Geranium pratense    Ängsnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Uvberget (13G 3c , [67185, 15108] ), vägkant, några ex , 1986 (LBr)
STORA TUNA

Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, 1 , 2020 (Yngve Johansson)
SÖ Fågelberget (13F 2g , [67121, 14834] ), vägkant, ca 25 ex. , 1988 (GRo)
VIKA

Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
STORA KOPPARBERG

Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Söräng (12F 2h , [6660, 1488] ), dikeskant, 1 ex , 1983 (RNo)
Kyrkbyn, Kyrkgatans vägdike nära vägen till Pastorsexp. (12F 2h , [6661, 1486] ), vägdike, 1 ex 1981 , 3-4 ex , 1986 (RNo)
Söderbärkegården (12F 2h , [6662, 1486] ), komposthögar, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Saxe, V om norra gården vid Saxens västra strand (12F 2h , [66645, 14864] ), framför ladugård, 1 ex , 1982 (RNo)
LUDVIKA

Skepparberget, vägkröken (artp.), (12F 3c , [6667320, 1463284] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
GRANGÄRDE

Morhagen (artp.), (12F 5b , [6677025, 1455349] ), ängsmark vid uthus., noterad , 2017 (Lars Asklund)
Österdalarna

GAGNEF

Arvslindan (13F 2c , [6712970, 1464580] ), vägkant, fåtalig endast vitblommig , 2002 (IPt)
Arvslindan (DF), (13F 2c , [6713140, 1464660] ), vägkant, rikligt endast vitblommig , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713320, 1464730] ), vägkanter mot åker, rikligt endast vitblommig , 2002 (IPt)
Gagnefsbyn (13F 3b , [6718130, 1459590] ), vägkanter, spridd, vitblommig , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, vitblommig , 2014 (IPt)
Gröntuv, Sörbyn (13F 3c , [6718470, 1461280] ), vägkant mot åker, enstaka , 2007 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721704, 1460773] ), ängsmark nära sjö, 2019 (RNy)
ÅL

Insjön vid jvg 100 m S stn (13F 5c , [6729, 1460] ), lv-kant mot gård ,något förvildad mot vägen, 1992 (JEd)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, spridd på flera lokaler , 2015 (IPt)
Häradsbygden, gamla landsvägen (13F 6b , [67318, 14584] ), dike/vägren, enstaka , 2015 (GHa)
Ullvi (13F 6b , [67332, 14592] ), vägkanter, riklig , 1986 (TLj)
Tällberg (13F 9b , [67457, 14558] ), vägkant i gräs, 1 ex. , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [6748, 1461] ), vägkanter, talrik efter bygatorna , 1990 (ABj)
Utby,kring wärdshusets ladugård o bäcken (13F 9c , [67480, 14618] ), gräsmark,vägkant ,bäckstrand, riklig , 1986 (TLj)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Lerdal, vägen mot Gärdebyn (14F 0c , [67506, 14626] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Vid f.d.sågvergsområdet (14F 0c , [6751, 1462] ), enst. kvar sedan många år , 1990 (ABj)
Rättviks samhälle (14F 0c , [67525, 14635] ), vägkant, några ex. sedan många år , 1990 (ABj)
50 m V Enåbron ,nära mässhallen (14F 0c , [67526, 14635] ), vägkant/grässlänt, ~50 ex , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [67578, 14683] ), ängsmark, något tiotal , 2018 (GHa)
BODA

Gulleråsen,Sunnanåkern (14F 4d , [67716, 14663] ), beteshage o vägkant, enstaka , 1985 (TLj)
Gulleråsen, "Kvärgatu" (14F 4d , [6771620, 1466540] ), vägren, fåtal , 2011 (GHa)
Gulleråsen, Lantvallen (14F 4d , [6771650, 1466370] ), vägren, tiotal , 2010 (GHa)
Väg 301 genom Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ), dike längs riksväg samt gräsmatta, enst. , 1997 (GHa)
Väg 301 ,100 m N avf. t. Västanbäcken (14F 4d , [67724, 14662] ), dike, enst. , 1998 (GHa)
ORE

Böle (14F 7f , [6788970, 1478620] ), vägren, något tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775890, 1438060] ), 2 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa kompanis väg (artp.), (14E 5h , [6777023, 1437316] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777107, 1436785] ), 3-5 ex längs e45 i höjd med lindänget, 1998 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778153, 1436247] ), skräpmark, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Bäcka bruk v.lv. (DF 70), (14E 6g , [67801, 14319] ), vägkant, rikl! , 1985 (JEd)
Bäcka v.lv. n. Dammen (14E 6g , [67804, 14323] ), vägkant, 1985 (JEd)
Hansjö v.lv-skälet mot V (DF 70), (14E 6g , [67808, 14348] ), vägkant, t.rikl! , 1985 (JEd)
Hansjö (artp.), (14E 6g , [6780907, 1434911] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Born mot N v.lv. (DF 60 =m.Born o Heden), (14E 6h , [67811, 14375] ), vägkant, 1985 (JEd)
Born (14E 6h , [67812, 14376] ), vägren, rikligt , 2012 (GHa)
Born (14E 6h , [6781480, 1437970] ), vid höskallrelokalen ,vägkanter, spridd , 2001 (TLj)
Heden, vid Filip (14E 6h , [6782450, 1438680] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Heden v.lv. Ö-ut (14E 6h , [67825, 14389] ), vägkant dock skadad 1986 av vägarbete, t.rikl! , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen N-ut (14E 6i , [67845, 14414] ), vägkant, 1990 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67853, 14420] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Björken v.lv. (14E 7i , [67855, 14423] ), vägkant, t.rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora n.g:la skolan i väg-X (14E 7i , [67855, 14443] ), vägkant, rikl! , 1985 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [6785690, 1443420] ), ängsmark, fåtal , 2009 (GHa)
Mässbacken v.lv. (DF), (14E 7i , [67857, 14433] ), vägkant, t.rikl! , 1985 (JEd)
Mässbacken (14E 7i , [67857, 14434] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Fredshammar ,på båda sidor älven (DF), (14E 7i , [67863, 14443] ), vägkant, mkt.rikl! , 1987 (JEd)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786304, 1444460] ), nävor överallt längs byggnadernas väggar, 500 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad riklig i vägkanten vid fredshammar, södra sidan av bron och söderut till herrgården , 2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.), (14E 7i , [6786756, 1444369] ), markslag frodig örtvegetation i strandskog, brofäste vid ore älv., 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Skattungbyn, korsningen Japanvägen och Rv 296 (14E 7j , [67858, 14458] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Kallmora Ö-ut i lv-backen (14E 7j , [67859, 14459] ), vägkant tydl.vägspridd!, 2 ex! , 1985 (JEd)
Skattungbyn v.lv.n.badhuset (14E 7j , [67860, 14485] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Skattungbyn, 200 m Ö vägen mot kyrkan (14E 7j , [67861, 14481] ), vägren, ett litet bestånd , 2010 (GHa)
MORA

Hemus (artp.), (14E 3f , [6766137, 1429865] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Solgärdsvägen, Mora (artp.), (14E 3g , [6765722, 1433798] ), frisk vägkant, blomning , 2013 (Per Johansson)
Noret vid Hållansvägen nr 8 (artp.), (14E 3g , [6766100, 1433806] ), 50 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Noret vid Hållansvägen nr 8 (artp.), (14E 3g , [6766100, 1433806] ), 50 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Noret (artp.), (14E 3g , [6766501, 1433326] ), gott om vit ängsnäva , 1989 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (DFl), (14E 3h , [6765, 1436] ), längs byvägen, ca 10 ex , 2001 (TLj)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [6765502, 1436427] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Färnäs bygata (artp.), (14E 3h , [6765503, 1436427] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765770, 1435710] ), vägkant, vitblommig , 2010 (SJo)
Färnäs (DFl-50), (14E 3h , [67660, 14353] ), vägkanter mot åker, mkt. rikligt , 1986 (JEd)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [6766050, 1435330] ), vägkanter, 1000 plantor , 2011 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Myran mot Kumbelnäs (14E 5f , [6778650, 1428320] ), vägkanter, riklig , 2001 (TLj)
Myran (14E 5f , [67787, 14283] ), vägkanter, rikligt , 1985 (JEd)
Myran (14E 5f , [67787, 14284] ), åkerkant, enstaka , 2009 (GHa)
Sivasbacken v.hembygsgården (14E 5f , [67796, 14294] ), gräsmark, flera best. , 1989 (TLj & LBr)
Björkvassla (14E 5f , [67799, 14284] ), vägkant, 1985 (JEd)
Västerdalarna

JÄRNA

Snöåbruk (DFl), (13E 2f , [67140, 14255] ), riklgt , 2004 (LBr)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, 2 , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora