Glyceria maxima    Jättegröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, allmän efter Dalälven och dess sjösystem , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Näs bruk (artp.), (12G 4h , [6673266, 1537605] ), noterad , 2019 (Sven Hellqvist)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
St Flymossen 5 km NV Horndal (artp.), (12G 7f , [6689241, 1529647] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), strand, 2015 (DABS)
HEDEMORA

S om Grådö, Grådönäs (12G 5c , [66799, 15125] ), vik av älven, 100-tal , 1988 (HPe)
Ö om Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ), strandkant, riklig , 1988 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15117] ), strandäng, vanlig , 1989 (MDv)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683779, 1511719] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hällagrundet (12G 6c , [6684, 1512] ), fuktiga stränder o diken, spridd över hela Hällagrundet , 1988 (HPe)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ), älvstrand, enstaka , 1989 (MDv)
Myrar vid Håvran 3 km O Hedemora (artp.), (12G 6c , [6684867, 1512698] ), kärrkomplex/mad vid vattendrag, 1984 (Thomas Rafstedt)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
Myrar runt Trollbosjön 6 km NO Hedemora (artp.), (12G 7d , [6687845, 1515452] ), topogent kärr/mad vid sjö, 1984 (Thomas Rafstedt)
Trollbosjön (12G 7d , [66880, 15150] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
HUSBY

Fatburen vid utloppet (12G 8c , [66935, 15137] ), sjöstrand, 20-30 ex , 1989 (MDv)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ), strandkant, glest spridd , 1989 (MDv)
Klosters herrgård. (artp.), (12G 8d , [6694815, 1519638] ), markslag i strandkanten till en damm., 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster, Engelska parken (artp.), (12G 8d , [6694977, 1519634] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66987, 15092] ), älvstrand, stort bestånd , 1988 (MDv)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Aspans utlopp i Dalälven (12G 9c , [66962, 15114] ), älvstrand, spridd , 1990 (MDv)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Stjärnsund ("engelska parken") (13G 0e , [6701950, 1522370] ), stränder o sankmark, oerhört rikl. , 1988 (SJa)
Ängelsfors (13G 2d , [6714310, 1517690] ), sjöstrand, rikligt , 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Ljusterån (staden+ Norddalen) (DFl), (12F 8j , [6692, 1498] ), åkanter, riklig , 1988 (SJa)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694154, 1496246] ), 2014 (Lennart Iselius)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Långhag- Ljusterån vid älven (12F 9j , [6696, 1495] ), älvstrand, 1989 (JEd)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan vid ån, 2020 (SNy)
Grängshammars kyrka (12F 8g , [66937, 14832] ), vägkant o.v.ån, m.a , 1989 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ), åkant, sjöstrand, riklig , 1988 (SPe)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ), strand mot sjön Grängen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämen (12F 7e , [6687384, 1470812] ), vik i nordöst, 2020 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Atlasruta (13F 1f ), älvstränder, ymnig ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Atlasruta (13F 1g ), älvstränder, ymnig ,frekvens allm. , 1986 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs stranden, 1986 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), sank strand, riklig , 1996 (SBm)
Viksjön vid Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), sjöstrand, riklig , 1988 (RFr)
Vikasjön v. Strand (13F 1j , [6707, 1496] ), eutrofa stränder, 1988 (JEd)
Viksjön vid Kyrkbyn (13F 2j , [6710, 1495] ), sjöstrand, riklig , 1988 (RFr)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710696, 1495160] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ), kärrveg.i vägdik, 1990 (JEd)
Lönnemossa mot Ö (13F 3j , [6718, 1498] ), liten kärrpöl nära vägen, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 2000 (JJa & BCa)
Korsnäs v.ån (13F 3j , [67191, 14955] ), åstränder, 1988 (JEd)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strand, spridd , 2016 (LBr)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Ö Lunåbäckens utlopp i Öv.Klingen (13G 1a , [67079, 15017] ), strandkant, 5 ex. , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vassbo, S om Lilla Aspan, vid bron (artp.), (13F 2g , [6712197, 1484991] ), litet vattendrag, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Faxen Vassbo (13F 2h , [6712220, 1485060] ), välgödslad bäck, 2014 (MNo)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Främby viken (13F 3i , [6718, 1491] ), stränder, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Hälsinggården mot SO vid Runn (13F 3i , [6718, 1494] ), eutrof strand, 1988 (JEd)
Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718350, 1492814] ), sjöstrand, 2011 (Crister Albinsson)
Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718350, 1492814] ), sjöstrand, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Främby v.Runn, fl! (13F 3i , [6719, 1491] ), stränder, fl. o.rikl! , 1988 (JEd)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ), eutroft vägdike (n.Sundbornsån ,Mimulus-lokalen), t.rikl! , 1988 (JEd)
Rottnebyvägen, 250 m S Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719310, 1495346] ), dike, 2015 (Per Johansson)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Alvik N-ut (13F 5g , [6728, 1482] ), sumpmark vid åker, 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ), eutrofa dystränder, rikl. , 1988 (JEd)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Björsbobäcken, söder om bron (12F 0i , [66515, 14940] ), bäck, ett mindre bestånd , 1981 (RNo)
"Hyttån el. ""Halldammen"", nära järnvägen." (12F 1h , [6659, 1486] ), 1983 (RNo)
Årängen, öster om f.d.landsvägsbron (12F 1h , [66596, 14859] ), ute i viken, rikligt , 1983 (RNo)
Söräng, vik med trång mynning,sträcker mot norr (DFl 49), (12F 2h , [6661, 1487] ), ute i viken, stort bestånd , 1980 (RNo)
Västerby, nära nedlagda småskolan (12F 2h , [66626, 14858] ), fuktsänka, rikligt 1968- , 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hjortstjärnen, södra stranden (12F 3h , [66665, 14860] ), sjöstrand, ganska rikligt , 1980 (RNo)
Säven, sydöstra viken, SV om Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), sjöstrand, 1982 (RNo)
Larsboån nära utflödet i Säven (12F 3h , [6667, 1489] ), åstrand, 1982 (RNo)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), älvstrand, massvis , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14621] ), älvstrand, flera lokaler vid älven , 2001 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67138, 14618] ), älvstrand, spridd vid älven , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älvstrand, 2011 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), noterad , 2019 (Joachim Falck)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), älvstrand, 2014 (IPt)
V-dalälven , 500 m uppströms älvmötet (13F 3c , [6715060, 1462516] ), strand, 2011 (IPt)
Strandkant O Gråda kraftverk (artp.), (13F 4b , [6720912, 1457160] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), älvstrand, 2016 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [67353, 14569] ), nära vatten, 1 tätt bestånd , 1985 (MKp)
limsjön (artp.), (13F 7b , [6735435, 1456539] ), invasiv, kvävande allt annat , 2016 (Bengt Oldhammer)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754298, 1457635] ), strand, 2013 (BOr)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.), (14F 4i , [6771771, 1494312] ), noterad , 2018 (Michael Löfroth)
Dalstuga (artp.), (14F 4i , [6771783, 1494324] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Dalstuga (14F 4i , [6771784, 1494312] ), stenig strandkant, rikligt , 2013 (BOr)
ORSA

