Gnaphalium supinum    Fjällnoppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, källbäck mm, spridd , 1996 (LBr)
Öresjön, 500 m norr. (artp.), (15C 7j , [6839831, 1347040] ), grusig parkeringsplats, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ), 1996 (DABS)
Lekåsen, Kungsleden intill fäboden (15C 9e , [6847, 1320] ), stig, ett litet bestånd , 1996 (TLj)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , [6851, 1306] ), fuktäng, enstaka , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6851260, 1307040] ), 1996 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, rikligt , 1994 (DABS)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ), sparsamt , 2001 (TLj)
Nipjället längs stigen upp mot Mulen (16C 5j , [6877020, 1345400] ), blockmark med insprängd gräshed, sparsam , 2018 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Stora Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68921, 13145] ), ravinslänter o klippor vid ån, t.rikligt , 1990 (DABS)
Blåkläppen, skrevan (artp.), (16C 8d , [6891178, 1319683] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Johannes Måsviken)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891211, 1319693] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Storvätteshognas ca 1 km SV om Santesonstjärn (16C 8e , [6893, 1324] ), klippor vid snölegor, riklig , 1990 (DABS)
Storvätteshogna ca 500 m NV tjärnen (16C 8e , [68944, 13242] ), bar jord vid snölega (ca 1100 m h), 1987 (JEd)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), rikt bäckdråg nedom snölega, 1987 (JEd)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället), (16C 9d , [68951, 13154] ), SO-exp. klippor, 1988 (JEd)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ), fjälläng, 2014 (MNo)
Norr om Storvätteshågna (artp.), (16C 9e , [6895637, 1324337] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Slugufjällets Ö-sluttning,fl! (17C 1e , [6905, 1324] ), översiln.mark,kalkfuktängar, 1987 (JEd)
Brattbäckvålens Ö-sida (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora