Gentiana nivalis    Fjällgentiana


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

LIMA

Sörnäs, 1910-t (On) * vid Degernäset (14D 0e 01 10 enl DBS) (kord. justerade IPt) (14D 3d , [67651, 13660] ), i nordvänd, frisk älvbacke i betesmark vid Västerdalälven, tillsammans med bl a fältgentiana och dvärglummer, 5 ex , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nya Vasselvallen (16D 2d , [68610, 13678] ), hästbetad och översilad f d hackslog vid bäcken, 90 ex , 1990 (TLj)

Dalarnes Flora