Geranium sanguineum    Blodnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Avesta storfors vid nya kraftverket (12G 4e , [6670320, 1520420] ), schaktplan samt slänter mot älven, ett stort blommande ex , 2015 (LBr)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Utendal eft.landsvägen (13F 1g , [67060, 14835] ), vägslänt, ~1 m2 , 1987 (TLj)
ASPEBODA

Olsbacka, Åkern (13F 2h , [67149, 14866] ), vägkant, 1-2 ex. , 1988 (GRo)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653735, 1491789] ), 20 , 2020 (Göran Johansson)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Sunnansjö,Sandviksvägen. tomt mot vägen (12F 5a , [66776, 14543] ), ditförd ?, 1992 (OSt)
Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
RÄTTVIK

Kraftledningsgata (artp.), (14F 0c , [6752835, 1464654] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
BODA

Ovanmyra ,vid nedre mjölkpallen (14F 2d , [67640, 14684] ), gammal ängsmark/vägkant, 1 stort bestånd , 1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771510, 1466330] ), stenig slänt, ett rätt kraftigt bestånd , 2008 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NÅS

Kraftledningsgata (artp.), (13E 1f , [6708310, 1426123] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
MALUNG

Nordost S. Lömbergets fäb. (artp.), (13D 1i , [6708185, 1390345] ), 2013 (Lars Efraimsson)

Dalarnes Flora