Geum coccineum    Röd nejlikrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

700 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712633, 1462100] ), skog ca 5 m från skogsbilväg, 1 planta , 2011 (IPt)
ÄLVDALEN

Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora