Glechoma hederacea    Jordreva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Gålsbo (12G 4j , [66747, 15453] ), gräsmatta, rikligt , 1985 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ), igenväx.gräsmark, riklig , 1987 (PDm)
Tyttbo (12G 5j , [66759, 15489] ), ödetomt, rikligt , 1986 (PDm)
Hede (12G 6g , [66803, 15345] ), betesmark, rikligt , 1987 (PDm)
Hede (12G 6g , [66804, 15347] ), gårdsplan, rikligt , 1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66834, 15352] ), gräsplan, rikligt , 1985 (PDm)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2011 (DABS)
Vikmanshyttan Tallgatan nära Mojsen (12G 7a , [66861, 15010] ), gräsmatta, fåtal , 1990 (HPe)
Solhaga vid Angersteinvägen (12G 7a , [66869, 15017] ), vägkant, best. , 1981 (EDn)
S om Uddnäs-Sörbo (12G 7c , [66857, 15140] ), vid stig i luckig lövskog, ca 20-30 ex. , 1988 (MDv)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.), (12G 7c , [6687229, 1510734] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
HUSBY

Fatburens NO-sida (12G 8c , [6694, 1513] ), beteshage, 1989 (JEd)
N om Klosteråns utlopp i Flinesjön (12G 8d , [66946, 15182] ), betesmark, flertal , 1988 (MDv)
N om Flinssjön (12G 9d , [6697, 1515] ), gamla hagar m,björkmal,asp o hägg, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6699092, 1505917] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen - Arkhyttan (13G 0a , [67039, 15037] ), granplantage / gräsmark, ~10 ex , 1989 (SJa)
SÄTER

1 km V om staden (12F 8i , [66919, 14940] ), vägkant/tät ung "snårskog", ~5 ex , 1987 (SJa)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarbo, vid reningsverket (12F 9i , [6697, 1493] ), åkerkant/ravinslänt, t.rikl. , 1988 (SJa)
Dragsveden (12F 9i , [6698948, 1492510] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Moren (artp.), (13F 0h , [6702011, 1489533] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66920, 14853] ), gräsmatta, riklig , 1988 (SPe)
STORA TUNA

Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701763, 1474370] ), öppna jord och grusytor, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482401] ), ruderatmark område med kastat trädgårdsavfall, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707598, 1482403] ), 3 m˛ , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby (13F 1g , [6707782, 1481116] ), vägkant, t.rikligt , 2012 (BOr)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen SÖ hörnet (13F 1i , [67084, 14928] ), åkerren, rikligt , 1998 (SBm)
Kråknäsmossen,fr.Taxåsen ut över mossen mot V (13F 1i , [67086, 14928] ), vägren mot dike, 1 m2 , 1996 (SBm)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14926] ), tipplats för jord vid gammal gruva, 1/2 m2 , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [67069, 14972] ), kulturmark i vägdike, 1989 (JEd & TLj)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vika kyrkby (13F 2i , [6710, 1494] ), gräsmattor, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14975] ), torr gräsbacke, 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [67194, 14976] ), S-vänd torrbacke på sand, 1987 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712293, 1484775] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Billingsnäs (13F 3f , [6718155, 1477887] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Aspeboda kyrka (13F 3g , [67158, 14829] ), kyrkogårdsmuren o. grässlänt, rikl. , 1988 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Källviken mot jvg (13F 3i , [6717, 1491] ), gräsmatta mot väg, 1988 (JEd)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Glenn Costello)
Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Roxnäs indområde. SO hörnet (artp.), (13F 3j , [6718540, 1495190] ), gräsmatta, 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), slåttrad del av gräsmatta, 2013 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård mager gräsmatta som sköts som äng, noterad , 2017 (Per Johansson)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ), gräsmatta, enstaka , 2011 (GHa)
Norslunds kyrkogård (13F 4i , [67205, 14914] ), kultur-gräsmark, 1988 (JEd)
Falun ,staden fl! (13F 4i , [67207, 14903] ), i gräsmattor, 1987 (JEd)
Skogskyrkogården v. minneslunden (13F 4i , [6721, 1491] ), kultur-gräsmark, 1988 (JEd)
Kyrkbacksvägen (artp.), (13F 4i , [6721947, 1490465] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Riset (13F 5j , [6729502, 1499854] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Kårtäkt sandtag (artp.), (13G 5a , [6727508, 1501958] ), i det gamla sandtaget, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Gråsala NV Bytjärnen (13F 6j , [67336, 14994] ), åkervall o.mot vägkant o röse, rikl. , 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Boda fl! (13G 6a , [6733, 1503] ), i gräsmatta resp. som rabattogräs, 1987 (JEd & TLj)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kyrkbyn, vägkant (13G 7b , [6737170, 1505640] ), vägkant intill åker, rel. fåtalig, ganska ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ), torräng efter gammal körväg, 1989 (JEd)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6745, 1512] ), grusmark, 1989 (JEd)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Rönndalen (13F 8j , [6743390, 1497820] ), gräsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