Orsasjön v.Ångbåtsudden (14E 5g , [6778, 1434] ), strand, 1988 (JEd)
Orsa campingen (artp.), (14E 5g , [6778990, 1434732] ), på stranden ner mot ångbåtsuddenhållet,, 3 gånger 3 meter , 1982 (Bengt Oldhammer)
Oreälvens utlopp i Orsasjön, fl! (äv. vid badet) (14E 5g , [6779, 1434] ), stränder (på sand), rikl o. spr! , 1986 (JEd)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.), (14E 5g , [6779286, 1434240] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa-Oreälven-campingen (artp.), (14E 5g , [6779286, 1434240] ), rikligt vid oreälvens utlopp på flera platser och längs stranden, 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget vid Enåns utlopp i Orsasjön (14E 5h , [6777380, 1435960] ), strandkärr, riklig , 2012 (LBr)
Kricksjön västra delen (artp.), (14E 5h , [6778348, 1435577] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Orsasjön v. Småbåtshamnen (14E 5h , [67785, 14354] ), sjöstrand, 1986 (JEd)
Oreälven v.Sandhed (DF 70), (14E 5h , [6779, 1435] ), eutrofa stränder, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Storån (artp.), (14E 5h , [6779383, 1435105] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Boggviken (artp.), (14E 5h , [6779666, 1435884] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Vik i Siljan på Solleröns Norra del (14E 1g , [6758671, 1434247] ), sjö, 2012 (BOr)
MORA

Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766139, 1432992] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Noretbron (artp.), (14E 3g , [6766443, 1433043] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Broåkern (artp.), (14E 3g , [6766586, 1433127] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67706, 14336] ), strnden på udden, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
HAMRA

Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854266, 1438434] ), sjö, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658690, 1428450] ), damm, 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Hagen (13E 1j , [6708490, 1447370] ), älvstrand, 2015 (IPt)
Hagen (artp.), (13E 1j , [6709062, 1446474] ), älvkant, 2003 (Bengt Oldhammer)
Dala-Floda Syrholen v.Flosjöns S-spets (13E 2j , [67109, 14453] ), blottad strand i viken, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
JÄRNA

Snöå golfklubb (artp.), (13E 2f , [6714637, 1425161] ), noterad , 2016 (Lennart Iselius)
TRANSTRAND

Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6812830, 1354304] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)

Dalarnes Flora