Geranium bohemicum    Svedjenäva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta, ca 1900 (E. Eriksson: DAHLG.1943) * Fullstaskogen, ca 1907 (G. Östl: DAHLG.1943) * (12G 4i , [66745, 15410] ), kalhygge, ca 10 ex , 1987 (B. Johansson, PDm)
Fornbyklint (12G 7g , [66856, 15347] ), grusmark nedanför slalombacken, mkt riklig , 1999 (PDm)
Tolvsmossen (12G 7h , [66880, 15379] ), dikeskant, riklig , 1997 (N.Sahlin)
GARPENBERG

Hässlen i domänreservatet (12G 6e , [66836, 15245] ), på brännfläckar, ca 5 ex 1986- , 1988 (M. Forslund)
HEDEMORA

Ca 2 km SSO Hörngården (12F 4j , [6673, 1499] ), stubbrutet hygge, enstaka , 1988 (CGr)
Gränse S-ut nära vägen NO Bjurtjärnen (12G 4a , [6673, 1504] ), hygge, 1987 (CGr)
Västanå v. Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), schaktplats vid sjö, 3 ex. , 1989 (HPe)
Granbo (DF ;DBS), (12G 7a , [66870, 15022] ), nyanlagd skogsmark, enst. 77 o.82 ( 37-47 flera årl.) , 1982 (EDn)
Nordansjö, vid Hälsingbergets sydvästsluttning (12G 8b , [66928, 15092] ), brunnet hygge, 4 blommande ex. den 29 Oktober !! , 2006 (Kerstin Johansson)
HUSBY

Nära Spjutbo kalkbrott (12G 9f , [66998, 15275] ), kalhygge, 2 ex. , 1989 (HPe)
STORA TUNA

St. Kastasjön S om Myggsjön (12F 7e , [66888, 14716] ), på nyupptaget hygge i granskog, vid brännfläckar efter riseldning, ej i brännfläckarna mot myren, ca 20 plantor , 1992 (Å. Jansson: SSv)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget, 1921 (G. Edén: DAHLG.1943) * N om motionscentralen (13F 2g , [6710, 1481] ), mark-berett frötallshygge, 10-tals ex 1986 (SBm, SNy) * 1 blommande ex , 1987 (GRo)
Fågelbergets sydsluttning (13F 2g , [67118, 14823] ), frötallhygge, ca 25 ex 1982 (SBm) * 0! 1984 (SBm&SNy) * svedjebränning på 100 m2, på hösten ca 250 groddplantor, 1985 (SNy) * ca 100 blommande ex 1986 (SNy) *, 5 blommande ex, flera småplantor , 1987 (GRo)
SUNDBORN

Logärdens SV-spets vid Niklas´ vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, ca 100 ex 1987- , 1988 (P-A Ingebro, LBr)
Flybergets V-sida nedanför brantaste partiet (13G 5b , [67283, 15076] ), nyupptaget hygge, en stor planta , 1988 (LBr & RLu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [6649662, 1493467] ), traktorväg, 6 små ex, 2011 (GJn)
Dalkarlsbacken (12F 0i , [6650612, 1492844] ), markberett hygge, stora ex, 2012 (GJn)
Bråtbergets sydsluttning (12F 3i , [66695, 14934] ), markberett hygge, flera hundra ex. , 1995 (CHe)
Österdalarna

LEKSAND

Åsledsberget mot V, ovanför Glasmästarbäcken vid vägverkets stenkross (13F 7b , [6736, 1459] ), kalhygge i N, ca 35 ex , 1988 (LKs)
ORE

Ärteråsen strax ovanför fäboden (14F 8c , [67932, 14621] ), på hygge med brännfläckar, minst 100 ex , 1990 (BDr, JEd)

Dalarnes Flora