Glyceria grandis    Kvarngröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Korsningen Gävlevägen-Hedemoravägen (13F 3j , [67187, 14979] ), vägdike, sparsamt , 1996 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Rottnebyvägen nära Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), i dike med gyckelblomma, riklig , 1995 (LBr)
Rv 80 SV om Bergsgården (trol. landets nordligaste lokal) (Ny för Dlr!), (13F 5h , [67270, 14861] ), för ett par år sedan insådd vägslänt,nere i diket (conf. T.Karlsson Lund), 1 litet bestånd om ca 30 strån , 1988 (JEd)
Österdalarna

MORA

Vattnäs vid riksväg 81 (artp.), (14E 3g , [6769855, 1434855] ), fuktigt vägdike, 1990 (JEd)
Vattnäs vid Rv (14E 3g , [67699, 14348] ), fuktiga vägdiken (Conf T.Ka), några m2 , 1989 (JEd)
Vattnäs E45 (artp.), (14E 4h , [6770387, 1435075] ), även denna vid vägverket i diket vid e45, hittad av jan edelsjö, även denna vid vägverket i diket vid e45, hittad av jan edelsjö , 1990 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora