Geranium pyrenaicum    Skuggnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lergärdet, Rättviksgatan (13F 1f , [6709716, 1477957] ), trädgård som ogräs i rabatt och gräsmatta, flertal ex , 2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun, högskolans studierabbatter (13F 4i , [67222, 14902] ), rabattodling m.div.kulturväxter ( väl ink.som förorening m.frö), rikl. , 1987 (TLj)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgård ,i rabatter , gräsmatta, potatisland som ogräs ( urprungligen planterad ), rikligt , 2002 (IPt)

Dalarnes Flora