsmark, 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
Blidberget (14F 5f , [67759, 14765] ), vägren, kalkmakadam, enstaka , 2012 (GHa)
400 m S Berglömming (14F 5f , [6776510, 1476600] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ), ~refl~ ,vägren, tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
400 m V Pusshålstjårnen (14F 5h , [67786, 14894] ), vägkant, enstaka , 2007 (DABS)
Oremyren (14F 5h , [6779520, 1485960] ), mitt i vägen, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Ca 1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764050, 1465140] ), dike vid vändplan, rikligt , 2012 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ), ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [6772750, 1471180] ), ~refl~ ,vägren, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Vändplanen på Blåbergsåsvägen (14F 4g , [6773750, 1484910] ), ~refl~ ,vändplan, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
1 Km S Svinberget (14F 6g , [67800, 14843] ), Vägren/dike, tiotals , 2008 (GHa)
ORE

Norr om Jälltjärn (14F 4c , [67745, 14645] ), vägslänt, enstaka , 2017 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [6775790, 1464210] ), vägkant, flertal , 2017 (GHa)
500 m norr om Långtjärn (14F 5e , [67766, 14736] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Ulvasmyren (14F 6f , [67815, 14794] ), ~refl~ ,grässvål i gammalt avlägg, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781750, 1480210] ), vägren, flertal , 2014 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67818, 14823] ), vägren, rikligt , 2014 (GHa)
Järpmyren (14F 6g , [67823, 14809] ), vägren, rikligt , 2014 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [6784750, 1480670] ), vägren, tiotals , 2013 (GHa)
Storberget (14F 7f , [67862, 14783] ), vägren, flertal , 2017 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67926, 14619] ), vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ), ~refl~ ,vägren, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ), vägkant, flertal , 2017 (GHa)
Råmåsjöberget (15F 0d , [68018, 14670] ), ~refl~ ,gammalt avlägg, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Liten tjärn 400 m NV Råmåsjön (15F 0d , [68043, 14655] ), strandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
500 m SO Lorttjärnarna (15F 0e , [68001, 14704] ), ~refl~ ,vändplan/avlägg, enstaka , 2008 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68064, 14764] ), körspår i gles barrskog, enstaka , 2016 (GHa)
Spjutmyraberget (15F 2e , [68128, 14720] ), vägren/avlägg, enstaka , 2011 (GHa)
Håven (15F 4d , [68229, 14654] ), vägren, flertal , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), körväg, flertal , 2014 (GHa)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ), diken/vägrenar vid gammal kojplats, rikligt , 2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ), traktorväg, tiotals , 2009 (GHa)
Ämmeråsen, Kråkrödningen (14F 5b , [67777, 14575] ), vägkant, enstaka , 2017 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Granåvägen/Rämyränget (14F 6a , [67837, 14541] ), vägrenar, spridd längs hela vägen , 2011 (GHa)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6807316, 1447049] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Rovenlann åt V (15E 3f , [6815150, 1427940] ), vägslänter och hygge, spridd , 2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
Laxsjön åt Ö (15E 5f , [6827870, 1427040] ), vägkanter, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Dyppeltjärnarna ca 500 m SV (13E 6c , [6731260, 1410320] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.), (13E 9g , [6747289, 1434555] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter samt öppen skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781302, 1422760] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Vattumyren (artp.), (13E 7a , [6739707, 1404692] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Potatisholmen SV (artp.), (13E 9b , [6748042, 1407475] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Tiberget S. Ängesgravsklikten. (artp.), (14D 3i , [6769221, 1391566] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Tobias Hammarberg, David Hammarberg)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Antecknad från de flesta besökta fäbodarna ( , ), ängskanter,lövbevuxna f.d. slåtter el.betesmarker, ofta fåtalig , 1987 (LBr)
Ålderberg (14D 4i , [6774140, 1391780] ), Ängsartad fuktsvacka längs basväg, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), fuktig skog runt bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vid telemast (artp.), (14D 5h , [6775889, 1389428] ), grusutfyllnad, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Skjutbana Ö om Ryssmyr (artp.), (14D 5j , [6778973, 1395749] ), grusplan, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), vändplan på grus, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785966, 1396297] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ), vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkanter vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldbergs fäbodar (artp.), (14E 6a , [6784485, 1401632] ), 1 , 2016 (Maja Wressel)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783851, 1409906] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rom (artp.), (15D 2i , [6813450, 1390950] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skarptäkt fäbod (15D 5j , [68290, 13972] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Risbergsheden, 1,8 km SO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6801971, 1403505] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Dritränn (artp.), (15E 6a , [6833186, 1402272] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
S Kompoberget (artp.), (12E 1g , [6659238, 1432835] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661938, 1425724] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
"N Laggen, Ö om; 250 m SSO Mörttjärnen" (artp.), (12E 3c , [6666870, 1412086] ), noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora Älgberget (artp.), (12E 3g , [6669957, 1433501] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Tyberget (artp.), (12E 4c , [6672420, 1412584] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusstig 700 m s om tyberget, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6671670, 1418160] ), grustag, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674875, 1424076] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Hökberget O (artp.), (12E 5c , [6676082, 1410907] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675063, 1433794] ), vägkant blandskog, 2016 (DABS)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ), äldre linda, bitvis mycket torr och utmagrad, 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446400] ), vägkant fäbodvall, 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6711322, 1448442] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen 300 m V (artp.), (12E 6c , [6683613, 1412295] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Moråsen vägskäl (artp.), (12E 7f , [6685448, 1425075] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ), ~refl~ ,vägkant/dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ), barrskog, 2016 (HLe)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Kroktorp S (artp.), (12E 8c , [6690406, 1411200] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Bergtjärnen (artp.), (12E 8c , [6693820, 1410300] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Vägkant, 2012 (HLe)