NV Slätbo (11F 9i , [66496, 14932] ), på gruv-varp vid gammalt gruvhål i blandskog, några ex , 2001 (BFo)
Kyrkbyn, vid Klockarvägen (12F 2h , [6661, 1486] ), vägkanter,gräsmattor, rikligt , 1986 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [6677, 1461] ), gräsmatta, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Östra kanten av "Jutens hage" (12F 5a , [66785, 14544] ), kanten av betad fuktig kohage, 10-tal , 1987 (OPe)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Björka , mot By (13F 2b , [67129, 14596] ), betesmark, f.d lövskog, rikligt , 2007 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713370, 1464430] ), örtrik granskog i ravin mot älven ,!! märklig lokal, rikligt, upp till 30 cm hög , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713688, 1462205] ), ängsväg , bruksväg, rikligt , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713890, 1462310] ), ängsmark nära älven, spridd , 2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14616] ), häck och i gräsmatta, t.rikligt , 2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714129, 1461931] ), slänt mellan bruksväg och beteshage, 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ), skogsdunge o.gräsmattekant, rikligt , 2001 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714050, 1467540] ), stallbacke, rikligt , 2006 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460770] ), betesmark, 2011 (IPt)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ), jordhög vi skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.), (13F 4b , [6723280, 1459580] ), sandig ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Dicksveden (13F 4c , [6720940, 1461350] ), tomtmark , fritidshus, ca 2 m2 , 2006 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14790] ), tomtmark ,gamla stubbar,vid jordkällare, många lokaler , 1986 (UEr)
Kalkberget (13F 6g , [6734, 1481] ), igenväx.fuktängar, rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt ,vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), trädgårdsland, talrik , 1999 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739169, 1451389] ), strandstig, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Sjugare (13F 8b , [6742790, 1459560] ), gräsmatta, t.rikligt , 2006 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), gräsmatta, rikligt , 2006 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), ängar, vid gårdar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs V-ut , n.Siljan (13F 9b , [67466, 14551] ), torr gräsmark, 1987 (JEd)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), trädgårdsogräs, a. , 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14725] ), vägkant, rikligt , 2019 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ), vägkanter,tomtkanter,f.d.ängsmark, fl. , 1987 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ), Rättvik,samhället.gräsmattor,parkytor,planteringar, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [6753040, 1461690] ), gräsmatta/rabatt, flertal , 2017 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), gårdsplats, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Rättviksheden (14F 0d , [67547, 14660] ), grässvål längs väg, fåtal , 2008 (GHa)
Enskvarn,mln dammen o Båtstjärnen (14F 1d , [67585, 14670] ), röjd lundveg.f.d.betesmark, ymnig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Ingels, stora vägkorsningen (14F 1d , [67588, 14690] ), sandig slänt, enstaka , 2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67581, 14700] ), jordhög, täikligtmligen r , 2010 (GHa)
Nyberget Fäbodstugan (artp.), (14F 1g , [6755104, 1484606] ), fäbodvall, 15 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gnidu (14F 2b , [67629, 14594] ), gräsmatta, enstaka , 2015 (GHa)
Grötlösan , 500 m SV Östbjörka (14F 2c , [67609, 14630] ), björkdunge m.stenrösen, ymnig , 1988 (TLj & LBr)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Nissabacken,300m nedom Bornkorsningen (14F 2e , [67602, 14707] ), vägkanter, riklig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ), fäb.vall m.rödkämpar etc. ,vid stugor, 1989 (TLj & LBr)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67724, 14912] ), gammal ängsmark (numera slagen m.snöre n. husen), rikl. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Vägen mot Born från Jutjärnevägen (14F 2d , [6761310, 1469990] ), ängsmark, mycket ymnigt , 2014 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14679] ), grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [6763580, 1470050] ), stenmur, ymnigt , 2012 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67666, 14672] ), ~refl~ ,vägdike och slänt från tomt, relativt rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Silverberg 300 m Ö Boda gammelgård (14F 3d , [67674, 14681] ), vägkant o. anslutande beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,gräsmatta, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), gräsmatta, spridd , 2008 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), gräsmatta, tiotals , 1997 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), potatisland, enst. , 1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), vedbacke, 10-tals , 1998 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,vid husgrunder, flertal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5c , [6778680, 1464630] ), gräsmatta, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Dalbyn, 500 m söder Södertjärn (14F 5d , [67770, 14651] ), f.d. åker, flertal , 2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ), övergiven gårdsplats, fåtal , 2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,utmed uthusväggar, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.), (14F 5e , [6777992, 1470127] ), gårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ), fuktig gräsmatta, 1990 (JEd)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), grustag, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), i gräsmatta, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kyrkan (14F 6d , [67804, 14659] ), gräsmatta, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ), gårdsplats, rätt rikligt , 2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), ängsmark i fäbodvall, ca 10 ex , 1987 (RLu)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ), utmed husgrund, enstaka , 2009 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789230, 1478090] ), gammal bruksväg, enstaka , 2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ), gräsmatta, rikligt , 2013 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ), övergiven odling, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Lisselhed (14E 4h , [67737, 14351] ), gräsmatta (vid tomt), 1987 (JEd)
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67745, 14356] ), naturaliserad! örtrik lundartad lövdunge trol spr.längs bäck fr.bebyggelse, 1987 (JEd)
Näset (14E 5g , [67751, 14349] ), trädgårdstipp i skogen, 1989 (JEd & LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), väldigt vanlig på tomten i rabatter och ute i terrängen strax intill., 2005 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 10 m2 blottlagd stenig jord ( ej under kungsljusen), noterad , 2019 (Claes Möre)
NÖ Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776796, 1436713] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Näsgårdarna (14E 5h , [6777, 1437] ), gräsmatta, 1987 (JEd)
Enån norr Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777220, 1439307] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Enåns N-sida ovan Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ), naturaliserad! snårig fuktlövskog nära ån, rikl , 1987 (JEd)
Kyrkbyn mot 'campingen' (14E 5h , [6778, 1435] ), villagräsmatta - vägkant, 1988 (JEd)
Slättberg N-ut,fl. (åtm. 3 lok.) (14E 5h , [6779, 1438] ), åkerdike,tomtgräns resp.vägkant, fl. , 1988 (JEd)
Orsa vid Lillåvallen (artp.), (14E 5h , [6779056, 1435241] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Bjustjärnen (artp.), (14E 6h , [67839, 14364] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67818, 14421] ), på odl.röse i åkerkant, 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ), ängsmark v.hölada, enst! , 1987 (JEd)
Kallholen ovan brottet (14E 6i , [67838, 14412] ), f.d.ängsmark, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken v.lv. (DF), (14E 7i , [67857, 14431] ), vägkant, 1987 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ), gräsmatta mot vägkant, 1985 (JEd)
Tjärvasslan (artp.), (14E 7i , [6787683, 1442606] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, fåtal , 2011 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), gräsmattor, väl spridd , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Intill Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757, 1435] ), fårbetad ängsmark med viss kalkpåverkan, tjogtals minst , 1986 (BOr)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422390] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Björkvassla (14E 6f , [6780, 1428] ), dike, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.), (15D 4e , [6822840, 1371230] ), gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall vid dyngstack, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Västerdalarna

FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), igenväxande gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
JÄRNA

Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brindberget (13D 2j , [6714350, 1396970] ), betad linda, rikligt , 2007 (MNo)
MALUNG

Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ), vägkant, slåtterlinda, 2015 (MNo)
Barktorp (12D 9h , [6696582, 1386199] ), tomtmark, rikligt-ymnigt , 2004 (IPt)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ), gräsmark, ett fåtal , 2000 (BGM)
Malungs fiskodling (13D 6h , [67314, 13855] ), Gräsmark/ruderatmark, några ex , 1996 (MNo)
Nära badhuset, på andra sidan vägen (13D 6h , [6732150, 1385080] ), skrotig gräsmark, glest på några kvm , 2006 (MNo)
Malungsfors,Spännargården (13D 7f , [67374, 13769] ), gräsmark, riklig , 1986 (PEr)
TRANSTRAND

V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ), utmagrad linda i kanten mot skogen, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ), övervuxen gammal dynghög vid raserad lagård,bland nässlor, rätt rikligt inom några m2 , 1987 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammarvägen 5 (artp.), (15D 8c , [6844188, 1360979] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ), åkervall, t.rikl! , 1988 (DABS)
Yttre Hågådalen (16C 9h , [6897010, 1335460] ), fäbodvall, på liten kulle efter husgrund, spridd , 2017 (LBr)

Dalarnes Flora