Geranium phaeum    Brunnäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

TORSÅNG

Milsbo, nära Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704107, 1491012] ), ängsmark, ca 100 m från närmaste fritidshus, 2015 (DABS)
Österdalarna

LEKSAND

Tällberg, Digerberget (artp.), (13F 8b , [6744650, 1455810] ), förvildad, även vitblommig, 2011 (Birgitta Öster)

Dalarnes Flora