Stentjärnen N (artp.), (12E 8d , [6692061, 1415453] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen NV (artp.), (12E 9c , [6695436, 1410721] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen NV (artp.), (12E 9c , [6695436, 1410721] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån vägkorsning ca 600 m N Finnjälsen (12E 9c , [6696306, 1411088] ), vägkant, 2008 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ), vägkant, 2008 (HLe)
Tronsflotten N (13E 0b , [6703130, 1407870] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
Ca 200 m SV Näsvallen (13E 0c , [6702394, 1413708] ), ~refl~ ,åkerkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Årberget (artp.), (13E 0d , [6701523, 1415570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [6705290, 1418440] ), vägkant, 2016 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (HLe)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717953, 1403081] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ), ~refl~ ,väg, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ), ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723525, 1408859] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728090, 1408880] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Bäck vid vägkorsning ca 300 m NO Svantjärn (13E 5c , [6726285, 1412516] ), ~refl~ ,örtrik bäckstrand, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Brindoset (12E 6b , [6684870, 1405360] ), vägkant, rikligt , 2012 (IPt)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark i skogskanten, 2015 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.), (12D 9j , [6697115, 1395321] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Rämsberget (artp.), (12D 9j , [6697115, 1395321] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726464, 1396469] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
NO Lissbuberget (13D 5j , [6726667, 1396350] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Valldroån, ca 350 m N om (artp.), (13D 8d , [6740078, 1367804] ), grusvägkant, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), skogsmark, 5 ex , 1996 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67419, 13916] ), dikesren, 4 ex , 1998 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig i vägkanter ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727132, 1402045] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Grå-Larsknipen (artp.), (14C 3g , [6768885, 1334522] ), noterad , 2018 (Lars Salomon)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788180, 1348740] ), grusmark, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Tandådalen, St Tandån (artp.), (14C 7j , [6789850, 1349500] ), åstrand, skogså, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Skärskeppdalen (artp.), (14D 2e , [6764353, 1372920] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, enstaka , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794450, 1344980] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777630, 1362530] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fjällvägen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1363490] ), vägslänt, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), blandskog, 2012 (HLe)
Gruven, SV om (artp.), (14D 7a , [6786490, 1354220] ), vägslänt, hävdad, fjälldal, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gruven, Fjällvägen (artp.), (14D 7a , [6786710, 1353950] ), vägslänt, fjällnära skog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Sälens fjällkyrka (artp.), (14D 7b , [6785376, 1356008] ), vägkant, noterad , 2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Sälens fjällkyrka (artp.), (14D 7b , [6785376, 1356008] ), vägkant, noterad , 2018 (Eva Edelid, Hans-Åke Edelid)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785560, 1359490] ), fuktig slänt, 2008 (Håkan Gustafsson)
Ripstigen 16, 170 m S (artp.), (14D 7b , [6786361, 1357282] ), noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794140, 1353900] ), sänka i gles barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352410] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Syndan, Bengt-Jönsastugan (artp.), (14D 9a , [6797220, 1351580] ), strandäng, åkrök, grus, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810798, 1345654] ), stugområde, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Höljbrokölen SO om (artp.), (15D 2a , [6812879, 1351172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.), (15C 3j , [6819920, 1348221] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö med vägar och fuktdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830934, 1349806] ), 1 plantor/tuvor , 2004 (John Halvarsson)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ), vägren, tiotals , 2012 (GHa)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Fulufjällsgården. (artp.), (15C 8h , [6840940, 1337795] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ), vägkant och parkering, sparsam , 2010 (LBr)
Drevfjällens naturreservat (15C 9f , [68459, 13270] ), P-plats, 2014 (MNo)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Remvallen (artp.), (15D 6c , [6833721, 1362265] ), sätervall, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), vägkant och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), f.d. fäbodvall, t.rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ), örtrik torrbacke, tidigare bete, spridd , 2020 (LBr)
1 km O Skäråsen (16C 3e , [6869370, 1321860] ), frodigt vägdike och slänt, riklig , 2007 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873599, 1343435] ), noterad , 2020 (Ulf Persson)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873649, 1343457] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, Barbro Hellström, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
2 km O om Grövelvallen (16C 5g , [6876, 1331] ), nybruten vägkant, 1 ex , 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 6e , [6884918, 1320816] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Långfjället NR (artp.), (16C 7c , [6887983, 1313863] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
Hängbron över Grövlan mot Dyllen (16C 7d , [6887700, 1317580] ), älvstrand och äng, få , 2015 (LBr)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ), vägslänt, enstaka , 1990 (DABS)
Övre Storsätern vid Älgåvägen (16C 7d , [68890, 13172] ), vägkant, sparsamt , 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ), hedartad gräsmark intill gård, enstaka , 1990 (DABS)
Gundagssätern 500 m N om (16C 7h , [6887410, 1339950] ), gammal grustagsbotten, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.), (16C 8d , [6891699, 1317458] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6892737, 1317053] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8e , [6891422, 1322917] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
S om stängslet vid Stättan (16C 9d , [68951, 13165] ), fjällbjörkskog nära sjöstrand, 5-10 ex , 1999 (JPo)
Strömmen S-ut (16D 5a , [6878, 1351] ), grusplan, 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ), grusplan, 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), vägkanter, 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora