Glyceria lithuanica    Glesgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Kvarnbäckens ravin med artrik flora, några få tuvor 1937 (LOH.1938) * endast på bäckens sydsida (12G 3e , [66660, 15224] ), luckigt spridd längs ca 60 m, 1984 (RYN.1985b) * ca 15 tuvor , 1988 (CWa)
HUSBY

Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524680] ), sumpskog, översilad, ett 100-tal strån , 2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706720, 1524440] ), sumpskog (foto), 2012 (IPt)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Räfsnäs, bäckravin mellan väg och Hagge (artp.), (12F 3d , [6666050, 1466820] ), 1984 (Torbjörn Ryneus)
Räfsnäs, bäckravin mellan väg och Hagge (artp.), (12F 3d , [6666050, 1466820] ), 1987 (Gunnar Westman,Jan-Olof Hermansson)

Dalarnes Flora