Geum coccineum    Röd nejlikrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

700 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712633, 1462100] ), skog ca 5 m från skogsbilväg, 1 planta , 2011 (IPt)

Dalarnes Flora