Geum macrophyllum    Amerikansk nejlikrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Håen (12E 4e , [6674932, 1424987] ), vägkant, förvildad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)

Dalarnes Flora