Geranium sanguineum    Blodnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [667032, 152042] ), schaktplan samt slänter mot älven, ett stort blommande ex , 2015 (LBr)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Utendal eft.landsvägen (13F 1g , [67060, 14835] ), vägslänt, ~1 m2 , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Olsbacka, Åkern (13F 2h , [67149, 14866] ), vägkant, 1-2 ex. , 1988 (GRo)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Sunnansjö,Sandviksvägen. tomt mot vägen (12F 5a , [66776, 14543] ), ditförd ?, 1992 (OSt)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
BODA

Ovanmyra ,vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ), gammal ängsmark/vägkant, 1 stort bestånd , 1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [677151, 146633] ), stenig slänt, ett rätt kraftigt bestånd , 2008 (GHa)
Västerdalarna

MALUNG

Nordost S. Lömbergets fäb. (artp.), (13D 1i , [6708185, 1390345] ), 2013 (Lars Efraimsson)

Dalarnes Flora