Geum urbanum    Nejlikrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), buskmark,odlade ställen, t.allmän, (17 lokaler) , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), gårdstomt, fåtalig , 1987 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, sparsam , 1987 (LBr)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15217] ), buskrabatt, enstaka , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677310, 1507100] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrandi engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ), alkärr, 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704745, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66932, 14838] ), åkerkant, 1988 (THe)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästbergs g:la gruva (12F 8d , [66914, 14654] ), på gråbergsslig i kanten av igenväxande torrbacke, c:a 10 ex. , 1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ), här o.var i buskage på tomten, 1989 (IAn)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698280, 1467650] ), f.d.fäbodvall, fåtal , 2008 (IPt)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699327, 1476555] ), noterad , 1986 (Bo karlstens)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen Tunavägen, Borlänge (artp.), (13F 0g , [6703577, 1481697] ), 1 , 2020 (Åke Tidigs)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Smäcken, Fornby (artp.), (13F 0g , [6704603, 1480876] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ), strandområden, 2019 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6707078, 1479530] ), noréns gård/hansesgården, 10 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, 2012 (IPt)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
VIKA

Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ), vägkant i häck, 5 ex , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo, vägen framför herrgården (artp.), (13F 2g , [6712223, 1484706] ), vägkant och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.), (14G 0d , [6754786, 1518177] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka Vik 18:1 (12F 0i , [6653706, 1491794] ), äng, 2013 (GJn)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), vägkant, sällsynt , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ), bäckravin, enstaka , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67127, 14590] ), tomtmark, fåtalig , 2004 (IPt)
Djur (13F 2c , [67132, 14608] ), slänt, spridd , 2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67132, 14640] ), igenväxande odlingsmark, 10-20 ex. , 1993 (ÖSp)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ), slänt mot älven, rikligt , 2002 (IPt)
Lindan (13F 2c , [67138, 14602] ), slänt mot älven, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462660] ), lövdunge, några få ex. , 2001 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14643] ), slänt, sparsamt , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67146, 14623] ), örtrik blandskog, några ex. , 2003 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ), örtrik ravin, rikligt , 2002 (IPt)
Ö om Arvslindan (13F 2d , [67131, 14650] ), ravin, rikl. , 1993 (ÖSp)
V Sälbäcken (13F 2d , [67134, 14662] ), ravin, spridd , 1993 (ÖSp)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719265, 1458977] ), ängsmark, 2014 (IPt)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ), ravin, spridd , 1993 (ÖSp)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, rikligt , 2016 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Österfors (artp.), (13F 4b , [6720376, 1457316] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
S om Gråda (13F 4b , [67207, 14578] ), betad ravin,delvis förbuskad, enst.-spr. , 1993 (ÖSp)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ), nära älven, massvis , 1988 (IPt)
O Österdalälven, 300 m S brofästet (13F 4b , [67211, 14578] ), älvstrand, skuggigt läge under alsly, 10-tal , 1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721522, 1458093] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), vägkant, 2007 (IPt)
BJURSÅS

Rog (13F 7h , [6736148, 1487343] ), ängsmark, 2015 (Kjell Furugård)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739742, 1451675] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ), ängsväg mot hästhage, 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
ORSA

Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774630, 1436439] ), 10 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 10-tal ex , 2014 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757286, 1434448] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Orrskogens festplats (13D 6h , [6732360, 1386120] ), delvis igenvuxen äng bakom parken, 1 ex , 2009 (Simon Bäck)

Dalarnes Flora